Obec Študlov

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://studlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Študlov
Študlov 142
756 12 Študlov

Datová schránka: e58bq4c
E-mail: obec@studlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2019 Odpověď na žádost na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (č.j. OSTU 333/2019)
10. 09. 2019 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce (anonymizovaný)
05. 09. 2019 Rozpočtová změna č. 3/2019
05. 09. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 včetně rozpočtové změny č. 1, 2 a 3
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)
30. 08. 2019 Odpověď na žádost na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (č.j. OSTU 333/2019)
30. 08. 2019 Odpověď na žádost na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (č.j. OSTU 333/2019)
29. 08. 2019 Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce
20. 08. 2019 Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce
14. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - SO Mikroregionu Vsetínsko
14. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - SO Mikroregionu Vsetínsko
16. 07. 2019 Oznámení o zveřejňování Závěrečného účtu za rok 2018 - Sdružení obcí mikroregionu Valašské Kloboucko
13. 07. 2019 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce (anonymizovaný)
11. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona o přestupcích
09. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Závěrečný účet Sdruže..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce (anonymizovaný)
25. 06. 2019 Závěrečný účet obce Študlov za rok 2018
23. 06. 2019 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce
22. 06. 2019 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva obce
18. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Študlov za rok 2018
13. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Hornolidečska za rok 2018
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - SO Mikroregionu Vsetínsko
07. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018
07. 06. 2019 Informace o konání 8. zasedání zastupitelstva obce
07. 06. 2019 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce
04. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
04. 06. 2019 Rozpočtová změna č. 2/2019
04. 06. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 včetně rozpočtové změny č. 1 a 2
01. 06. 2019 Hasiči informují - zákaz vypalování suché trávy a podrostů
30. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Študlov za rok 2018
30. 05. 2019 Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva obce
30. 05. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce
28. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - Obec Študlov
28. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 (Finanční úřad)
26. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
26. 05. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
26. 05. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (volby do Evropského parlamentu)
26. 05. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)
26. 05. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu (24. a 25. 5. 2019)
22. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Hornolidečska za rok 2018
21. 05. 2019 Informace o konání 7. zasedání zastupitelstva obce
16. 05. 2019 Dokument "Oznámení o konání opa..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018
13. 05. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Rozpočtová změna č. 1/2019

XML