Obec Holovousy

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://holovousy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Holovousy

Datová schránka: 53kbqmc
E-mail: ou@holovousy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "D35 Úlibice - Hořice, oboustranná odpočívka" zařazeného v kategorii II, bodu 109, přilohy č.1 zákona EIA
19. 01. 2020 Zveřejnění dokumentu - Záměr č. 89/2019 - darování pozemkových parcel o okrese Jičín
17. 01. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "D35 Úlibice - Hořice, oboustranná odpočívka" zařazeného v kategorii II, bodu 109, přilohy č.1 zákona EIA
02. 01. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
02. 01. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy
01. 01. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ - Mikroreginu Podchlumí
01. 01. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU - Mikroreginu Podchlumí
22. 12. 2019 Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje
20. 12. 2019 Zveřejnění dokumentu - Záměr č. 89/2019 - darování pozemkových parcel o okrese Jičín
19. 12. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Holovousy
18. 12. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
12. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnicích II., III. třídy a místních komun. v ORP Hořice z důvodu rozšíření sys. elektr. mýtného na silnicích I. třídy
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření v lesích na území ČR
09. 12. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
06. 12. 2019 Poděkování hejtmana Královéhradeckého kraje
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu OBCE HOLOVOUSY na rok 2020
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnicích II., III. třídy a místních komun. v ORP Hořice z důvodu rozšíření sys. elektr. mýtného na silnicích I. třídy
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2020
20. 11. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
12. 11. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
11. 11. 2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2020
11. 11. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ - Mikroreginu Podchlumí
05. 10. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
05. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnici III/28430 a III/28432 v obci Holovousy
05. 10. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
02. 10. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
25. 09. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
23. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnici III/28430 a III/28432 v obci Holovousy
19. 09. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 6/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 5/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 4/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 09. 2019 ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU OBCE HOLOVOUSY - Rozpočtové opatření č. 2/2019
07. 09. 2019 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, mezi Městem Hořice a obcí Holovousy, k zajišťování výkonu činnosti podle uvedeného zákona, viz příloha.
06. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 02/2019
05. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka
05. 09. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1-2019
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Ostroměř
23. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 02/2019
21. 08. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1-2019
21. 08. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
21. 08. 2019 Vyvěšení záměru prodeje pozemků
21. 08. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
17. 08. 2019 Rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami, společné povolení
17. 08. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení - Oplocení pozemků "Na plantáži", Holovousy

XML