Město Šenov

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://mesto-senov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

Datová schránka: zznbfqm
E-mail: asevcik@mesto-senov.cz, e-posta@mesto-senov.cz, meu.senov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam (dokument PDF, 227.58 KB)
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého (dokument PDF, 975.39 KB)
18. 04. 2019 Souhrn výsledků 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.4.2019 (dokument PDF, 555.33 KB)
16. 04. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – Kotlíkové dotace v MSK (dokument PDF, 682.6 KB)
12. 04. 2019 Rozhodnutí o umístěný stavby (dokument PDF, 1.83 MB)
09. 04. 2019 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 397.09 KB)
08. 04. 2019 PD oprava chodníku ul. Těšínská - směr Havířov (dokument PDF, 960.94 KB)
08. 04. 2019 PD Chodníku ul. Těšínská - směr Bartovice (dokument PDF, 964.7 KB)
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (dokument PDF, 2.4 MB)
05. 04. 2019 Dražební vyhláška č. D19126 o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák. č. 26/200 Sb. (dokument PDF, 2.5 MB)
01. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (dokument PDF, 1.22 MB)
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Zeměměřický úřad (dokument PDF, 343.39 KB)
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti – Petra Szegényová (dokument PDF, 359.94 KB)
28. 03. 2019 FIRST RESPONDER - INFORMACE (dokument PDF, 765.48 KB)
26. 03. 2019 Schválená rozpočtová opatření – 25.3.2019 (dokument PDF, 196.55 KB)
20. 03. 2019 Spolu ruku v ruce – kulturní akce MSK – 11. 5. 2019 od 13 hod. (dokument PDF, 1.24 MB)
19. 03. 2019 VOLBY DO EP – Oznámení o době a místě konání voleb do EP (dokument PDF, 771.08 KB)
19. 03. 2019 VOLBY DO EP – Jmenování zapisovatelek OVK (dokument PDF, 218.89 KB)
19. 03. 2019 VOLBY DO EP – Stanovení počtu volebních okrsků (dokument PDF, 221.41 KB)
19. 03. 2019 VOLBY DO EP – Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 217.53 KB)
19. 03. 2019 Oznámení zahájení územního řízení – veřejná vyhláška – „Oplocení úseku silnice I/11“ (dokument PDF, 1.73 MB)
18. 03. 2019 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2019 (dokument PDF, 1.33 MB)
18. 03. 2019 Oznámení, usnesení č. 240/19/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí – Rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řádu – ul. Na Sedlácích (dokument PDF, 3.25 MB)
15. 03. 2019 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20120 (dokument PDF, 1.1 MB)
13. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 3.74 MB)
12. 03. 2019 Oprava usnesení ev. č. 27/2019 (dokument PDF, 525.41 KB)
11. 03. 2019 Silnice II/473 – rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 nad tratí SŽDC Havířov-Ostrava-Bartovice v obci Šenov (dokument PDF, 1.32 MB)
06. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 1.07 MB)
06. 03. 2019 Zakázka malého rozsahu - Pronájem kopírovacího stroje (dokument PDF, 1.17 MB)
04. 03. 2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – dražební vyhláška (dokument PDF, 2.24 MB)
28. 02. 2019 Schválená rozpočtová opatření – 28.2.2019 (dokument PDF, 208.19 KB)
28. 02. 2019 Rozpočtová opatření č. 4 / 2018 – Svazek obcí RSB (dokument PDF, 246.11 KB)
28. 02. 2019 Souhrn výsledků 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.2.2019 (dokument PDF, 1.07 MB)
25. 02. 2019 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 2.21 MB)
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2016/000343/HPS (dokument PDF, 319.2 KB)
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MeUS 00746/2019 (dokument PDF, 341.09 KB)
25. 02. 2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Novostavba rodinného domu včetně přípojek vody ze studny, elektřiny, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do retenční nádrže s následným přepadem do vsakovací jímky, retenční nádrž, vsakovací jímka, studna a oplocení. (dokument PDF, 558.65 KB)
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2016/000343/HPS (dokument PDF, 319.2 KB)
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška – zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MeUS 00746/2019 (dokument PDF, 333.41 KB)
21. 02. 2019 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy – Novostavba rodinného domu včetně přípojek vody ze studny, elektřiny, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace do retenční nádrže s následným přepadem do vsakovací jímky, retenční nádrž, vsakovací jímka, studna a oplocení. (dokument PDF, 558.65 KB)
18. 02. 2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 403.19 KB)
18. 02. 2019 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB)
18. 02. 2019 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – VODOTECH (dokument PDF, 311.84 KB)
18. 02. 2019 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – MěPOS (dokument PDF, 442.5 KB)
18. 02. 2019 Zakázka malého rozsahu - "Zpracování GIS podkladů" (dokument PDF, 1.12 MB)
18. 02. 2019 Rozhodnutí č. 55/19/VH – povolení k nakládání s pozemními vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod a podzemních vod do vod podzemních (dokument PDF, 7.74 MB)
15. 02. 2019 Dokument "Vyjádření se k podkla..." již není dostupný.
11. 02. 2019 OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ - veřejná zakázka - vyhodnocení nabídky (dokument PDF, 276.81 KB)
01. 02. 2019 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB)
01. 02. 2019 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – VODOTECH (dokument PDF, 311.84 KB)

XML