Obec Jestřabí Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://jestrabi-lhota.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jestřabí Lhota
Jestřabí Lhota 74
280 02 Jestřabí Lhota

Datová schránka: 2qibpdr
E-mail: obec@jestrabi-lhota.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Jestřabí Lhota za rok 2019
11. 02. 2020 Strategický rozvojový plán obce
30. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jestřabí Lhota
24. 01. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí-zahájení zjišťovacího řízení záměru "Yusen Logistics-Skladová hala 2" v k.ú.. Ovčáry u Kolína
22. 01. 2020 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 29.1.2020
20. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce - 20. 1. 2020
20. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019
13. 01. 2020 Schvalovací doložka Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Jestřabí Lhota na rok 2021 - 2022
13. 01. 2020 Schvalovací doložka rozpočtu Mateřské školy Jestřabí Lhota na rok 2020
13. 01. 2020 Schvalovací doložka Střednědobého výhledu rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2020 - 2022
13. 01. 2020 Schvalovací doložka rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2020
07. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce - 6. 1. 2020
06. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřská škola Jestřabí Lhota na roky 2021-22
06. 01. 2020 Rozpočet Mateřská škola Jestřabí Lhota na rok 2020
06. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-22
06. 01. 2020 Rozpočet obce na rok 2020
28. 12. 2019 Záměr dodatku změny podmínek pronájmu vodojemu.
19. 12. 2019 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 27.12.2019
16. 12. 2019 Změna ceny pro vodné od 1. ledna 2020
13. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce - 13. 12. 2019
13. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
12. 12. 2019 Záměr pronájmu části pozemku 86/21
12. 12. 2019 Záměr-změna podmínek smlouvy o pachtu ZOD ZÁLABÍ
12. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci Jestřabí Lhota v roce 2020“
12. 12. 2019 OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2019 OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
12. 12. 2019 OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Jestřabí Lhota na roky 2021-2022
12. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Jestřabí Lhota na rok 2020
12. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jestřabí Lhota na roky 2020-2022
12. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Jestřabí Lhota na rok 2020
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212
02. 12. 2019 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 11.12.2019
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kolínské Zálabí 2020-25
02. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Kolínské Zálabí 2020
27. 11. 2019 Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor v Jestřabí Lhotě st.p. č. 227/3 a p.č. 284/1 v k.ú.Jestřabí Lhota
27. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019
27. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce - 27. 11. 2019
18. 11. 2019 Záměr prodloužení pronájmu sportovních kabin na pozemku p.č. 227/3 a p.č. 284/1 v k.ú Jestřabí Lhota
12. 11. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - 12. 11. 2019
12. 11. 2019 Upozornění - neznámý vlastník hrobového místa
07. 11. 2019 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 14.11.2019
05. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce - 5. 11. 2019
05. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
01. 11. 2019 Záměr pronájmu pozemků p.č. 689/3 a 689/4 v k.ú. Jestřabí Lhota
24. 10. 2019 Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce 31.10.2019
03. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
02. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
02. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu finančního hospodaření obce Jestřabí Lhota - 2. 10. 2019
27. 09. 2019 Oznámení o fůzi a změně názvu správce obecního vodovodu.

XML