Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 Opatření hejtmana ZK změna č. 2 prodloužení účinnosti o určení vzdělávacích zařízení k vykonávání péče o děti
22. 01. 2021 Jana Lipinová - vyrozumění o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání
22. 01. 2021 oznámení o zahájení stavebního řízení - stavba: "I/69 Vsetín, rampa Mostecká"
22. 01. 2021 Závod na výrobu plastových drtí a granulátů fy.Ekotrend
21. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Napajedla - Žlutava
21. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Napajedla - Pohořelice
21. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Napajedla - Oldřichovice
21. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Napajedla - Komárov
21. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Napajedla - Halenkovice
21. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Horní Lideč - Lidečko
21. 01. 2021 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru investic
20. 01. 2021 oprava územního rozhodnutí D5507
20. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Rekreační objekt na parc. č. 1377/7 v k. ú. Babice u Uherského Hradiště..."
18. 01. 2021 Návrh koncepce: „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 - 2030“
18. 01. 2021 Výběrové řízení - diabetologie - Zlínský kraj
18. 01. 2021 Výběrové řízení - vnitřní lékařství - Zlínský kraj
18. 01. 2021 Výběrové řízení - kardiologie - Zlínský kraj
15. 01. 2021 Integrovaná prevence - Teplárna Otrokovice a.s. - Teplárna Otrokovice
14. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4290/2020/STR (Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě)
14. 01. 2021 Výsledek výběrového řízení ze dne 13.01.2021
14. 01. 2021 Výpis usnesení 1. zasedání RZK dne 04.01.2021
13. 01. 2021 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář hejtmana
13. 01. 2021 Výběrové řízení - psycholog ve zdravotnictví - Zlín
13. 01. 2021 rozhodnutí o odvolání
13. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Rekreační přístav Slovácko"
12. 01. 2021 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Biskupice u Luhačovic EKO-002-21
12. 01. 2021 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Kelníky EKO-001-21
12. 01. 2021 Posuzování vlivů na ŽP - vrácení dokumentace EIA k doplnění - ZEVO Vsetín
12. 01. 2021 Oznámení koncepce: „Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027“
12. 01. 2021 Oznámení koncepce: „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027“
12. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3993/2020/STR
11. 01. 2021 OD Kaufland Rožnov pod Radhoštěm, žaloba proti stavebnímu povolení
08. 01. 2021 Opatření hejtmana ZK změna č. 1 prodloužení účinnosti o určení vzdělávacích zařízení k vykonávání péče o děti
08. 01. 2021 Návrh OOP určení silnic I. třídy MD pro nadměrné přepravy zemědělské práce
08. 01. 2021 Návrh OOP stanovení místní úpravy provozu I/35 Rožnov pod Radhoštěm
07. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Obecní policie
07. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Rožnov pod Radhoštěm - Vigantice - Obecní policie
07. 01. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Rožnov pod Radhoštěm - Vidče - Obecní policie
07. 01. 2021 V417/817 - zdvojení vedení
07. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Dostavba VKK Střížovice"
06. 01. 2021 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru dopravy a silničního hospodářství
06. 01. 2021 Smlouva poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje - KOVED 2021
05. 01. 2021 Dokument "sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
05. 01. 2021 Integrovaná prevence - DEZA, a.s. - provoz energetika
05. 01. 2021 Záměr pachtu - k.ú. Malenovice u Zlína
05. 01. 2021 Záměr prodeje nemovitých věcí
05. 01. 2021 Výpis usnesení 32. zasedání RZK dne 21.12.2020
04. 01. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 01. 2021 Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě - RUIAN - Bílovice - Zlámanec
04. 01. 2021 Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě - RUIAN - Bílovice - Mistřice

XML