Město Úvaly

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://mestouvaly.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly

Datová schránka: pa3bvse
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz, spravni@mestouvaly.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník městské policie
17. 09. 2019 Záměr města na pronájem nebyt prostoru čp. 527, ul. Pražská
15. 09. 2019 Zápis o výsledku hlasování - Nové volby do Zastupitelstva obce Zlatá
13. 09. 2019 Oznámení-Metropolitní síť Úvaly- městský kamerový systém a páteřní trasa
13. 09. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení místní úpravy provozu, ul. Bezručova, p.č. 2154/2 k.ú. Úvaly
13. 09. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení místní úpravy provozu, ul. Jiráskova, k.ú. Úvaly
13. 09. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení místní úpravy provozu,ul. Prokopa Velikého p.č. 1055/16 k.ú. Úvaly
13. 09. 2019 Hl. město Praha oznámení o zaháj. řízení o vydání změn vlny 10
13. 09. 2019 Hl. město Praha oznámení o zaháj. řízení o vydání změn vlny 10 Z 3104/10
12. 09. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu, na silnici II/101 ul. Jirenská (p.č. 2611/1) k.ú. Úvaly
12. 09. 2019 MěÚ Brandýs, staveb. povolení, rekonstrukce MK, ul. Sovova - 1. část, k.ú. Úvaly
10. 09. 2019 Přehled o telef. spojení do volební místnosti - Zlatá
03. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství, opatření obecné povahy (zalesňování)
29. 08. 2019 Zahájení územního řízení, změna využití území,parc.č. 925, k.ú. Šestajovice k.ú.
27. 08. 2019 Magistrát hl. města Prahy - oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny úprav 08
26. 08. 2019 Územní rozhodnutí, změna využití území z orné půdy na zahradu, parc.č. 901 a 907 k.ú. Šestajovice
22. 08. 2019 Magistrát hl. města Prahy - o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00...
22. 08. 2019 Nařízení č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád
21. 08. 2019 Rozhodnutí, garáž u rod. domu, parc.č. 801/10 k.ú. Šestajovice
19. 08. 2019 Zahájení územního řízení, Nové Jirny, Pod Lesem -kNN-z DTS PY, k.ú. Jirny
15. 08. 2019 Zahájení spol. řízení, přístavba garáže k RD č.p. 135
15. 08. 2019 Rozhodnutí, schválení staveb. záměru, RD st.p. 271, k.ú. Zlatá
15. 08. 2019 Magistrát hl. města Prahy - oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18
14. 08. 2019 Územní souhlas, Sibřina a Stupice - vodovodní a kanalizační přípojky
14. 08. 2019 Oznámení, pokračování ÚŘ, ČOV Dobročovice, splašková kanalizace
09. 08. 2019 Územní rozhodnutí, Šestajovice, U Váhy - přeložka VN pč. 224/27
09. 08. 2019 MěÚ Brandýs, Rekonstrukce MK, etapa 2., ul. Sovova část 1 k.ú. Úvaly
07. 08. 2019 Opatření obecné povahy č. 2/2019 vydané dne 2.8.2019
06. 08. 2019 Hlavní město Praha, oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14, ÚP Prahy
02. 08. 2019 Zahájení spol. řízení staveb. úpravy RD č.p. 185-kryté stání u RD, k.ú. Zlatá
02. 08. 2019 MěÚ Brandýs, opatření obecné povahy, označení změny místní úpravy provozu ul. Na Spojce k.ú. Úvaly
31. 07. 2019 Záměr města na prodej části pozemků parc.č. 534/1,.... k.ú. Úvaly o celkové výměře 8391 m2
30. 07. 2019 Magistrát hl. města VV o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00
30. 07. 2019 Záměr města na pronájem nebyt prostoru čp. 181, Škvorecká ul.
26. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SPOLEČNĚ PRO ZLATOU
26. 07. 2019 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Změna pro Zlatou
24. 07. 2019 Magistrát hl. města Prahy, oznámení o zahájení řízení změn Z 2789/00 ....
24. 07. 2019 Záměr města na prodej části pozemku parc.č. 3929/72 k.ú. Úvaly
22. 07. 2019 MěÚ Český Brod - rozhodnutí, uzavírka silnice č. III/10163
18. 07. 2019 Dokument "MěÚ Brandýs-uzavírka ..." již není dostupný.
18. 07. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/101, III/10169 a III/10170 v k.ú. Úvaly a k.ú. Škvorec
18. 07. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/101, III/10164 k.ú. Horoušany
18. 07. 2019 MěÚ Brandýs, opatření obecné povahy "Zákaz zastavení" - ul. Prokopa Velikého v místě křížení s ul. Erbenovou, k.ú. Úvaly
18. 07. 2019 MěÚ Brandýs - návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Jiráskova p.č. 1902/1 k.ú. Úvaly
18. 07. 2019 MěÚ Brandýs, stanovení místní úpravy provozu v ul. Bezručova, p.č. 2154/2 k.ú. Úvaly, křížení Klánovická
17. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent st. správy a samosprávy - Stavební úřad Úvaly
15. 07. 2019 Zahájení společného řízení RD parc.č. 801/10 k.ú. Šestajovice
12. 07. 2019 Zahájení ÚŘ -optické připojení BTS na optickou síť, k.ú. Šestajovice
12. 07. 2019 Oznámení o pokračování ÚŘ, Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření
11. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník městské policie

XML