Obec Holovousy

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://holovousy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Holovousy

Datová schránka: 53kbqmc
E-mail: ou@holovousy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 6/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 5/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 4/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 2/2019
07. 09. 2019 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Hořice a obcí Holovousy, k zajišťování výkonu činnosti podle uvedeného zákona, viz příloha.
06. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 02/2019
05. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka
05. 09. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1-2019
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Ostroměř
23. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 02/2019
21. 08. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1-2019
21. 08. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
21. 08. 2019 Vyvěšení záměru prodeje pozemků
21. 08. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
17. 08. 2019 Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami, společné povolení
17. 08. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení pozemků "Na plantáži", Holovousy
09. 08. 2019 Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami, společné povolení
09. 08. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení pozemků "Na plantáži", Holovousy
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28430 v místní části Chodovice
09. 08. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Ostroměř
07. 08. 2019 Vyvěšení záměru prodeje pozemků
06. 08. 2019 Rozhodnutí - Krajského úřadu KHK - souhlas s uzavřením Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě
26. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28430 v místní části Chodovice
13. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
12. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 01/2019
06. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Holovousy na dobu od 19.6.2019 do 19.9.2019
01. 07. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Holovousy za rok 2018
27. 06. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Holovousy VŠUO - zprovoznění vrtu, akumulace a úpravna vody
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
26. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 01/2019
25. 06. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
20. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Holovousy na dobu od 19.6.2019 do 19.9.2019
20. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí 2018
18. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci na dobu 3 měsíců
17. 06. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
15. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
13. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci na dobu 3 měsíců
11. 06. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Holovousy VŠUO - zprovoznění vrtu, akumulace a úpravna vody
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
29. 05. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
28. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí 2018
27. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
27. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
27. 05. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019
26. 05. 2019 Poskytnutí inormace o počtu a sídle volebních okrsků

XML