Obec Horní Kruty

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://hornikruty.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Kruty
Horní Kruty 76
281 46 Horní Kruty

Datová schránka: hzeaufk
E-mail: obec@hornikruty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2019
19. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Obce Horní Kruty za rok 2019
30. 04. 2020 Horní Kruty - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2019
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí 2020
19. 04. 2020 Rozhodnutí o pokácení náletových dřevin v k.ú. Dolní Kruty
09. 04. 2020 Zápis do Mateřské školy Horní Kruty pro školní rok 2020/2021
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2020
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření odchylná od lesního zákona
03. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 31.1.2020 a dalších příloh
16. 03. 2020 Nařízení Obce Horní Kruty o dočasném přerušení provozu Mateřské školy Horní Kruty, okres Kolín
16. 03. 2020 Omezení úředních hodin na Obecním úřadě v Horních Krutech
13. 03. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrastná, Smrk a Františkov
13. 03. 2020 Zápis č. 13/2020 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 12.3.2020
10. 03. 2020 Oznámení o uložení dokumentů v elektronické podobě
10. 03. 2020 Oznámení - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.2.2020
10. 03. 2020 dokument
06. 03. 2020 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 12.3.2020
04. 03. 2020 Mateřská škola Horní Kruty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
04. 03. 2020 Mateřská škola Horní Kruty - Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2020
04. 03. 2020 Základní škola Horní Kruty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
04. 03. 2020 Základní škola Horní Kruty - Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2020
02. 03. 2020 Zápis č. 12/2020 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 19.2.2020
26. 02. 2020 Záměr prodat části pozemků parc. č. 287/2, 290/1 a 2098/2
26. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
11. 02. 2020 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 19.2.2020
27. 01. 2020 Mikroregion Kouřimsko - schválený rozpočet na rok 2020
27. 01. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za listopad 2019
27. 01. 2020 Mikroregion Kouřimsko - schválené rozpočtové opatření č.1 za rok 2019
27. 01. 2020 Záměr pronajmout byt v bytovém domě č.p. 57 v Horních Krutech
27. 01. 2020 Záměr pronajmout byt v bytovém domě č.p. 80 v Horních Krutech
27. 01. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty, Přestavlky a Bohouňovice II"
17. 01. 2020 Rozhodnutí o vydání povolení ke kácení dřevin - 5 ks jírovec maďal na pozemku p.č. 1386/1 v k.ú. Horní Kruty
16. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2019
14. 01. 2020 Zápis č. 11/2019 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30.12.2019
10. 01. 2020 Seznámení účastníků řízení s odvoláním proti rozhodnutí spolu s výzvou k vyjádření (veřejnou vyhláškou). Celý dokument, včetně přílohy je k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v Horních Krutech během úředních hodin.
08. 01. 2020 Záměr - pronájem pozemků parc.č. 1302/1 a 1302/2 v k.ú. Bohouňovice II.
07. 01. 2020 Mateřská škola Horní Kruty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
07. 01. 2020 Mateřská škola Horní Kruty - Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020
07. 01. 2020 Základní škola Horní Kruty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
07. 01. 2020 Základní škola Horní Kruty - Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020
07. 01. 2020 Obec Horní Kruty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2022
06. 01. 2020 Obec Horní Kruty - Schválený rozpočet na rok 2020
20. 12. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 30.12.2019
20. 12. 2019 Zápis č. 10/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 4. 12. 2019
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
12. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2022
12. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
12. 12. 2019 Ceník veřejného pohřebiště obce Horní Kruty platný od 13.12.2019
11. 12. 2019 Rozhodnutí o vydání povolení ke kácení dřevin - 40 ks topolů na pozemku p.č. 2172/31 v k.ú. Bohouňovice II
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy - změna opatření č.j. 18918/2019-MZE-16212 z důvodu kalamitní situace v lesích způsobené šířením kůrovců

XML