Obec Želízy

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obeczelizy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želízy
Želízy 46
277 21 Želízy

Datová schránka: nm5atvm
E-mail: obec.zelizy@tiscali.cz, e-podatelna@obeczelizy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
30. 09. 2022 Oznámení o záměru obce o nájmu nemovitého majetku ve vlastnictví obce.
29. 09. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Želízy č. 1/2022, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky…
27. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Želízy.
25. 09. 2022 Rozpočet Obce Želízy na rok 2020
23. 09. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Želízy na roky 2021-2023
18. 09. 2022 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu…
18. 09. 2022 DSO výroční zpráva za rok 2019, 2020
13. 09. 2022 Členská schůze DSO Boží voda se bude konat 20.9.2022 od 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Liběchov.
13. 09. 2022 Zasedání zastupitelstva Obce Želízy se bude konat 21.9.2022 v 18:00 hod. v Domě hasičů v Želízích.
05. 09. 2022 Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Želízy.
05. 09. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník).
01. 09. 2022 dokument
01. 09. 2022 dokument
01. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy.
01. 09. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
01. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Želízy.
01. 09. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 1.8.2022.
01. 09. 2022 Zasedání zastupitelstva Obce Želízy se bude konat 30.8.2022 v 18:00 hod. v Domě hasičů v Želízích.
01. 09. 2022 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Želízy…
01. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže.
01. 09. 2022 Oznámení - potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých…
01. 09. 2022 Zveřejnění počtu členů Zastupitelstva obce Želízy pro volební období 2022-2026.
01. 09. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) k 1.2.2022.
09. 04. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf
03. 04. 2019 Rozdělovník.pdf
03. 04. 2019 Příloha č.1.doc
03. 04. 2019 Opatření obecné povahy.pdf
03. 04. 2019 Pozvánka DSO.pdf
03. 04. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
03. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
29. 03. 2019 NÁVRH-Závěrečný účet obce Želízy za rok 2018.pdf
29. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf
26. 03. 2019 V060-Rozvaha 201812K01.pdf
26. 03. 2019 V061-Výkaz zisku a ztráty 201812K01.pdf
26. 03. 2019 V062-Příloha 201812K01.pdf
26. 03. 2019 V040-Fin 2-12 201812K01.pdf
26. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Želízy za rok 2018.pdf
26. 03. 2019 Závěrečný účet obce Želízy za rok 2018.pdf
20. 03. 2019 CHKO OOP.pdf
13. 03. 2019 Rozpočtové opatření č.1/2019.pdf
12. 03. 2019 Oznámení o projednávání zadání ÚP.pdf
12. 03. 2019 Oznámení-závěrečné jednání.pdf
12. 03. 2019 Příloha.xls
12. 03. 2019 Oznámení-neznámý vlastník.pdf
11. 03. 2019 I/9 propustky.pdf
25. 02. 2019 Usnesení 1/2019 z 12.2.2019.pdf
18. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška.pdf..." již není dostupný.
06. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška.pdf..." již není dostupný.
06. 02. 2019 Dokument "Žádost - dražba.pdf..." již není dostupný.

XML