Město Hustopeče

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://hustopece-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 01 Hustopeče

Datová schránka: z34bt3y
E-mail: posta@hustopece-city.cz, podatelna@hustopece-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 12. 2019 Změna územního rozhodnutí o umístění stavby
02. 12. 2019 Změna územního rozhodnutí o umístění stavby
30. 11. 2019 Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2020
30. 11. 2019 Svolání 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
30. 11. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
30. 11. 2019 Usnesení z VIII. schůze ZM města Hustopeče
30. 11. 2019 Pozvánka na 32. členskou schůzi DSO Čistý Jihovýchod
30. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2021 - 2022
30. 11. 2019 Záměr města Hustopeče na výpůjčku části pozemku
30. 11. 2019 Záměr města Hustopeče na pacht pozemků
30. 11. 2019 Záměr města Hustopeče na pronájem garáže
24. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí schválení ..." již není dostupný.
21. 11. 2019 Možnost převzít si písemnost
21. 11. 2019 Záměr města Hustopeče na uzavření směnné smlouvy
21. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na poz...
21. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2024
21. 11. 2019 Oznámení o nálezu
21. 11. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné pvahy - stanovení místní úpravy provozu na poze...
14. 11. 2019 Oznámení Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 11. 2019 Oznámení Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 11. 2019 Dokument "Sdělení - Seznámení s..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
13. 11. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Dokument "Provedení elektronick..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Návrh Změny č. 1 územního plánu Vrbice
13. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na poz...
13. 11. 2019 Záměr města Hustopeče na pronájem části pozemku
11. 11. 2019 Možnost převzít si písemnost
08. 11. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k 26. zasedání
07. 11. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, přip. odstranění dřevit
07. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
06. 11. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo v organizační složce Správa a údržba budov...
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v organizační složce Správa a údržba budov
06. 11. 2019 Dokument "Dražba movitých věcí..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Svolání VIII. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče
06. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na poz...
05. 11. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení čís. BBV/23/2020
05. 11. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. BBV/24/2019
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Uherčice za uplynulé obdo...
01. 11. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 11. 2019 Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Starovice
30. 10. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 10. 2019 Dokument "Společné povolení ke ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

XML