Město Jilemnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://mestojilemnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

Datová schránka: g2nbdtx
E-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 Záměr výpůjčky pozemků
18. 04. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení - vyhlášené dne 27.3.2019
18. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2019 - Poskytnutí dotace na akci \
18. 04. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - město - Dražební vyhláška
17. 04. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka odboru sociálních věcí - terénní sociální pracovník/pracovnice
15. 04. 2019 Územní rozhodnutí o dělení pozemků a umístění stavby: Obytný soubor Jilemnice - Nouzov vč. přípojek inženýrských sítí, řadů a komunikací, vč. dělení pozemků na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 74/1, 128, 129/2, 129/52, 145/1, 146, 148/6 a 148/1
12. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Vítkovice v Krkonoších
12. 04. 2019 Příloha č. 1 územního rozhodnutí Obytný soubor Jilemnice - Nouzov, situace
12. 04. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka správního odboru
10. 04. 2019 Zápis z 12. schůze RM
10. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 04. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
09. 04. 2019 Exekutorský úřad Zlín - Usnesení o elektronické dražbě
09. 04. 2019 Návrh programu 12. schůze RM
09. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
05. 04. 2019 Exekutorský úřad Chrudim - Dražební vyhláška
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Zápis z komise rozvoje podnikání - duben 2019
04. 04. 2019 Výběrové řízení - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE JILEMNICE
04. 04. 2019 Zápis z 6. zasedání ZM
03. 04. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
03. 04. 2019 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
02. 04. 2019 Záměr prodeje pozemků
01. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Benecko
01. 04. 2019 Exekutorský úřad Liberec - Dražební vyhláška
29. 03. 2019 Volby do EP - informace pro občany jiných členských států EU
29. 03. 2019 Zápis z 11. schůze RM
29. 03. 2019 Výběrové řízení - VEDOUCÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ODBORU
29. 03. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka odboru sociálních věcí - terénní sociální pracovník/pracovnice
29. 03. 2019 Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 2 ze dne 19.3.2019
28. 03. 2019 Rozpočtové opatření RM č.1/2019, schválené 27.3.2019
28. 03. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka živnostenského odboru
27. 03. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení - vyhlášené dne 20.2.2019
26. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
25. 03. 2019 Návrh programu 11. schůze RM
25. 03. 2019 Správa KRNAP - Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Benecko, Dolní Štěpanice
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
22. 03. 2019 Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy
22. 03. 2019 Návrh programu 6. zasedání ZM
22. 03. 2019 Příloha č. 1b k 6. zasedání ZM
22. 03. 2019 Příloha č. 2 k 6. zasedání ZM
22. 03. 2019 Příloha č. 5a k 6. zasedání ZM
22. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
21. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice
21. 03. 2019 Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o volném pracovním místě
19. 03. 2019 Příloha č. 1a k 6. zasedání ZM
19. 03. 2019 Příloha č. 1c k 6. zasedání ZM
19. 03. 2019 Příloha č. 4 k 6. zasedání ZM
19. 03. 2019 Příloha č. 5b k 6. zasedání ZM

XML