Město Hustopeče

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://hustopece-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 Hustopeče

Datová schránka: z34bt3y
E-mail: posta@hustopece-city.cz, podatelna@hustopece-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 10. 2021 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
25. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 10. 2021 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Kina Hustopeče
21. 10. 2021 Upravený návrh Změny č.3 územního pláni Popice
21. 10. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo na sociálním odboru MěÚ Hustopeče
21. 10. 2021 Záměr města Hustopeče na pronájem nebytových prostor
21. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 8.11.2021
21. 10. 2021 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
20. 10. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování
20. 10. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
20. 10. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadníc...
20. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.10.2021
18. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 10. 2021 Oznámení zahájení společného řízení
15. 10. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování
14. 10. 2021 Možnost převzít si písemnost
13. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.11.2021
12. 10. 2021 Oznámení zahájení územního řízení
12. 10. 2021 Možnost převzít si písemnost
11. 10. 2021 Záměr města Hustopeče na pronájem části pozemku
11. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.10.2021
11. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2021
11. 10. 2021 Rozhodnutí
09. 10. 2021 Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 4
09. 10. 2021 Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 5
09. 10. 2021 Výsledky hlasová ve volebním okrsku č. 1
09. 10. 2021 Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 2
09. 10. 2021 Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 3
07. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.10.2021
07. 10. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo na odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče
07. 10. 2021 Rada města vyhlašuje záměr
07. 10. 2021 Oznámení Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 10. 2021 Oznámení Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 10. 2021 Rozhodnutí
07. 10. 2021 Záměr města Hustopeče na uzavření nájemních smluv na pozemky
06. 10. 2021 Oznámení Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 10. 2021 Oznámení opakovaného veřejného projednání
06. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 10. 2021 Výběrové řízení na pracovní pozici v organizační složce Penzion a pečovatelská služba města Hustope...
04. 10. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 10. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 10. 2021 Oznámeni o přerušení dodávky elektrické energie
30. 09. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 09. 2021 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 09. 2021 Možnost převzít si písemnost
29. 09. 2021 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
27. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 09. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML