Město Třešť

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://trest.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třešť
Revoluční 20/1
589 01 Třešť

Datová schránka: fcxbzvc
E-mail: mesto@trest.cz, epodatelna@trest.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2022 148/2022 - Městský úřad Třešť, Vyhlášení nálezu č. 19/2022
18. 09. 2022 147/2022 - EG.D, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 09. 2022 146/2022 - Městský úřad Třešť, Vyhlášení nálezu č. 18/2022
16. 09. 2022 145/2022 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
16. 09. 2022 144/2022 - Městský úřad Třešť, Výzva
16. 09. 2022 Dokument "143/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
13. 09. 2022 143/2022 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru
13. 09. 2022 Dokument "142/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
13. 09. 2022 141/2022 - EG.D, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 09. 2022 140/2022 - Město Třešť, Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť
09. 09. 2022 Dokument "139/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
08. 09. 2022 136/2022 - Právo volit občanů členských států EU
08. 09. 2022 138/2022 - EG.D, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 09. 2022 137/2022 - Město Třešť, Návrh č. 20/2022
06. 09. 2022 Dokument "135/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
01. 09. 2022 134/2022 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
30. 08. 2022 133/2022 - Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice, Schválený závěrečný účet za rok 2021
30. 08. 2022 Dokument "132/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
29. 08. 2022 129/2022 - Městský úřad Třešť, Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
29. 08. 2022 131/2022 - Státní pozemkový úřad, Oznámení o zahájení řízení a pozvánka na úvodní jednání
29. 08. 2022 130/2022 - Město Třešť, Návrh č. 19/2022
29. 08. 2022 128/2022 - Městský úřad Třešť, Vyhlášení nálezu č. 17/2022
29. 08. 2022 127/2022 - Město Třešť, Schválená rozpočtová opatření č. 1/2022 až 15/2022
29. 08. 2022 Dokument "126/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
12. 08. 2022 Dokument "124/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
09. 08. 2022 124/2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Třešť
04. 08. 2022 121/2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin
04. 08. 2022 Dokument "123/2022 - Městský úř..." již není dostupný.
04. 08. 2022 122/2022 - Městský úřad Třešť, Vyhlášení nálezu č. 15/2022
04. 08. 2022 120/2022 - Město Třešť, Upozornění
04. 08. 2022 119/2022 - Město Třešť, Návrh č. 18/2022
30. 07. 2022 118/2022 -MěÚ Třešť, odbor stavební úřad, Veřejná vyhláška - Oznámení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
22. 07. 2022 117/2022 - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Rozhodnutí - povolení uzavírky silnice č. II/402 ul. Havlíčkova v Třešti
20. 07. 2022 11/2022/VS - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace č. 3/2022 na realizaci projektu "Regionem Renesance proti proudu" (reg. č. ATCZ 185)
20. 07. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2022/VS
20. 07. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2022/VS
17. 07. 2022 116/2022 - Město Třešť, Oznámení o době a místě konání voleb
17. 07. 2022 115/2022 - Město Třešť, Grantový program Města Třešť
13. 07. 2022 114/2022 - Magistrát města Jihlavy, Veřejná vyhláška
13. 07. 2022 113/2022 - Městský úřad Třešť, Vyhlášení nálezu č. 12/2022
11. 07. 2022 112/2022 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
01. 07. 2022 111/2022 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Stanovisko k vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – Změna č. 3 Územního plánu Třešť
01. 07. 2022 108/2022 - Registrační úřad Třešť, Sumář stanovených počtů členů zastupitelstev, která mají být zvolena v obcích na období 2022 - 2026 v územním obvodu registračního úřadu Třešť
01. 07. 2022 110/2022 - Městský úřad Třešť, Oznámení o konání veřejné akce
01. 07. 2022 109/2022 - Městský úřad Třešť, Oznámení o konání veřejné akce
29. 06. 2022 107/2022 - Město Třešť, Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
29. 06. 2022 106/2022 - Město Třešť, Závěrečný účet města Třešť za rok 2021
29. 06. 2022 105/2022 - Město Třešť, Schválená rozpočtová opatření č. 1/2022 až 13/2022
29. 06. 2022 104/2022 - Město Třešť, Návrh č. 17/2022
18. 06. 2022 103/2022 - Město Třešť, Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města Třešť

XML