Obec Horní Dvořiště

Město, městys, obec, MČ
Okres Český Krumlov

http://hornidvoriste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Dvořiště
Horní Dvořiště 26
382 93 Horní Dvořiště

Datová schránka: d6vbd8r
E-mail: ou@hornidvoriste.cz, podatelna@hornidvoriste.cz, starosta@hornidvoriste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2020 (2 přílohy)
19. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 04 / 2020 (1 příloha)
06. 05. 2020 VV - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (2 přílohy)
06. 05. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 9 (1 příloha)
05. 05. 2020 Opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (1 příloha)
05. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 (1 příloha)
29. 04. 2020 VV - Finanční úřad - Daň z nemovitosti na rok 2020 - hromadný předpis (3 přílohy)
17. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 03 / 2020 (1 příloha)
17. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 02 / 2020 (1 příloha)
15. 04. 2020 dokument
15. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 01 / 2020 (1 příloha)
15. 04. 2020 Prodej nepotřebného majetku obce - VW TRANSPORTER, benzín - rok výroby 2000 (1 příloha)
14. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 16 (1 příloha)
14. 04. 2020 Pozvánka na shromáždění starostů DSO Vyšebrodsko (1 příloha)
14. 04. 2020 Kalkulace vodného a stočného na rok 2017 - v majetku obce Horní Dvořiště (1 příloha)
14. 04. 2020 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (1 ..." již není dostupný.
14. 04. 2020 SPÚ - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU st.248 Horní Dvořiště (1 příloha)
14. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 15 (1 příloha)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ - záměr obce pronajmout obecní majetek - pozemky parc. č. 77/1 a 165 v k.ú. Horní Dvořiště… (1 příloha)
14. 04. 2020 Pozvánka na shromáždění starostů DSO Vyšebrodsko (1 příloha)
14. 04. 2020 Návrh rozpočtu obce Horní Dvořiště na rok 2017 (1 příloha)
14. 04. 2020 ÚP - příprava zakázky a průzkumy a rozbory (6 příloh)
14. 04. 2020 Výsledky - volby do senátu 14. a 15. 10. 2016 - senátní obvod ČK a obec Horní Dvořiště - 2.kolo (2 přílohy)
14. 04. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu - SPÚ (1 příloha)
14. 04. 2020 Opis výsledků - volby do zastupitelstva kraje 07. a 08. 10. 2016 - obec Horní Dvořiště (3 přílohy)
14. 04. 2020 Opis výsledků - volby do senátu 07. a 08. 10. 2016 - obec Horní Dvořiště - 1.kolo (2 přílohy)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do SENÁTU - 2. kolo (1 příloha)
14. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 14 (1 příloha)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do SENÁTU A ZASTUPITELSTEV KRAJŮ (1 příloha)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ - záměr obce prodat obecní majetek - pozemek parc. č. 60 v k.ú. Horní Dvořiště (zázemí č.p… (1 příloha)
14. 04. 2020 Oznámení - zasedání okrskové volební komise - volby do senátu a zastupitelstev krajů (1 příloha)
14. 04. 2020 SPÚ - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU (1 příloha)
14. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ - záměr obce pronajmout obecní majetek - část pozemku parc. č. 71/1 (cca. 15 m2) v k.ú.… (1 příloha)
14. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 13 (1 příloha)
14. 04. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volbách do senátu parlamentu České… (1 příloha)
14. 04. 2020 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (1 ..." již není dostupný.
14. 04. 2020 VŘ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - spoluvl. podíl čp 74 v Horním Dvořišti (1 příloha)
14. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Dvořiště č. 12
14. 04. 2020 Závěrečný účet obce Horní Dvořiště za rok 2015 (3 přílohy)
14. 04. 2020 MŽP - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna… (5 příloh)
14. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Vyšebrodsko za rok 2015 (1 příloha)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ - záměr obce pronajmout obecní majetek - část pozemku parc. č. 71/2 (cca. 36 m2) v k.ú.… (1 příloha)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ - záměr obce pronajmout obecní majetek - pozemek parc. č. 105 (721 m2) v k.ú. Horní… (1 příloha)
14. 04. 2020 VV - Finanční úřad - Daň z nemovitosti na rok 2016 - hromadný předpis (1 příloha)
14. 04. 2020 SPÚ - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU (1 příloha)
14. 04. 2020 VV - zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění… (1 příloha)
14. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - č..." již není dostupný.
14. 04. 2020 Směna pozemků pod komunikací II. a III. třídy - průtah obcí Horní Dvořiště (1 příloha)
14. 04. 2020 OZNÁMENÍ - záměr obce pronajmout obecní majetek - část pozemku parc. č. 119/3 (cca. 192 m2) v k.ú.… (1 příloha)

XML