Město Moravský Krumlov

Město, městys, obec, MČ
Okres Znojmo

http://mkrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 01 Moravský Krumlov

Datová schránka: sb4bcpy
E-mail: eposta@mkrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024
20. 05. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
17. 05. 2024 Usnesení o nařízení dražby - 25. 6. 2024
17. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města za rok 2023
14. 05. 2024 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - 19. 6. 2024
14. 05. 2024 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí- 18.6. 2024
13. 05. 2024 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
13. 05. 2024 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Nám. T.G.M. - oprava
13. 05. 2024 Veřejná vyhláška: Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Hostěradice
13. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
07. 05. 2024 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
06. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
06. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
06. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
06. 05. 2024 Veřejná vyhláška: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 76/24
03. 05. 2024 Veřejná vyhláška: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 75/24
02. 05. 2024 Zahájení řízení - Rešice, IS a místní komunikace v lokalitě výstavby RD, vodohospodářské objekty
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška FÚ JMK
29. 04. 2024 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
29. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
25. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A: ROZHODNUTÍ č. 69/24 O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
24. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška: VÝZ..." již není dostupný.
24. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška: VÝZ..." již není dostupný.
24. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška: VÝZ..." již není dostupný.
18. 04. 2024 Dokument "Rozhodnutí - schválen..." již není dostupný.
17. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška: Oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - „VEDROVICE, PŘEPOJENÍ SÍTĚ NN“ na pozemcích p.č. 2073/1, 2101, 2114, 2115, 2116, 2118, 2119, 2127, 2128, 2129, 2143, 2172, 1376/1 v k.ú. Vedrovice a 857/17, 857/1
15. 04. 2024 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Veřejná vyhláška
11. 04. 2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby: „NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí - Znojmo - Břeclav - Blansko, Polánka & Obora-Křižák, FTTx_M_NGA_V_NI02Polánka P0ZN03 0K, 11010-102026“ na pozemcích p.č. 582/12, 543/1,
11. 04. 2024 Veřejná vyhláška: Oznámení o opakovaném veřejném projednání upraveného návrhu změny č.1 ÚP Rybníky
11. 04. 2024 Záměr - pronájem malé tělocvičny ZŠ Ivančická
08. 04. 2024 Pozvánka na 43. Valnou hromadu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE Třebíč
08. 04. 2024 Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2023
05. 04. 2024 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
03. 04. 2024 Závěr zjišťovacího řízení - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
03. 04. 2024 Dokument "Veřejná dražební vyhl..." již není dostupný.
03. 04. 2024 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
03. 04. 2024 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
30. 03. 2024 Pronájem nebytových prostor parc. č. 2122/36 (155m)
28. 03. 2024 Pronájem nebytových prostor parc. č. 2122/44 (60m)
26. 03. 2024 Pronájem nebytových prostor parc. č. 2122/42 (94m)
26. 03. 2024 Pronájem nebytových prostor - Zámecká 17
22. 03. 2024 Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby - „NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí - Znojmo - Břeclav – Blansko, Rešice, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Rešice_REZNO1_OK, 11010-102023“ na pozemcích p.č. 497/68, 735/1, 3/3, 200/1, 7/1, 2
21. 03. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2024 Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby: „NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí - Znojmo - Břeclav – Blansko, Tulešice, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Tulešice_TUZNO1_OK, 11010-102236“ na pozemcích p.č. 1065/112, 1054/1, 1064/29, 105
15. 03. 2024 Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
14. 03. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
13. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška: ROZ..." již není dostupný.
13. 03. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 03. 2024 Veřejná vyhláška: OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby - „VEDROVICE, PŘEPOJENÍ SÍTĚ NN“ na pozemcích p.č. 2073/1, 2101, 2114, 2115, 2116, 2118, 2119, 2127, 2128, 2129, 2143, 2172, 1376/1 v k.ú. Vedrovice a 857/17, 857/18, 857/21, 862/3, 981

XML