Město Moravský Krumlov

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://mkrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 01 Moravský Krumlov

Datová schránka: sb4bcpy
E-mail: eposta@mkrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 06. 2023 Usnesení o odročení dražby
29. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
29. 05. 2023 Pronájem nebytových prostor - nám. TGM 41
29. 05. 2023 Pronájem nebytových prostor - nám. TGM 35
26. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
26. 05. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby: „FTTH_Moravský Krumlov_Zachráněná_čtvrť_MOZNO1“
26. 05. 2023 Zahájení řízení - Posílení vodárenské soustavy Tavíkovice
23. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
23. 05. 2023 Schválený závěrečný účet za rok 2022
19. 05. 2023 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení - I/53Miroslav - Branišovice
16. 05. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 05. 2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
12. 05. 2023 Směna části pozemku
12. 05. 2023 Směna pozemků č. 2
12. 05. 2023 Směna pozemků
10. 05. 2023 Vodovody a kanalizace Třebíč - Oznámení
10. 05. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce - Svazek Třebíč
10. 05. 2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce - Moravský Krumlov
10. 05. 2023 Návrh závěrečného rozpočtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2022
09. 05. 2023 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
05. 05. 2023 Dokument "Usnesení o nařízení p..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Rozhodnutí - společné povolení
03. 05. 2023 Opatření obecné povahy - zákaz vstupu do honitby Obora Moravský Krumlov
02. 05. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
26. 04. 2023 Návrh závěrečného účtu města za rok 2022
21. 04. 2023 Rozhodnutí - Veřejnoprávní smlouva mezi městem Moravský Krumlov a městem Miroslav
21. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
21. 04. 2023 Stanovení místní úpravy provozu
19. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 04. 2023 Dokument "Oznámení o skončení e..." již není dostupný.
13. 04. 2023 Povolení změny stavby před jejím dokončením
06. 04. 2023 Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÝ KRUMLOV
05. 04. 2023 Vodárenská společnost VAK zprávy o hospodaření, pozvánka na schůzi
04. 04. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
03. 04. 2023 Prodej části pozemku p.č. 2829/1
31. 03. 2023 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
28. 03. 2023 Zahájení řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení
28. 03. 2023 Dokument "Společné povolení - C..." již není dostupný.
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška: Územní rozhodnutí o umístění stavby
15. 03. 2023 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
13. 03. 2023 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
10. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška: VÝZ..." již není dostupný.
09. 03. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Rozhodnutí č. 37/2023 o změně stavby před jejím dokončením
09. 03. 2023 Veřejná vyhláška: Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Rybníky
08. 03. 2023 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
06. 03. 2023 Stavební povolení
02. 03. 2023 Nebytové prostory - ul. Růžová 39, kancelář 18
02. 03. 2023 Nebytové prostory - ul. Růžová 39, kancelář 13
01. 03. 2023 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2922/8

XML