Město Horní Slavkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://hornislavkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Datová schránka: pm6bqn3
E-mail: epodatelna@muhslavkov.cz, podatelna@muhslavkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2024 Městský úřad Sokolov - Horní Slavkov, ul. Dlouhá - oprava vodovodu - přechodná úprava provozu
16. 07. 2024 Krajský pozemkový úřad pro KK - KoPÚ v k.ú. Ležnice - oznámení rozšíření obvodu KoPÚ do části k.ú. Kfely u Horního Slavkova Kfely u Horního Slavkova
15. 07. 2024 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Regenerace sídliště část A-etapa4 So01 a SO01b
15. 07. 2024 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Regenerace sídliště část A et.4 SO01a a SO01b
12. 07. 2024 veřejná vyhláška: oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U S): Horní Slavkov - Kounice část I - veřejné osvětlení
12. 07. 2024 Horní Slavkov, ul. Dlouhá - rozšíření parkovací plochy - přechodná úprava provozu
11. 07. 2024 dokument
09. 07. 2024 Dražební vyhláška
03. 07. 2024 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
02. 07. 2024 Závěrečný účet města Horní Slavkov za rok 2023-schválený
27. 06. 2024 MěÚ Sokolov - Horní Slavkov, ul. Dlouhá - rozšíření parkovací plochy - přechodná úprava provozu
26. 06. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U S): Horní Slavkov Tř. Osvoboditelů, chodník podél silnice II/209
26. 06. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U S):
26. 06. 2024 BETA-DELTA-INTERNACIONAL, s.r.o. - Dražební vyhláška
26. 06. 2024 MěÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - zhotovení tlakové kanalizace
21. 06. 2024 Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitosti
20. 06. 2024 Dokument "160EX 4454/13-223 Dra..." již není dostupný.
20. 06. 2024 Dokument "Dokumenty 067 EX 1538..." již není dostupný.
20. 06. 2024 203 Ex 13347/16 Usnesení o oznámení DR
20. 06. 2024 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky
19. 06. 2024 poptávkové řízení - kancelářské potřeby 06/2024
17. 06. 2024 ul. Kostelní - přechodná úprava provozu - položení kabelu nízkého napětí
17. 06. 2024 ul. Kostelní - uložení kabelu NN - přechodná úprava provozu
14. 06. 2024 Program IV. zasedání Zastupitelstva města
14. 06. 2024 Veřejná nabídka na pronájem bytové jednotky č. 22, Poštovní ulice, Horní Slavkov
11. 06. 2024 Ověřený program 39. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.06.2024
06. 06. 2024 Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitosti
04. 06. 2024 Veřejná nabídka na pronájem bytu č. 608/4 o velikosti 2 1, Kounice 608, Horní Slavkov
04. 06. 2024 Veřejná nabídka na pronájem bytu č. 626/10, Dlouhá 626, Horní Slavkov
01. 06. 2024 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, Regeberace sídliště H.S. et.B Zahradní 661-619
01. 06. 2024 oznámení o zahájení řízení - změna stavby - Regenerace sídliště HS, et.B Zahradní 661-619
29. 05. 2024 Dokument "Úřad městského obvodu..." již není dostupný.
29. 05. 2024 Výběrové řízení úředník odboru finančního 29.5. 2024
28. 05. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice - opis zápisu z úvodního jednání - žádost o vystavení na e
24. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy Změna č. 3 ÚP Horní Slavkov
23. 05. 2024 hromadný předpisný seznam za rok 2023 - psi
23. 05. 2024 hromadný předpisný seznam - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství r. 2023
23. 05. 2024 Zveřejnění nabídky na pronájem bytu č. 4, Nad Výtopnou 932 - byt určený pro potřeby města k zajištění specifických potřeb/zájmů města
23. 05. 2024 Zveřejnění nabídky na pronájem bytu č. 614/15, Kounice 614 - krizový byt - vyhrazen k řešení mimořádných životních situací občanů
23. 05. 2024 Zveřejnění nabídky na pronájem bytu č. 746/17, U Lesoparku 746 - byt určený pro potřeby města k zajištění specifických potřeb města
23. 05. 2024 oznámení o době a místě konání voleb
22. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu VSOZČ za rok 2023
20. 05. 2024 Odstranění vraku ze zelěně u Pulečka
20. 05. 2024 Odstranění vraku ze zeleně
17. 05. 2024 Závěrečný účet svazku ,,Hornoslavkovsko
16. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - změna stavby Regenerace sídliště -část A-veřejné prostrantsví a park.plochySO01a a SO01b
15. 05. 2024 Správa železnic, státní organizace - Podmínky pro veřejné soutěže
15. 05. 2024 Rozšíření programu jednání III. ZM
15. 05. 2024 Záměr na pronájem nebytového prostor v budově č.p. 634_3 - ordinace
10. 05. 2024 Program jednání rady města dne 13. 5. 2024

XML