Obec Holovousy

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://holovousy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Holovousy

Datová schránka: 53kbqmc
E-mail: ou@holovousy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 11. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Holovousy na rok 2021
22. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
19. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby - Holovousy knn pro p.č. 157/68
12. 11. 2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - Rekonstrukce silnic III. třídy "III/28430, III/28431, III/28732 Holovousy"
06. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
05. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
01. 11. 2020 Omezení provozu veřejné dopravy v KHK
28. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Provozovna služeb pro občany
28. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Provozovna maloobchodu potravin a doplňkového sortimentu
28. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
27. 10. 2020 NAŘÍZENÍ - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 2/2020
26. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Omezený provoz obecního úřadu a knihovny
22. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
19. 10. 2020 Omezení provozu veřejné dopravy v KHK
19. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Omezený provoz obecního úřadu a knihovny
13. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Provozovna služeb pro občany
13. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor - Provozovna maloobchodu potravin a doplňkového sortimentu
13. 10. 2020 OBEC HOLOVOUSY - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
13. 10. 2020 NAŘÍZENÍ - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020
13. 10. 2020 NAŘÍZENÍ - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 2/2020
09. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Holovousy knn pro p.č. 157/68
07. 10. 2020 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
04. 10. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
04. 10. 2020 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
04. 10. 2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
04. 10. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
03. 10. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
01. 10. 2020 NAŘÍZENÍ - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020
29. 09. 2020 Zasedání zastupitelstva obce Holovousy
24. 09. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Holovousy knn pro p.č. 157/68
24. 09. 2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
20. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení - zahájení řízení o povolení výjimky
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
17. 09. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
13. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání
11. 09. 2020 První zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
11. 09. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení č. 129
11. 09. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení č. 130-132
11. 09. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení č. 122-128
11. 09. 2020 Stanovisko Ministerstva vnitra - k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
11. 09. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení č. 106-108
11. 09. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení č. 96-99
11. 09. 2020 Usnesení vlády ČR - krizové opatření - v mezinárodní, osobní dopravě
11. 09. 2020 Usnesení vlády ČR - krizové opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
11. 09. 2020 Usnesení vlády ČR - krizové opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob
11. 09. 2020 Usnesení vlády ČR - Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

XML