Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 SVS/2020/043681-Z Úprava vymezení, mimořádná opatření, mor včelího plodu
09. 04. 2020 SVS/2020/043715-Z ukončení mimořádných veterinárních opatření
09. 04. 2020 Rozhodnutí o odvolání – Dálnice D49 stavba 4901 Hulín-Fryšták – přeložka Přílepského potoka
08. 04. 2020 Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021
08. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 - Babice
08. 04. 2020 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Hovězí EKO-019-20
08. 04. 2020 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Karolín u Sulimova EKO-018-20
08. 04. 2020 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Křivé EKO-017-20
08. 04. 2020 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Loučka I EKO-016-20
08. 04. 2020 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Jestřabí nad Vláří EKO-015-20
08. 04. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "MX Park Napajedla"
07. 04. 2020 SVS/2020/041981-Z ukončení mimořádných veterinárních opatření
07. 04. 2020 Stav. povolení Rožnov p. Radh. Dukelských hrdinů
06. 04. 2020 Teplárna Otrokovice a.s. „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“ – změna stavby před dokončením
03. 04. 2020 Návrh OOP stanovení místní úpravy provozu I/49 a I/57 Valašská Polanka
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu I/35 Dolní Bečva
03. 04. 2020 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář hejtmana
02. 04. 2020 Výpis usnesení 7. zasedání RZK dne 23.03.2020
02. 04. 2020 Výpis usnesení 6. zasedání RZK dne 09.03.2020
02. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 - Spytihněv
02. 04. 2020 Oznámení poskytovatele zdravotních služeb Dentaway s.r.o. o ukončení činnosti
02. 04. 2020 Opravné usnesení_Zrušení žel. přejezdu k.ú. Třebětice
02. 04. 2020 Výběrové řízení - zubní lékařství - okres Uherské Hradiště
01. 04. 2020 Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového hlášení za rok 2019
01. 04. 2020 Záměr pronájmu
01. 04. 2020 I/57 OOP Stanovení dop. značení_vjezdy_Leskovec
01. 04. 2020 I_57 ZU OOP Stanovení dop. značení_Val. Polanka, Leskovec
01. 04. 2020 Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomické Zlín
31. 03. 2020 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace D/1061/2018/STR/1
31. 03. 2020 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace D/0521/2018/STR/1
31. 03. 2020 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace D/1604/2016/ŘDP/1
30. 03. 2020 Dotace obcím Haluzice,Nedašova Lhota,Újezd pro JSDHO D/0013/2020/KH,D/0055/2020/KH,D/0084/2020/KH
30. 03. 2020 Integrovaná prevence - Informace o nabytí právní moci rozhodnutí - Výkrmna kuřecích brojlerů Klečůvka - BROLA, spol. s r.o.
27. 03. 2020 Rozhodnutí o odvolání_Zrušení železničního přejezdu k.ú. Třebětice
27. 03. 2020 Výběrové řízení - zubní lékařství - okres Kroměříž
27. 03. 2020 Výběrové řízení - zubní lékařství - Hulín
27. 03. 2020 Výběrové řízení - fyzioterapeut - okres Vsetín
27. 03. 2020 Výběrové řízení - urgentní medicína - Zlínský kraj
27. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu I/57 a I/49 Horní Lideč_Val.Příkazy_Poteč
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí „I. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“
26. 03. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí koncepce "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027"
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí nové projednání DPS AZ BETON
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška Rozhodnutí "Rekonstrukce železniční stanice Vsetín"
25. 03. 2020 Stanovení PÚP na silnicích I. třídy ve Zl. kraji - hraniční přechody ČR - SR
25. 03. 2020 Posuzování vlivů na živ. prostředí záměru "Navýšení zpracovatelské kapacity stávajícího šrotiště fy TROJEK, a. s. v Otrokovicích
24. 03. 2020 Zrušení úředních hodin krajského úřadu pro veřejnost
24. 03. 2020 Dotace obci Uhřice pro JSDHO D/0083/2020/KH
24. 03. 2020 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru ekonomickém - PRODLOUŽENO
24. 03. 2020 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru investic - PRODLOUŽENO

XML