Město Strážnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://straznice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Strážnice
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice

Datová schránka: ngpby9e
E-mail: podatelna@straznice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 6779 v k.ú. Strážnice na Moravě
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
31. 07. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - silnice "I/55 Veselí nad Moravou - Petrov ..." přeložka v ulici Veselská, NN + VO, Strážnice
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I. třídy I/54, I/55
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
14. 07. 2020 Vinohradská 35-záměr pronájmu nebytového prostoru
10. 07. 2020 Záměr výpůjčky pozemku
07. 07. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Penny market
30. 06. 2020 Mikroregion Strážnicko - oznámení o zveřejnění ZÚn 2019
26. 06. 2020 Chodník Za Drahou-povolení
19. 06. 2020 Dražební vyhláška č.j. 167 EX 2113/08-435 - pozemky v k.ú. Strážnice na Moravě
19. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška-ozná..." již není dostupný.
17. 06. 2020 DSO OBK - zveřejnění oznámení RO2/2020
16. 06. 2020 DSO OBK - oznámení o zveřejnění ZÚ 2019
15. 06. 2020 Zveřejňování dokumentů - město Strážnice
13. 06. 2020 Záměr výpůjčky v přístavišti Baťova kanálu
12. 06. 2020 Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Rybářská
12. 06. 2020 Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Růžová
12. 06. 2020 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Strážnice na Moravě
12. 06. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 325/18 v k.ú. Strážnice na Moravě
12. 06. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. st. 250 v k.ú. Radějov u Strážnice
04. 06. 2020 Doplňující informace KÚ JMK ke sňatečným obřadům
02. 06. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BHO/009/2020 a jeho podmínkách
01. 06. 2020 Mimořádné opatření ke konání sňatečných obřadů
28. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška-rozh..." již není dostupný.
20. 05. 2020 Mikroregion Strážnicko - oznámení o zveřejnění ZÚ 2019
18. 05. 2020 Cyklotrasa Strážnice-Petrov
15. 05. 2020 Dokument "Pozvánka na projednán..." již není dostupný.
14. 05. 2020 Pozvánka do zastupitelstva 18.05.2020
14. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 - Orel jednota Strážnice - na činnost DFS Fěrtúšek
11. 05. 2020 Dokument "Pozvánka na projednán..." již není dostupný.
05. 05. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - parkoviště před prodejnou Penny market ve Strážnici - změna parkovacího režimu
05. 05. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy - oprava výtluků ul. Veselská Strážnice a ul. Masarykova Veselí nad Moravou
04. 05. 2020 Vyúčtování položek vodné stočné 2019
28. 04. 2020 Výzva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o udělení souhlasu s klučením a výsadbou vinic
27. 04. 2020 Daň z nemovitostí - veřejná vyhláška
17. 04. 2020 Rozhodnutí o posečkání úhrady místního poplatku ze psů
16. 04. 2020 Daň z nemovitostí - veřejná vyhláška
16. 04. 2020 Rozhodnutí o posečkání úhrady místního poplatku
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška MZ ČR- opatření obecné povahy
01. 04. 2020 OZNÁMENÍ POPLATNÍKŮM
26. 03. 2020 Cyklotrasa Strážnice-Petrov
23. 03. 2020 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v lokalitě Drahy a to p.č. 2861/469 a 2861/451 v k.ú. Strážnice na Moravě
18. 03. 2020 Zveřejňování dokumentů - město Strážnice
13. 03. 2020 Hotařská búda-záměr pronájmu
13. 03. 2020 Strážní věž-záměr pronájmu
07. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
05. 03. 2020 MR Strážnicko - oznámení o zveřejnění RO1
05. 03. 2020 Seznam nedostatečně určitě označených vlastníků nemovitostí v k.ú. Strážnice na Moravě (aktualizovaný k 01.02.2020)
02. 03. 2020 Magnisova-kanalizace, vodovod-vodoprávní stavební povolení

XML