Město Fulnek

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://fulnek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Fulnek
nám. Komenského 12
742 45 Fulnek

Datová schránka: 7fsbqty
E-mail: meu@fulnek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2023 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Děrné - 12.06.2023
29. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava stávajícíhjo propustku v Lukavci
26. 05. 2023 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Fulneku ze dne 05.06.2023
26. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Fulnek, ul. Sportovní, Tyršova, Lužní - výměna vodovodního řadu
26. 05. 2023 Výběrové řízení na pronájem bytu 2+1 na ulici náměstí Komenského čp. 16, Fulnek
24. 05. 2023 Záměr pronajmout byt 3+1 na ul. Palackého čp. 311, Fulnek
23. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě - MěÚ Uherské Hradiště
22. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Fulnek
22. 05. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc čj. 20/2023 v k.ú. Lukavec u Bílovce
10. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Úprava sjezdu u domu čp. 513, ul. kpt. Jaroše, Fulnek
05. 05. 2023 Záměr poskytnout slevu z nájemného pro nájemce nebytových prostor (ze dne 05.05.2023)
03. 05. 2023 Záměr prodat nemovitou věc - stavební pozemky, lokalita Stachovice
02. 05. 2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy stávající haly spojené se změnou užívání na práškovou lakovnu - NORDIC STEEL,s.r.o.
02. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Vodovod Tošovice
02. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Děrné
27. 04. 2023 Záměr směnit nemovité věci čj. 14/2023 v k.ú. Jerlochovice
27. 04. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc čj. 18/2023 v k.ú. Stachovice
27. 04. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc čj. 17/2023 v k.ú. Jerlochovice
27. 04. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc čj. 16-2023 v k.ú. Jerlochovice
27. 04. 2023 Záměr směnit nemovité věci čj. 15/2023 v k.ú. Fulnek a v k.ú. Děrné
26. 04. 2023 SmVak - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2023 Záměr prodeje nemovité věci čj. 13/2023 v k.ú. Stachovice
26. 04. 2023 Záměr prodeje nemovité věci čj. 12/2023 v k.ú. Pohořílky u Kujav
26. 04. 2023 Záměr pronajmout část nemovitého majetku za účelem umístění bankomatu ČS a.s.
26. 04. 2023 Záměr poskytnout slevu z nájemného pro nájemce nebytových prostor
26. 04. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc - nebytový prostor na ul. Masarykova 55, Fulnek
25. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
25. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení aukce na koupi nemovitých věcí prostřednictvím Elektronického aukčního systému - pozemky v k.ú. Stachovice
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - odstavené vozidlo - MěÚ Uherské Hradiště
25. 04. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc - restaurace Městského kulturního centra Fulnek
25. 04. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc - kavárna Pojď Café, Knurrův palác ve Fulneku
24. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2023 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru vnitřních věcí - sociální pracovník/pracovnice
18. 04. 2023 Záměr prodeje nemovité věci - bytové jednotky na ul. Fučíkova čp. 170/9 ve Fulneku
17. 04. 2023 Sdělení k obnově katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Moravské Vlkovice a Slezské Vlkovice
17. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - schválení záměru stavby - Stavební úpravy výrobní haly v k.ú. Lukavec u Bílovce
12. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Fulnek, PB č. 46 VN143-NJ_5777, SDOk, ZOK
12. 04. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2023 na obsazení pracovního místa referent/ka odboru vnitřních věcí - sociální pracovník/pracovnice
03. 04. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
30. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
29. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
29. 03. 2023 Záměr prodeje nemovité věci č.j. 11/2023 v k.ú. Jílovec
29. 03. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc č.j. 10/2023 v k.ú. Slezské Vlkovice
29. 03. 2023 Záměr vypůjčit nemovitou věc č.j. 9/2023 v k.ú. Fulnek
29. 03. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc č.j. 8/2023 v k.ú. Jerlochovice
29. 03. 2023 Záměr pronajmout nemovitou věc č.j. 7/2023 v k.ú. Jerlochovice
27. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Fučíkova, ul. Mendlova, Fulnek
22. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Fučíkova, Fulnek

XML