Obec Vysokov

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://vysokov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VYSOKOV
Vysokov 108
549 12 Vysokov

Datová schránka: b2ubjhd
E-mail: obec.vysokov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2021 Svazek obcí 1866 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 5/2021
18. 10. 2021 Svazek obcí 1866 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 4/2021
18. 10. 2021 Svazek obcí 1866 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3/2021
18. 10. 2021 Svazek obcí 1866 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 2/2021
18. 10. 2021 Svazek obcí 1866 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 1/2021
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Informace o konání jednání zastupitelstva 20.10.2021
08. 10. 2021 Svoz nebezpečného odpadu
29. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Starkoč - Studnice
22. 09. 2021 Záměr č. 24/2021 prodeje pozemku p. č. 683/14 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021ČR
22. 09. 2021 Záměr č. 18/2021 rekonstrukce stávající části distribuční soustavy pouze v rámci práva provést stavbu u dotčeného pozemku p. č. 409 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 19/2021 rekonstrukce stávající části distribuční soustavy pouze v rámci práva provést stavbu u dotčeného pozemku p. č. 397 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 20/2021 rekonstrukce stávající části distribuční soustavy pouze v rámci práva provést stavbu u dotčeného pozemku p. č. 409 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 21/2021 rekonstrukce stávající části distribuční soustavy pouze v rámci práva provést stavbu u dotčeného pozemku p. č. 391/1 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 22/2021 rekonstrukce stávající části distribuční soustavy pouze v rámci práva provést stavbu u dotčeného pozemku p. č. 893 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 23/2021 rekonstrukce stávající části distribuční soustavy pouze v rámci práva provést stavbu u dotčeného pozemku p. č. 409 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Veřejná vyhláška Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
22. 09. 2021 Záměr č. 16/2021 zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům p. č. 512/5 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 17/2021 zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům p. č. 434 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 14/2021 zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům p. č. 414 v k. ú. Vysokov
22. 09. 2021 Záměr č. 15/2021 zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům p. č. 401/19 v k. ú. Vysokov
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
15. 09. 2021 Záměr pronájmu sociálního bydlení v obci Vysokov č. p. 141 a č. p. 142
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
07. 09. 2021 Informace o konání jednání zastupitelstva 14.09.2021
30. 08. 2021 Informace o zrušení konání jednáni zastupitelstva dne 30.08.2021
25. 08. 2021 Záměr č. 13/2021 o pronájmu části pozemku p.č. 62/2 v k. ú. Vysokov
25. 08. 2021 Informace o konání jednání zastupitelstva 30.08.2021
25. 08. 2021 Informace o konání jednání zastupitelstva 30.08.2021
25. 08. 2021 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
25. 08. 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
17. 08. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.09.2021
17. 08. 2021 Kotlíkové dotace - nová výzva
17. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
03. 08. 2021 Veřejná vyhláška-Řízení o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Náchod
16. 07. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu
12. 07. 2021 Změna úředních hodin v červenci a v srpnu
07. 07. 2021 Záměr č. 41/2021 darovat pozemku v k. ú. Babí u Náchoda, v k.ú. Běloves a v k. ú. Vysokov
01. 07. 2021 Schválený závěrečný účet obce Vysokov za rok 2020
29. 06. 2021 Informace o konání jednání zastupitelstva 30062021
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, ulice U Cihelny
24. 06. 2021 Dokument "Dodatek č. 1 k dražeb..." již není dostupný.
21. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
15. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020
09. 06. 2021 Rozpočet obce Vysokov na rok 2021
09. 06. 2021 Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2019
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání územního plánu Vysokov formou opatření obecné povahy
28. 05. 2021 Závěrečný účet za DSO Novoměstsko za rok 2020 - návrh
26. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - rekonstrukce silnice III/304 16 Vysokov

XML