Obec Horní Heřmanice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://hornihermanice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Heřmanice
Horní Heřmanice 91
561 33 Horní Heřmanice

Datová schránka: 2s9a4pw
E-mail: obec@hornihermanice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2020 NázevZáměr prodeje p.p.č.98/2 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách
08. 05. 2020 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.2/2020
28. 04. 2020 NázevZáměr prodeje p.p.č. 1680/1 v k.ú. Dolní Heřmanice v Čechách
21. 04. 2020 NázevVeřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pardubický kraj 2020
14. 04. 2020 NázevOpatření obecné povahy - kůrovec 2020
26. 02. 2020 NázevÚdaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
18. 02. 2020 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.1/2020
14. 12. 2019 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.6/2019
10. 12. 2019 NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- MZE příloha
10. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- MZE
06. 12. 2019 NázevAktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
06. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Heřmanice č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
06. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
06. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
06. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
27. 11. 2019 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.5/2019
18. 10. 2019 NázevZáměr prodeje části p.p.č. 280 o výměře 27m², části 98/1 o výměře cca 91m² a části 77 o výměře cca 168m v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách
30. 09. 2019 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.4/2019
06. 09. 2019 NázevVeřejná nabídka pozemků
06. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Zalešňování
22. 08. 2019 NázevÚdaje o nemovitých věcech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí 8/2019
21. 08. 2019 NázevOdpověď - žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb č.j. OUHH-0230/2019
01. 08. 2019 NázevV E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Sucho 2019
18. 07. 2019 NázevMapa - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 07. 2019 NázevVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Laudón 2019 - mapka
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Laudón 2019
24. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání č.3/2019
19. 06. 2019 NázevVeřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
07. 05. 2019 NázevOznámení - volby 2019
03. 05. 2019 NázevNabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
26. 04. 2019 NázevVeřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pardubický kraj 2019
26. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání č.2/2019
26. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 2019
10. 04. 2019 NázevInformace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24 a 25.5.2019
04. 04. 2019 NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kůrovec
22. 03. 2019 NázevZáměr prodeje části p.p.č.494 v k.ú. Rýdrovice
27. 02. 2019 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.1/2019
21. 02. 2019 NázevÚdaje o nemovitých věcech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
10. 01. 2019 NázevUrčení termínů sčítání zvěře v roce 2019
03. 01. 2019 NázevOdvolání zákazu nakladání s povrchovými vodami - opatření obecné povahy
13. 12. 2018 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.6/2018
21. 11. 2018 NázevŽádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb č.j. OUHH-0307/2018
12. 11. 2018 NázevZáměr prodeje p.p.č.1507/10 a koupě 212/3,1515/2, 213/4 a 213/6 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách
06. 11. 2018 NázevZáměr prodeje části p.p.č.125/1 v k.ú. Horní Heřmanice v Čechách
23. 10. 2018 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.5/2018
08. 10. 2018 Dokument "NázevDražební vyhlášk..." již není dostupný.
06. 10. 2018 NázevZápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - oficiální
06. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - předběžný
27. 09. 2018 NázevPozvánka na veřejné zasedání č.4/2018

XML