Město Šenov

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://mesto-senov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

Datová schránka: zznbfqm
E-mail: asevcik@mesto-senov.cz, e-posta@mesto-senov.cz, meu.senov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2019 Rozhodnutí č. 55/19/VH – povolení k nakládání s pozemními vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod a podzemních vod do vod podzemních (dokument PDF, 7.74 MB)
15. 02. 2019 Vyjádření se k podkladům rozhodnutí veřejnou vyhláškou – Páteřní řád tlakové kanalizace pro výhledové napojení domovních čerpacích stanic v ul. Na Šutrovině (dokument PDF, 743.75 KB)
11. 02. 2019 OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ - veřejná zakázka - vyhodnocení nabídky (dokument PDF, 276.81 KB)
01. 02. 2019 Schválená rozpočtová opatření 2/2019 (dokument PDF, 198.23 KB)
01. 02. 2019 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – VODOTECH (dokument PDF, 311.84 KB)
01. 02. 2019 Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů – MěPOS (dokument PDF, 442.5 KB)
25. 01. 2019 Město Šenov – oznámení o konání veřejného licitačního řízení (dokument PDF, 781.37 KB)
23. 01. 2019 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2018 - zákon 106/1999 (dokument PDF, 296.81 KB)
23. 01. 2019 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 20.11.2018, ve věci územního plánu (dokument PDF, 284.45 KB)
21. 01. 2019 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „OPRAVA TERAS MŠ LIPOVÁ“ (dokument PDF, 1.14 MB)
17. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti města Šenov v oblasti poskytování informací, zpracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 407.59 KB)
16. 01. 2019 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 337.23 KB)
07. 01. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení na pozemky 5849 a 6145/2 k. u. Šenov (dokument PDF, 308.75 KB)
05. 01. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
04. 01. 2019 Schválená rozpočtová opatření 1/2019 (dokument PDF, 191.28 KB)
04. 01. 2019 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2021 (dokument PDF, 209.97 KB)
21. 12. 2018 207_2018 (dokument PDF, 211.5 KB)
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška – oprava zřejmých nesrovnalostí (dokument PDF, 5.53 MB)
19. 12. 2018 Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“ (dokument PDF, 3.63 MB)
17. 12. 2018 Oznámení, usnesení č. 947/18/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami (dokument PDF, 4.22 MB)
13. 12. 2018 Oznámení o záměru města bezúplatně směnit pozemek (dokument PDF, 734.95 KB)
13. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 1.49 MB)
12. 12. 2018 Souhrn výsledků 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2018 (dokument PDF, 1.29 MB)
08. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení - ÚZSVM (dokument PDF, 508.37 KB)
08. 12. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela 5849 k.ú. Šenov (dokument PDF, 3.77 MB)
08. 12. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela 6145/2 k.ú. Šenov (dokument PDF, 3.81 MB)
06. 12. 2018 RSB – Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2022 (dokument PDF, 668.9 KB)
06. 12. 2018 RSB – Rozpočet na rok 2019 (dokument PDF, 489.44 KB)
06. 12. 2018 RSB – Rozpočtové opatření č. 3/2018 (dokument PDF, 423.73 KB)
05. 12. 2018 Oznámení o výběrovém řízení 6 / 2018 – REFERENT STAVEBNÍHO ŘÁDU (dokument PDF, 1.22 MB)
05. 12. 2018 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 (dokument PDF, 324.41 KB)
04. 12. 2018 Výběrové řízení – VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE (dokument PDF, 785.2 KB)
03. 12. 2018 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 597.7 KB)
30. 11. 2018 Připomínky odboru dopravy MMO (dokument PDF, 1015.21 KB)
30. 11. 2018 Průvodní zpráva (dokument PDF, 1.34 MB)
30. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy (dokument PDF, 2.78 MB)
28. 11. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.51 MB)
28. 11. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.33 MB)
27. 11. 2018 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu „DSP – Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ (dokument PDF, 1.16 MB)
26. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na roky 2020 - 2022 (dokument PDF, 517.92 KB)
26. 11. 2018 Návrh rozpočtu města Šenov na rok 2019 (dokument PDF, 2.17 MB)
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška – Oznámení vydání územního plánu Šenov (dokument PDF, 482.05 KB)
22. 11. 2018 Odečet stavu vodoměru – 7. a 8. 12.2018 - MěPOS (dokument PDF, 439.33 KB)
22. 11. 2018 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
22. 11. 2018 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (dokument PDF, 260.05 KB)
21. 11. 2018 Oznámení o záměru města – pronájem nebytových prostor (dokument PDF, 725.89 KB)
21. 11. 2018 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 560.45 KB)
19. 11. 2018 Usnesení – Martin Bernatík (dokument PDF, 308.73 KB)
16. 11. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy – SANACE BŘEHU LUČINY (dokument PDF, 1.42 MB)
15. 11. 2018 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.

XML