Město Šenov

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://mesto-senov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

Datová schránka: zznbfqm
E-mail: asevcik@mesto-senov.cz, e-posta@mesto-senov.cz, meu.senov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2020 Veřejná výzva na obsazení volného místa v rámci Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 125.76 KB)
16. 09. 2020 13. ZMě 15.9.2020 Souhrn výsledků (dokument PDF, 234.02 KB)
16. 09. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána za rok 2019 (dokument PDF, 515.63 KB)
15. 09. 2020 Volby do ZK - Vyhrazení plochy pro vylepení (dokument PDF, 136.99 KB)
14. 09. 2020 Záměr - pronájem části pozemku 3051, k.ú. Šenov u Ostravy B (dokument PDF, 297.72 KB)
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný přepisný seznam č. j. MeUS 0383-2020 (dokument PDF, 266.29 KB)
09. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 259.93 KB)
08. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 200.19 KB)
08. 09. 2020 Oznámení záměru města o pronajmutí pozemku par. č. 64-6 k.ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 503.87 KB)
08. 09. 2020 Rekonstukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa, pokládka živičných vrstev (dokument PDF, 4.71 MB)
07. 09. 2020 13. Zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 215.61 KB)
04. 09. 2020 Volby do ZK - OZNÁMENÍ o svolání 1. zasedání OVK (dokument PDF, 207.57 KB)
03. 09. 2020 Volby do ZK - OZNÁMENÍ o svolání 1. zasedání OVK (dokument PDF, 44.4 KB)
26. 08. 2020 Dokument "USNESENÍ doručení veř..." již není dostupný.
25. 08. 2020 Rozpočtová opatření srpen 2020 (dokument PDF, 77.61 KB)
25. 08. 2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (dokument PDF, 177.21 KB)
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (dokument PDF, 709.48 KB)
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 797.09 KB)
17. 08. 2020 Volby do ZK - jmenování zapisovatelek OVK (dokument PDF, 117.72 KB)
17. 08. 2020 Volby do ZK - stanovení počtu OVK (dokument PDF, 119.99 KB)
10. 08. 2020 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Venkovní sportoviště ZŠ Šenov Podlesí (dokument PDF, 294.89 KB)
10. 08. 2020 Volby do ZK - stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 107.76 KB)
06. 08. 2020 Veřejná vyhlášla, opatření obecné povahy, stanovení dopravního značení č. 5682-20-Šenov (dokument PDF, 366.12 KB)
06. 08. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, strojní podbíjení žel. přejezdu P8296, P8297 (dokument PDF, 357.96 KB)
03. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokument PDF, 823.44 KB)
29. 07. 2020 Rozpočtová opatření č. 11 - 14,15 (dokument PDF, 101.1 KB)
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (dokument PDF, 551.62 KB)
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu "Rekonstrukce a modernizace silnice II /479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa", okružní křižovatka silnice II/479 a silnice II/473. (dokument PDF, 1.56 MB)
27. 07. 2020 Výběrové řizení, veducí odboru investic (dokument PDF, 287.78 KB)
20. 07. 2020 Oznámení o záměru města vypůjčit pozemky za účelem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa" (dokument PDF, 830.46 KB)
16. 07. 2020 Rozhodnutí č. 525/20/VH o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška (dokument PDF, 1.06 MB)
16. 07. 2020 Veřejná vyhláška "Kanalizační přípojka rodinného domu parc.č.3238/1, 3237" (dokument PDF, 1010.27 KB)
15. 07. 2020 Závěr zjišťovacího řízení záměru "ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky" (dokument PDF, 1.38 MB)
02. 07. 2020 Opatřeno pro zajištění bezpečnosti silničního provozu č. 5644-20-Těšínská (dokument PDF, 839.53 KB)
02. 07. 2020 Rozpočtová opatření červen 2020 (dokument PDF, 247.16 KB)
01. 07. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 297.23 KB)
24. 06. 2020 12. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. 6. 2020 (dokument PDF, 296.25 KB)
24. 06. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 296.25 KB)
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení dpravního značení (dočasného) Chodník Těšínská směr havířov (dokument PDF, 421.6 KB)
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení dpravního značení (dočasného) 762-1, přípojka NNk (dokument PDF, 423 KB)
15. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení dpravního značení (dočasného) č. 5576-20-Šenov (dokument PDF, 418.41 KB)
15. 06. 2020 12 Zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 195.72 KB)
05. 06. 2020 Diamo vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku, pozemek p. č. 2354-1 (dokument PDF, 793.55 KB)
04. 06. 2020 Kotlíkové dotace v MS kraji - 2 výzva (dokument PDF, 823.72 KB)
04. 06. 2020 Posuzování vlivů záměru Autovrakoviště Bel Vita dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele (dokument PDF, 396.96 KB)
01. 06. 2020 Oznámení o záměru ČOV Havířov (dokument PDF, 398.92 KB)
01. 06. 2020 Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dokument PDF, 712.38 KB)
01. 06. 2020 Seznamy přijatých dětí do MŠ Šenov (dokument PDF, 479.46 KB)
29. 05. 2020 Veřejná výzva investiční technik (dokument PDF, 209.13 KB)
28. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Kotlíkové dotace 3. výzva (dokument PDF, 787.23 KB)

XML