Obec Heřmánkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://hermankovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC HEŘMÁNKOVICE
Heřmánkovice 215
549 84 Heřmánkovice

Datová schránka: aava6ib
E-mail: urad@hermankovice.cz, obec@hermankovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2021 Veřejná vyhláška- doplnění opatření obecné povahy ze dne 27.7. 2020 (1 příloha)
17. 09. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021 (1 příloha)
17. 09. 2021 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve… (1 příloha)
15. 09. 2021 Zápis z 31. jednání ZO ze dne 13. září 2021 (1 příloha)
15. 09. 2021 Záměr prodeje p.p.č. 2849-7 (1 příloha)
30. 08. 2021 Pozvánka na řádné jednání ZO č. 31 dne 13. září 2021 (1 příloha)
30. 08. 2021 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Heřmánkovice a Centrem sociálních… (1 příloha)
28. 08. 2021 Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy z změně rozsahu záplavového území pro řeku Stěnavu (1 příloha)
28. 08. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021 (1 příloha)
19. 08. 2021 Žádost o vydání stanoviska k řízení o dodatečném povolení stavby "BPS Heřmánkovice" (1 příloha)
08. 08. 2021 Jmenování zapisovatele OVK říjen 2021, informace o počtu členů, sídlo OVK (1 příloha)
03. 08. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
23. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška- pře..." již není dostupný.
23. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021 (1 příloha)
13. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost obce (1 příloha)
13. 07. 2021 Zápis z 30. jednání ZO ze dne 2. července 2021 (1 příloha)
25. 06. 2021 Veřejná vyhláška- OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ Návrhu Změny č. 8 Územního plánu BROUMOVA (1 příloha)
25. 06. 2021 Pozvánka na řádné jednání ZO č. 30 dne 2. července 2021 (1 příloha)
25. 06. 2021 Rozhodnutí- projednávání přestupků (1 příloha)
22. 06. 2021 Záměr pronájmu (1 příloha)
17. 06. 2021 Veřejná vyhláška- povolení na stavební záměr a vymezení pozemků pro stavbu vodního díla &quot… (1 příloha)
16. 06. 2021 Zápis z 29. jednání ZO ze dne 7. června 2021 (1 příloha)
16. 06. 2021 Zápis z 28. jednání ZO ze dne 3. května 2021 (1 příloha)
09. 06. 2021 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2020 DSO BROUMOVSKO (1 příloha)
05. 06. 2021 Veřejná vyhláška- BP stanice Heřmánkovice- krajský úřad vrací věc na stavební úřad Broumov k novému… (1 příloha)
31. 05. 2021 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZO 7. června 2021 (1 příloha)
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v… (1 příloha)
21. 05. 2021 Veřejná vyhláška- oznámení ve věci žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (1 příloha)
13. 05. 2021 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zprá..." již není dostupný.
11. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021 (1 příloha)
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška- „REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ BROUMOV“ (1 příloha)
05. 05. 2021 Veřejná vyhláška- Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (10 příloh)
05. 05. 2021 Veřejná vyhláška- OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU… (1 příloha)
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška- oznámení z FÚ (1 příloha)
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMÁNKOVICE (1 příloha)
26. 04. 2021 Pozvánka na řádné jednání ZO č. 28 dne 3. května 2021 (1 příloha)
19. 04. 2021 Zápis z 27. JZO ze dne 12.4. 2021 (1 příloha)
13. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021 (1 příloha)
02. 04. 2021 Pozvánka na řádné jednání ZO č. 27 dne 12. dubna 2021 (1 příloha)
02. 04. 2021 Výroční zpráva o hospodaření Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV za rok 2020 (1 příloha)
02. 04. 2021 Veřejná vyhláška o Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (1 příloha)
02. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků (1 příloha)
30. 03. 2021 Veřejná vyhláška o určení data úmrtí (1 příloha)
22. 03. 2021 Záměr pronájmu (1 příloha)
10. 03. 2021 Zveřejňování dokumentů DSO Broumovsko (1 příloha)
05. 03. 2021 Zápis z 26. jednání ZO ze dne 1.3. 2021 (1 příloha)
05. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška o poplatku z pobytu č. 1/2021 (1 příloha)
05. 03. 2021 Závěrečný účet obce 2020 (2 přílohy)
22. 02. 2021 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZO 1. března 2021 (1 příloha)
22. 02. 2021 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE (1 příloha)

XML