Obec Horní Kruty

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://hornikruty.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Kruty
Horní Kruty 76
281 46 Horní Kruty

Datová schránka: hzeaufk
E-mail: obec@hornikruty.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
22. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - účetní v Horních Krutech
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
18. 09. 2019 Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 29. 8. 2019
03. 09. 2019 Záměr - prodej části pozemku parc.č. 19/2 v k.ú. Horní Kruty
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava opatření pro zalesňování, zrušení výjimky pro smrk ztepilý
28. 08. 2019 Dokument "Usnesení - přerušení ..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 29.8.2019
13. 08. 2019 Zápis č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 5. 8. 2019
13. 08. 2019 Upozornění - zvýšené nebezpečí pádu stromů či jejich částí
27. 07. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 5.8.2019
24. 07. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 472/3 v k.ú. Újezdec
18. 07. 2019 Výzva k podání nabídky pro zadání zakázky malého rozsahu na dodávku traktorové sekačky s vysokozdvižným košem
17. 07. 2019 Obec Horní Kruty - Závěrečný účet za rok 2018
17. 07. 2019 Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2018
17. 07. 2019 Výkaz Rozvaha k 31.12.2018
17. 07. 2019 Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2018
17. 07. 2019 Výkaz příloha k 31.12.2018
17. 07. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
02. 07. 2019 Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 26. 6. 2019
24. 06. 2019 Oznámení veřejného projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Kruty
19. 06. 2019 Oznámení o zahájení řízení o nařízení neodkladného odstranění staveb veřejnou vyhláškou - Zemědělské stavby na pozemcích p.č. st. 143/1, 144/2 a 147/4 v k.ú. Dolní Kruty
18. 06. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 26.6.2019
14. 06. 2019 Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 31. 5. 2019
04. 06. 2019 Obec Horní Kruty - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 06. 2019 Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2018
04. 06. 2019 Výkaz Rozvaha k 31.12.2018
04. 06. 2019 Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2018
04. 06. 2019 Výkaz příloha k 31.12.2018
04. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
29. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Horních Krutech
24. 05. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 31.5.2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zásmuky
17. 05. 2019 Svazek obcí Mikroregionu Kouřimsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 24. 4. 2019
06. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
06. 05. 2019 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
06. 05. 2019 http://www.ny-ko.cz/doc2/45-zaverecny-ucet-za-rok-2018-pdf
04. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
02. 05. 2019 Svolání zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
27. 04. 2019 Nařízení města Kolína číslo 1/2019 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
17. 04. 2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 24.4.2019
13. 04. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu v Přestalvkách dne 17.4.2019
11. 04. 2019 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 13.4.2019
10. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
10. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
06. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (mimořádná opatření z důvodu kůrovcové kalamity)

XML