Město Jilemnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://mestojilemnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

Datová schránka: g2nbdtx
E-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2020 Záměr prodeje bytu
21. 02. 2020 Návrh programu 31. schůze RM
18. 02. 2020 Výběrové řízení - referent/referentka odboru sociálních věcí - terénní sociální pracovník/pracovnice
18. 02. 2020 Příloha č. 2 k 14. zasedání ZM
18. 02. 2020 Návrh programu 14. zasedání ZM
18. 02. 2020 Příloha č. 5 k 14. zasedání ZM
18. 02. 2020 Příloha č. 7 k 14. zasedání ZM
17. 02. 2020 Příloha č. 3 k 14. zasedání ZM
17. 02. 2020 Příloha č. 1 k 14. zasedání ZM
17. 02. 2020 Příloha č. 4 k 14. zasedání ZM
17. 02. 2020 Příloha č. 6 k 14. zasedání ZM
17. 02. 2020 Příloha č. 9 k 14. zasedání ZM
14. 02. 2020 Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 02. 2020 Zápis z 30. schůze RM
11. 02. 2020 Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020
10. 02. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "Optimalizace VS Jilemnice, lokalita Spořilov - 1. část"
10. 02. 2020 Návrh programu 30. schůze RM
10. 02. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
07. 02. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Jilemnice - Spořilov - I. etapa - komunikace
06. 02. 2020 Zápis z komise rozvoje podnikání - leden 2020
06. 02. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Schválen..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Zápis z jednání osadního výboru Hrabačov 1/2020
05. 02. 2020 Opatření obecné povahy - návrh stanovení ochranných pásem I. a II. stupně pro vodní zdroj Benecko - Mrklov, Hoření Strana, MHS-1 studna o hloubce 3,0 m na p. č. 261 v kat. úz. Mrklov
04. 02. 2020 VHS Turnov - Návrh rozpočtu VHS Turnov na rok 2020
02. 02. 2020 Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
30. 01. 2020 Povinně zveřejňované dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
30. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku
30. 01. 2020 Záměr pronájmu
30. 01. 2020 Grantový program pro poskytování dotací z rozpočtu města Jilemnice v roce 2020
28. 01. 2020 Záměr pronájmu
27. 01. 2020 Záměr prodeje bytových jednotek v k.ú. Jilemnice
27. 01. 2020 Výběrové řízení - referent/referentka odboru sociálních věcí - terénní sociální pracovník/pracovnice
27. 01. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek z programu MK ČR - ORP 2020
27. 01. 2020 Zápis z 13. zasedání ZM
27. 01. 2020 Přílohy grantového programu Sociální služby 2020
24. 01. 2020 Souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 za ORP Jilemnice
24. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Schválen..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Zápis z 29. schůze RM
23. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
22. 01. 2020 Výběrové řízení - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
22. 01. 2020 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Tisková zpráva
21. 01. 2020 Zápis z jednání Komise životního prostředí - ledem 2020
21. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
20. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 01. 2020 Příloha č. 4 k 13. zasedání ZM
17. 01. 2020 Návrh programu 29. schůze RM
15. 01. 2020 Záměr pronájmu
15. 01. 2020 Příloha č. 1 k 13. zasedání ZM
15. 01. 2020 Příloha č. 3 k 13. zasedání ZM

XML