Obec Holovousy

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://holovousy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Holovousy

Datová schránka: 53kbqmc
E-mail: ou@holovousy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
12. 07. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 01/2019
06. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Holovousy na dobu od 19.6.2019 do 19.9.2019
01. 07. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Holovousy za rok 2018
27. 06. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Holovousy VŠUO - zprovoznění vrtu, akumulace a úpravna vody
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
26. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Holovousy č. 01/2019
25. 06. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
20. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Holovousy na dobu od 19.6.2019 do 19.9.2019
20. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí 2018
18. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci na dobu 3 měsíců
17. 06. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
15. 06. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
13. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Návrh opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci na dobu 3 měsíců
11. 06. 2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Holovousy VŠUO - zprovoznění vrtu, akumulace a úpravna vody
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
29. 05. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
28. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
28. 05. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí 2018
27. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
27. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
27. 05. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019
26. 05. 2019 Poskytnutí inormace o počtu a sídle volebních okrsků
26. 05. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
22. 05. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
21. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Holovousy za rok 2018
21. 05. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
18. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
09. 05. 2019 První zasedání okrskové volební komise
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
02. 05. 2019 Vyvěšení záměru prodeje pozemku 1194/50
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
20. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření v lesích na území ČR
17. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
17. 04. 2019 Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnici III/28431, III/28430, III/28432 v Holovousích
15. 04. 2019 Vyvěšení záměru prodeje pozemku 1194/50
14. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. - 25. května 2019
10. 04. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opatření v lesích na území ČR
03. 04. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
01. 04. 2019 Oznámení o zahájení řízení - úplná uzavírka
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na silnici III/28431, III/28430, III/28432 v Holovousích
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu
29. 03. 2019 Poskytnutí inormace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
27. 03. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy

XML