Město Úpice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://upice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO ÚPICE
Pod městem 624
542 32 Úpice

Datová schránka: v4sbatd
E-mail: mupice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 01. 2021 Město Úpice, tajemnice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí majetkového odboru městského úřadu
12. 01. 2021 Město Úpice, finanční odbor - Rozpočtové opatření ke schválení
11. 01. 2021 Město Úpice, finanční odbor - Rozpis rozpočtu na rok 2021 - návrh č. 3
11. 01. 2021 Město Úpice, finanční odbor - Rozpočet Města Úpice na rok 2021
22. 12. 2020 Dokument "Městský úřad Úpice, o..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Město Úpice, Městský úřad - odbor finanční - Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. FIN/KO/1/2020-2017, FIN/KO/2/2020-2017, FIN/KO/3/2020-2017, FIN/KO/4/2020-2017, FIN/KO/5/2020-2017
21. 12. 2020 Krajský úřad Královehradeckého kraje - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - č. j. KUKHK-38356/DS/2020-3 (VA)
17. 12. 2020 Městský úřad Úpice, Zastupitelstvo - Usnesení z 24. zasedání ZM Úpice ze dne 16. 12. 2020
15. 12. 2020 Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č. j. MUTN117712/2020
14. 12. 2020 3112
14. 12. 2020 Město Úpice, majetkový odbor - Oznámení - propachtování p.p.č. 499/5 v k. ú. Úpice
14. 12. 2020 Město Úpice, majetkový odbor - Oznámení - prodej nově vniklé parcely č. 2184/4
08. 12. 2020 Město Úpice - Pozvánka a návrh programu 24. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Úpice
07. 12. 2020 Město Úpice, Městský úřad - odbor finanční - Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. FIN/KO/1/2020-2017, FIN/KO/2/2020-2017, FIN/KO/3/2020-2017, FIN/KO/4/2020-2017, FIN/KO/5/2020-2017
01. 12. 2020 Město Úpice, finanční odbor - Rozpis rozpočtu na rok 2021 - návrh č. 2
01. 12. 2020 Město Úpice, finanční odbor - Rozpočtové opatření ke schválení dne 16. 12. 2020
30. 11. 2020 Město Úpice, majetkový odbor - Oznámení - Pronájem části objektu vodojemu Hvězdárna na st.p.č. 1453 v k.ú. Úpice
30. 11. 2020 Městský úřad Úpice, Odbor výstavby - Rozhodnutí, Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby Úpice, ul. Na Veselce, rekonstrukce NN IE-12-2006091, Úpice, č. j. Úp-3607/2020/RL
27. 11. 2020 Městský úřad Úpice, Zastupitelstvo - Usnesení z 23. zasedání ZM Úpice ze dne 25. 11. 2020
26. 11. 2020 Městský úřad Úpice, Zastupitelstvo - Usnesení z 23. zasedání ZM Úpice ze dne 25. 11. 2020
18. 11. 2020 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení o zrušení elektronické dražby konané dne 10.2.2021, č. j. 144EX4356/19-114
17. 11. 2020 Město Úpice - Pozvánka a návrh programu 23. veřejného zasedání ZM Úpice, dne 25. 11. 2020
16. 11. 2020 Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č. j. MUTN108596/2020
12. 11. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. - Seznam plánovaných odstávek v období od 20. 11. 2020
10. 11. 2020 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
28. 10. 2020 Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška, MUTN 103002/2020
27. 10. 2020 Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška, MUTN 103002/2020
27. 10. 2020 Dokument "Městský úřad Úpice, S..." již není dostupný.
26. 10. 2020 Město Úpice, majetkový odbor - Oznámení - Směna nemovitosti z vlastnictví města Úpice p.p.č. 615/1 za p.p.č. 1579/5
22. 10. 2020 Městský úřad Úpice, Zastupitelstvo - Usnesení z 22. zasedání ZM Úpice ze dne 21. 10. 2020
21. 10. 2020 Dokument "Soudní exekutor JUDr...." již není dostupný.
21. 10. 2020 Dokument "Městský úřad Úpice, S..." již není dostupný.
20. 10. 2020 Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí - Rozhodnutí, MUTN 92632/2020
20. 10. 2020 Dokument "Krajský úřad KHK, odb..." již není dostupný.
13. 10. 2020 Město Úpice, starosta - Pozvánka a návrh programu 22. veřejného zasedání ZM konaného dne 21. 10. 2020
13. 10. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. - Přehled plánovaných odstávek v období od 27. 10. 2020
09. 10. 2020 Dokument "Exekuční příkaz k pro..." již není dostupný.
09. 10. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
09. 10. 2020 Městský úřad Úpice, tajemník - Opatření MěÚ Úpice v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS Cov-2, č. j. Úp-3334/2020
06. 10. 2020 Dokument "Městská část Praha 6,..." již není dostupný.
06. 10. 2020 Město Úpice, odbor finanční - Rozpočtové opatření ke schválení dne 21. 10. 2020
02. 10. 2020 Krajská hygienická stanice KHK se sídlem v Hradci Králové - Nařízení KHS Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020
02. 10. 2020 Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č. j. MUTN 93040/2020
02. 10. 2020 Městský úřad Úpice - Tajemnice městského úřadu - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí finančního odboru městského úřadu
01. 10. 2020 Městský úřad Úpice - Tajemnice městského úřadu - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí finančního odboru městského úřadu
30. 09. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. - Přehled plánovaných odstávek v období od 15. 10. 2020
26. 09. 2020 Dotační výzva Města Úpice č. 1-Kultura-21KČ1
26. 09. 2020 Dotační výzva Města Úpice č. 2-Kultura-21KJ1
26. 09. 2020 Dotační výzva Města Úpice č. 3-Sport-21SČ1
26. 09. 2020 Dotační výzva Města Úpice č. 4-Sport-21SJ1

XML