Obec Hradečno

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://hradecno.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hradečno
Hradečno 35
273 04 Hradečno

Datová schránka: 2n6ajj3
E-mail: obec@hradecno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Rozpočet na rok 2019
22. 08. 2019 Usnesení za zasedání 10.04.2019
22. 08. 2019 Usnesení ZO ze dne 13.02.2019
22. 08. 2019 Usnesení z ustavujícího zasedání 24.10.2018
22. 08. 2019 Usnesení za zasedání 23.05.2018
22. 08. 2019 Usnesení z veřejného zasedání zazstupitelstva z.5.3.2018
22. 08. 2019 Usnesení ze dne 07.12.2017
22. 08. 2019 Usnesení z VZ ze dne 26.6.2017
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO z 19.12.2016
22. 08. 2019 Usnesení z veřejného zasedání z 19.12.2016
22. 08. 2019 Usnesení ZO z 21.11.2016
22. 08. 2019 Usnesení z VZ z 24.8.2016
22. 08. 2019 Usnesení z veřejného zasedání ZO 26.5.2016
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.12.2015
22. 08. 2019 Usnesení ZO Hradečno ze 4.11.2015
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO z 7.9.2015
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání ZO z 8.6.2015
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání 23.3.2015
22. 08. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva
22. 08. 2019 3. usnesení Zastupitelstva obce Hradečno - 29.12.2010
22. 08. 2019 2. usnesení Zastupitelstva obce Hradečno - 29.11.2010
22. 08. 2019 1. usnesení Zastupitelstva obce Hradečno - 10.11.2010
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška
22. 08. 2019 Územní plán Hradečno - Veřejná vyhláška
22. 08. 2019 OZVč.3/2016 o nočním klidu
22. 08. 2019 OZV č.2/2016 - poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
22. 08. 2019 OZV.č.2/2016
22. 08. 2019 OZV č.3/2016 o nočním klidu
22. 08. 2019 OZV č.1/2016
22. 08. 2019 OZV č.1/2016 TKO
22. 08. 2019 Návrh územního plánu Hradečno - 1. opakované veřejné projednání
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o územním plánu Hradečno
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška " Program zlepšování kvality ovzduší "
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška, kterou se doručuje návrh územního plánu Hradečno
22. 08. 2019 Směrnice k zadávání zakázek
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška písemnost pro J. Burgera
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška, kterou se doručuje návrh zadání ÚP Hradečno č.2
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Hradečna
22. 08. 2019 Stavební povolení Splašková kanalizace Nová Studnice
22. 08. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, splašková kanalizace Nová Studnice
22. 08. 2019 Prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 08. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 08. 2019 veřejná vyhláška
22. 08. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení
22. 08. 2019 Závěrečný účet 2018
22. 08. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
22. 08. 2019 Souhlas se zasíláním informativních SMS a emailů
22. 08. 2019 Nařízení Středočeského kraje
22. 08. 2019 Deklarace souladu s GDPR
22. 08. 2019 Závěrečný účet obce Hradečno 2017

XML