Město Úvaly

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://mestouvaly.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly

Datová schránka: pa3bvse
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz, spravni@mestouvaly.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 12. 2019 DSO Povýmolý rozpočet 2020
18. 12. 2019 Zahájení společného řízení RD, parc.č. 203/20 k.ú. Zlatá
18. 12. 2019 OÚ JIRNY_VV-opakované veřejné projednání návrhu ÚP Jirnyi
13. 12. 2019 Pokyn starosty města Úvaly o zabezpečení zimní údržby místních komunikací
12. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník městské policie
12. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent - stavební úřad MěÚ Úvaly
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 12. 2019 Územní rozhodnutío umístění stavby - Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
09. 12. 2019 Zahájení spol. řízení, přístavba k RD č.p. 150, k.ú. Zlatá
09. 12. 2019 Územní rozhodnutí, RD-prodloužení platnostiÚR parc.č. 203/117 k.ú. Zlatá
09. 12. 2019 Územní rozhodnutío umístění stavby parc.č. 203/20 k.ú. Zlatá
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č.j. 63920/2019
06. 12. 2019 Pokyn starosty města Úvaly o zabezpečení zimní údržby místních komunikací
04. 12. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu akce "Rej čertů"
02. 12. 2019 Rozpočet 2020 - Svazek obcí "Povýmolí"
29. 11. 2019 Program jednání - 7. zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná dne 9.12.2019
28. 11. 2019 Rozpočet 2020 pro Svazek obcí Úvalsko
27. 11. 2019 Hl. město Praha_vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 ÚP SÚ HMP
27. 11. 2019 Hl. město Praha_vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
27. 11. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/101 ul. Jirenská
26. 11. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu akce "Rej čertů"
26. 11. 2019 MěÚ Brandýs, ozn. o zaháj. staveb. řízení, chodník v ul. Na spojce v úseku Mánesova - Pod tratí, k.ú. Úvaly
25. 11. 2019 Hl. město Praha_navrhy změn Z 2882_00, Z 2900_00
25. 11. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu akce "Rozsvícení vánočního stromu"
20. 11. 2019 Nařízení města č. 2/2019 - způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků města Úvaly
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020
18. 11. 2019 Územní rozhodnutí, ČOV Dobročovice, splašková kanalizace
18. 11. 2019 Závěrečný účet města za rok 2018
15. 11. 2019 MěÚ Brandýs, dočasný zákaz zastavení siln. vozidel na silnici III.třídy č. 01214, k.ú. Úvaly
14. 11. 2019 Záměr města na prodej pozemku parc.č. 2611/6 k.ú. Úvaly u Prahy
12. 11. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu akce na silnici č. III/10165 v k.ú. Úvaly
07. 11. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu akce "Rozsvícení vánočního stromu"
06. 11. 2019 Zahájení územního řízení, RD Jirny-tech. a dopravní infrastruktura, k.ú. Jirny
06. 11. 2019 Územní rozhodnutí o změně využití území, parc.č. 925 k.ú. Šestajovice
06. 11. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu akce "30 let svobody"
06. 11. 2019 Záměr města na prodej pozemku parc.č. 2611/6 k.ú. Úvaly u Prahy
04. 11. 2019 Územní rozhodnutí, optické připojení BTS na optickou síť "CETIN" MIMO4x4_O2, k.ú. Šestajovice
04. 11. 2019 Zahájení územního řízení, umístění stavby, změna ÚR - K/1673/05/SU/Bul, parc.č. 203/20, k.ú. Zlatá
04. 11. 2019 Zahájení územního řízení, RD prodloužení platnosti ÚR, parc.č. 203/117 k.ú. Zlatá
31. 10. 2019 Územní rozhodnutí, změna úz. rozhodnutí MEUV 3019/2018 STU
31. 10. 2019 Hl. město Praha oznámení o zaháj. řízení o vydání změn vlny 07 úprav
30. 10. 2019 Program jednání 6. zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná dne 7.11.2019
24. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
24. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
24. 10. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019
21. 10. 2019 Dokument "MěÚ Brandýs, povolení..." již není dostupný.
21. 10. 2019 KÚ Středočeského kraje, Rozhodnutí - dělení pozemku parc.č. 3100, 3117, k.ú Úvaly
16. 10. 2019 Rozhodnutí, schválení staveb. záměru, RD parc.č. 203/43 k.ú. Zlatá

XML