Město Horní Slavkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://hornislavkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Datová schránka: pm6bqn3
E-mail: epodatelna@muhslavkov.cz, podatelna@muhslavkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 Město Horní Slavkov
01. 12. 2023 KÚ KK - Zahájení zjišťovacího řízení_Manipulační plocha pro recyklaci a třídění odpadů na p. p. č. 1952/30 k. ú. Horní Slavkov
30. 11. 2023 Veřejná nabídka na pronájem bytu č. 4, ul. Zahradní 658, Horní Slavkov (KODUS)
30. 11. 2023 Záměr na pronájem budovy nebo jednotlivých částí budovy č.p. 613, Kounice
27. 11. 2023 MěÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Horní Slavkov,sil. č. II/209 - stavba chodníku,veřejného osvětlení - místní úprava provozu
27. 11. 2023 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
27. 11. 2023 Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva města
24. 11. 2023 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - změna smluvních podmínek
24. 11. 2023 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - změna smluvních pdmínek
24. 11. 2023 Záměr na pronájem budovy nebo jednotlivých částí budovy č.p. 613, Kounice, Horní Slavkov
21. 11. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO na rok 2025-2026
21. 11. 2023 Návrh rozpočtu DSO Hornoslavkovsko na rok 2024
21. 11. 2023 Návrh rozpočtu DSO Hornoslavkovsko na rok 2024
20. 11. 2023 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Horní Slavkov, SO, tř. Osvoboditelů, chodníky, kNN
14. 11. 2023 212EXD 26/23-4 Dražební vyhláška
14. 11. 2023 MěÚ Sokolov - Odbor stavební a územního plánování - Návrh Změny č. 3 ÚP Horní Slavkov
14. 11. 2023 MěÚ Sokolov - Odbor stavební a územního plánování - Návrh Změny č. 3 ÚP Horní Slavkov
14. 11. 2023 MěÚ Sokolov - Odbor stavební a územního plánování - Návrh Změny č. 3 ÚP Horní Slavkov
13. 11. 2023 MěÚ Sokolov - Odbor stavební a územního plánování - Návrh Změny č. 3 ÚP Horní Slavkov
10. 11. 2023 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Návrh rozpočtu VSOZČ 2024
10. 11. 2023 Zastupitelstvo Karlovarského kraje - Program jednání 20.11.2023
08. 11. 2023 VSOZČ - Výzva k podání nabídky na stavební práce
07. 11. 2023 Veřejná nabídka na pronájem bytu č. 615/2, Kounice 615, Horní Slavkov
03. 11. 2023 Informace o oznámení - posuzování vlivů na životní prostředí - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
31. 10. 2023 Pozvánka na veřejné projednání návrhu koncepce: Regionální surovinová politika Karlovarského kraje
20. 10. 2023 MěÚ Sokolov - Oznámení o zahájení řízení - Horní Slavkov, ul. Hořejší a ul. třída Osvoboditelů, tlaková kanalizace
20. 10. 2023 MěÚ Sokolov - sil. č. II/209 - stavba chodníku,veřejného osvětlení - NÁVRH místní úprava provozu Horní Slavkov
20. 10. 2023 Zveřjnění záměru prodeje nemovitosti - změna smluvních podmínek
17. 10. 2023 081 EX 06094/08-387, Dražební vyhláška - MV
16. 10. 2023 Finanční úřad pro Karlovarský kraj informuje poplatníky daně z nemovitých věcí
12. 10. 2023 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12. 10. 2023 Karlovarský kraj, Hejtman kraje - Program 33. zasedání ZKK 23.10.2023
12. 10. 2023 Výběrové řízení úředník OSVV - sociální pracovník vyhl. 12.10.2023
10. 10. 2023 INFORMACE o návrhu koncepce_vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví
10. 10. 2023 Horní Slavkov - úprava chodníku, bezbariérová trasa - místní úprava provozu
09. 10. 2023 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
09. 10. 2023 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
04. 10. 2023 MěÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - stavba chodníku,veřejného osvětlení - NÁVRH místní úprava provozu
26. 09. 2023 Veřejná nabídka na pronájem bytu č. 3 , Zahradní 658
26. 09. 2023 Zveřejnění záměru převodu nemovitosti
26. 09. 2023 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody - návrh vydání Opatření obecné povahy (vlk)
26. 09. 2023 Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy (vlk)
23. 09. 2023 veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy výtahu - Horní Slavkov, Školní 846
21. 09. 2023 Zveřejnění záměru - nebytové prostory v I. NP v budově č.p. 634, Horní Slavkov
20. 09. 2023 Veřejná nabídka na pronájem bytu č. 17, Zahradí 658
20. 09. 2023 Záměr na pronájem budovy nebo jednotlivých částí budovy č.p. 613, Kounice, Horní Slavkov
20. 09. 2023 Záměr obce - zveřejnění pronájmu nebytových prostor, Dlouhá 717
20. 09. 2023 MěÚ Sokolo - Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) OD práce
20. 09. 2023 Záměr - nebytový prostor Dlouhá 653, Horní Slavkov - místnost č. 203

XML