Město Vítkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://vitkov.info

Údaje orgánu veřejné moci

Město Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov

Datová schránka: 3seb39i
E-mail: podatelna@vitkov.info, mesto@vitkov.info

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2021 270/2021 - Exekutorský úřad Klatovy. Dražba nemovitosti v kú. Lhotka
22. 09. 2021 271/2021 - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu územního plánu Svatoňovice a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
22. 09. 2021 269/2021 - Oznámení o možnosti převzít písemnost. „Radkov, parc.č. 346/1, rozšíření kabelového vedení NN"
22. 09. 2021 268/2021 - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
21. 09. 2021 267/2021 - Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě
16. 09. 2021 265/2021 - Rozpočtové opatření č. 13 / 2021
16. 09. 2021 266/2021 - Ministerstvo zemědělství ČR. Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020
16. 09. 2021 264/2021 - Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
15. 09. 2021 262/2021 - Ztráty a nálezy (37. týden)
15. 09. 2021 261/2021 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. II/44334 Melč – osada Dubí
15. 09. 2021 263/2021 - Záměr na pronájem nebytových prostor v autobusové čekárně
15. 09. 2021 260/2021 - Záměr na pronájem garáže
14. 09. 2021 259/2021 - Zasedání členů okrskových komisí
13. 09. 2021 258/2021 - Rozpočtové opatření č. 12 / 2021
09. 09. 2021 257/2021 - NAŘÍZENÍ Újezdního úřadu Město Libavá číslo 5/2021, kterým se zakazuje vstup a vjezd na území vojenského újezdu Libavá ve dnech 18. a 19. září 2021.
08. 09. 2021 256/2021 - Ztráty a nálezy (36. týden)
07. 09. 2021 252/2021 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 676/14 v kú. Nové Těchanovice
07. 09. 2021 253/2021 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 2937/1 v kú. Vítkov
07. 09. 2021 254/2021 - Záměr na pronájem část pozemku pč. 840/1 v kú. Nové Těchanovice
07. 09. 2021 255/2021 - Záměr změnit nájemní smlouvu
07. 09. 2021 251/2021 - Záměr na výprosu – dočasné přenechání části pozemku parc. č. 3229/1 ostatní plocha v kat. území Vítkov
06. 09. 2021 250/2021 - Rozpočtové opatření č. 11 / 2021
03. 09. 2021 Dokument "249/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
03. 09. 2021 195/2014 - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE 1. 8. 2021
02. 09. 2021 248/2021 - Vyložení kroniky města za rok 2019
01. 09. 2021 247/2021 - Pozvánka na zastupitelstvo - 8. září 2021
01. 09. 2021 247/2021 - Pozvánka na zastupitelstvo - 8. září 2021
30. 08. 2021 Dokument "246/2021 - OVÚPŽP. Oz..." již není dostupný.
30. 08. 2021 245/2021 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. II/443 (Generála Svobody) v Budišově nad Budišovkou
25. 08. 2021 244/2021 - Ztráty a nálezy (34. týden)
24. 08. 2021 243/2021 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích II. a III třídy a místních komunikací ve Vítkově a místních částí
23. 08. 2021 Dokument "242/2021 - Veřejná vy..." již není dostupný.
23. 08. 2021 239/2021 - Pravidelné odečty elektroměrů
23. 08. 2021 240/2021 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
23. 08. 2021 241/2021 - Záměr na pronájem garáže
20. 08. 2021 Dokument "236/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
20. 08. 2021 Dokument "237/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
20. 08. 2021 Dokument "238/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
19. 08. 2021 Dokument "234/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
19. 08. 2021 Dokument "235/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
18. 08. 2021 233/2021 - Přerušení dodávky elektřiny - Lhotka, Zálužné - 8. září
18. 08. 2021 Dokument "232/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
18. 08. 2021 231/2021 - Ztráty a nálezy
17. 08. 2021 Dokument "230/2021 - Exekutorsk..." již není dostupný.
13. 08. 2021 228/2021 - Záměr na pronájem části pozemku pč. 1807/1 v kú. Vítkov
13. 08. 2021 229/2021 - Záměr prodat bytovou jednotku. Výběr kupujícího obálkovou metodou.
12. 08. 2021 227/2021 - Přerušení dodávky elektřiny - 2. září - Nové Těchanovice, Zálužné
11. 08. 2021 226/2021 - Rozpočtové opatření č. 10 / 2021
11. 08. 2021 225/2021 - Ztráty a nálezy
10. 08. 2021 Dokument "202/2021 - Exekuční ú..." již není dostupný.

XML