Obec Vysokov

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://vysokov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC VYSOKOV
Vysokov 108
549 12 Vysokov

Datová schránka: b2ubjhd
E-mail: obec.vysokov@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Informace o konání jednání zastupitelstva 21082019
05. 08. 2019 Informace o konání jednání zastupitelstva 12082019
05. 08. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019
31. 07. 2019 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace "Zdroj tepla a otopná soustava v budově OÚ v obci Vysokov"
31. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy přechodná úprava provozu
26. 07. 2019 Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva 3.9. - 4.9.2019
03. 07. 2019 Změna úředních hodin v době letních prázdnin
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
27. 06. 2019 Závěrečný účet obce Vysokov za rok 2018 včetně příloh
25. 06. 2019 HLAVNÍ ROZVOJOVÉ SMĚRY OBCE DO ROKU 2020
21. 06. 2019 Informace o konání jednání zastupitelstva 26062019
12. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Vysokov za rok 2018 včetně příloh
03. 06. 2019 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 17.12.2018
03. 06. 2019 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 03.12.2018
03. 06. 2019 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 19.11.2018
03. 06. 2019 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 19.09.2018
03. 06. 2019 Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 27.06.2018
30. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Ozná..." již není dostupný.
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy přechodná úprava provozu železniční přejezd P5097
16. 05. 2019 Informace o konání jednání zastupitelstva 22052019
13. 05. 2019 I/33 Náchod - Obchvat Náchoda - informativní schůzka pro majitele dotčených pozemků
13. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
13. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 - DSO Svazek obcí1866 - NÁVRH
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2019
29. 04. 2019 PLÁN ROZVOJE SPORTU VYSOKOV 2019 - 2023
24. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Pr..." již není dostupný.
24. 04. 2019 Pozvánka na Veřejný sněm Svazku obcí 1866
16. 04. 2019 Poskytnutí informace o prvním zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
10. 04. 2019 Informace a počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření pro kůrovci
02. 04. 2019 Oznámení o výběru dodavatele - "Stavební úpravy a změna v užívání objektu č.p.141, Vysokov - byt 1.PP" na pozemku p.č.st.124, v k.ú. Vysokov
01. 04. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
29. 03. 2019 Závěrečný účet za DSO Novoměstsko za rok 2018
27. 03. 2019 Smlouva o dílo "Komunitní centrum Vysokov č. p. 108"
18. 03. 2019 Informace o konání jednání zastupitelstva 25032019
12. 03. 2019 Záměr pronájmu pozemku p. č. 62/2 v k. ú. Vysokov
06. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
05. 03. 2019 "Stavební úpravy a změna v užívání objektu č.p.141, Vysokov - byt 1. PP" na pozemku p. č. st. 124, k. ú. Vysokov
04. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
21. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ří..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Anonymizovány zápis z jednání zastupitelstva 11022019
04. 02. 2019 Informace o konání jednání zastupitelstva 11022019
09. 01. 2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech - Svazek obcí 1866
02. 01. 2019 Rozpočet obce Vysokov na rok 2019
02. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Vysokov 2020 - 2024
02. 01. 2019 Svazek obcí 1866 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2023 - návrh
01. 01. 2019 Příkazní smlouva TD Oprava budovy sběrného dvora Vysokov
01. 01. 2019 Oprava budovy sběrného dvora Vysokov
30. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018

XML