Obec Ovčáry (Mělník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://ovcary.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ovčáry
Ovčáry 41
277 14 Ovčáry

Datová schránka: hgybukr
E-mail: obec.ovcary@ovcary.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
01. 08. 2020  Veřejná vyhláška - návrh výroku ÚR - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ovčáry
01. 08. 2020 28JV19-E-EI 0.2.pdf
01. 08. 2020 28JV19-E-EI 0.3.pdf
01. 08. 2020 dokument
31. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství, č.j.: 33784/2020-MZE-16212 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, 
11. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst“ silnice č. II/331, k.ú.Ovčáry u Dřís (717118)
01. 06. 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 8.6.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
24. 05. 2020 Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce.pdf
24. 05. 2020 Návrh - geometrický plán.pdf
21. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.
21. 05. 2020 Fin_31.12.2019.
21. 05. 2020 Rozvaha_31.12.2019.
21. 05. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
21. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
13. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU TIŠICE
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů - Daň z nemovitých věcí na rok 2020, č.j. 1915810/20/2100-11460-200796
08. 04. 2020 Svazek obcí Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019.
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – oprava povrchu komunikace III/10158 v obci Dřísy
19. 03. 2020 SEDOS - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
09. 03. 2020 Výzva ÚZSVM
09. 03. 2020 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2020
09. 03. 2020 OZNÁMENÍ A VÝZVA - Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice 2020
01. 02. 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.2.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
21. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU Zajišťování běžné údržby silnic II. a III. třídy v rozsahu přílohy č. 5 vyhl. MDaS č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v působnosti silničního správního úřadu Neratovice
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se upravuje přechodná úprava provozu -
19. 12. 2019 Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ovčáry u Dřís - oznámení o vystavení návrhu.
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2019, o místních poplatcích
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy ke kalamitnímu poškození lesních porostů,
30. 11. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 9.12.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
23. 11. 2019 Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2020
23. 11. 2019 Svazek obcí Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2023
20. 11. 2019 SPÚ - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedomice.
14. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2020.
14. 11. 2019 dokument
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) a k.ú. Nedomice (717100), k.ú. Všetaty (787485)  
07. 11. 2019 Dokument "SPU 442847/2019 - Ozn..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/24413 - ulice Labská, par.č. 818/1 v obci Tišice (535222), v katastrálním území Kozly u Tišic (767352) Tišice 
26. 10. 2019 VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - rekonstrukce komunikace - silnice č. III/24420,
24. 10. 2019 Výzva ÚZSVM
24. 10. 2019 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2019
24. 10. 2019 Informace pro veřejnost
20. 10. 2019 INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, NA NĚMŽ BYLO ZASTUPITELSTVO OBCE SEZNÁMENO S VÝSLEDKY KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE, S PŘIJATÝMI NÁPRAVNÝMI OPATŘENÍMI A S OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH KONTROLOU
05. 10. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.10.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
05. 10. 2019 R O Z H O D N U T Í - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ, záměr„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“
05. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZ..." již není dostupný.
20. 09. 2019 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
14. 09. 2019 Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře.
01. 09. 2019 MZE-16212, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

XML