Město Jablunkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://jablunkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

Datová schránka: dj4bppi
E-mail: posta@jablunkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2022
02. 12. 2019 Oznámení na základě usnesení z 25. schůze Rady města Jablunkova
29. 11. 2019 Usnesení 25. Rady města Jablunkova konané dne 26.11.2019
29. 11. 2019 Návrh Rozpočtu města Jablunkov pro rok 2020
28. 11. 2019 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020
28. 11. 2019 Úřední záznam o odchytu zvířete č.19/0910
28. 11. 2019 Dražební vyhláška
20. 11. 2019 Dokument "Oznámení - zahájení ú..." již není dostupný.
18. 11. 2019 Stanovisko
17. 11. 2019 Usnesení ze 24. schůze Rady města Jablunkova
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 11. 2019 Návrh rozpočtu SOJ na rok 2020
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 11. 2019 Nařízení státní veterinární správy - včelí mor
12. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí KÚ MSK - rys, medvěd
08. 11. 2019 Usnesení ze 23. schůze Rady města Jablunkova
08. 11. 2019 Oznámení na základě usnesení ze 23. schůze Rady města Jablunkova
07. 11. 2019 Výběrové řízení na pozici referent na odboru dopravy
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stavební povolení č.11/2019
05. 11. 2019 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Jablunkova
05. 11. 2019 Usnesení 22. schůze Rady města Jablunkova
01. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí - "Mosty u..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Zrušení doby nočního klidu
24. 10. 2019 Dokument "Exekuční příkaz..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva města Jablunkova
23. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy
23. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2019
17. 10. 2019 Usnesení 21. schůze Rady města Jablunkova konané dne 15. října 2019
17. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "Obchodní centrum Jablunkov, SO 07A - retenční nádrž a vsakování"
15. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
15. 10. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy
14. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy
09. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání Návrhu zadání územního plánu Hrčava
02. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
01. 10. 2019 Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor
30. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
27. 09. 2019 Oznámení - záměr prodeje části pozemku p.č. 333/1 a záměr převodu části pozemku p.č. 403/2 vše k.ú. Jablunkov
27. 09. 2019 Usnesení - 20. schůze Rady města Jablunkova konané dne 24. září 2019
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 09. 2019 Zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce „Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027“ včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., a Vyhodnocení koncepce na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 11
23. 09. 2019 Nařízení státní veterinární správy

XML