Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 12. 2023 Dokument "Rozhodnutí most ev.č...." již není dostupný.
22. 12. 2023 Integrovaná prevence - Purum s.r.o. - Iontoměničová neutralizační stanice v areálu Aircraft Industries, a.s.
22. 12. 2023 Záměr prodeje
22. 12. 2023 Výběrové řízení - zubní lékař - Valašská Bystřice
22. 12. 2023 Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o oznámení - záměr: ZOO Zlín – Karibuni II
21. 12. 2023 Investiční technik (odbor investic, uzávěrka 19. 1. 2024)
21. 12. 2023 Právník oddělení dopravy a správních agend (Odbor dopravy a silničního hospodářství, uzávěrka 4. 1. 2024)
21. 12. 2023 Výpis usnesení 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 11.12.2023
21. 12. 2023 Rozhodnutí o odvolání, MK Poličná
21. 12. 2023 Sdělení občanským sdružením - TOMA, a.s.změna povol. k vypouštění areál Moravan Otrokovice
21. 12. 2023 Výpis usnesení 36. RZK dne 18.12.2023
21. 12. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4721/2023/KUL
21. 12. 2023 Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě - RÚIAN - Bílovice - Mistřice
21. 12. 2023 Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě - RÚIAN - Bílovice - Nedachlebice
21. 12. 2023 Posuzování vlivů na životní prostředí - závěr zjišťovacího řízení - záměr: Dostavba skladu SYGNUM IMMO
21. 12. 2023 Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie - Slavičín
21. 12. 2023 Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie - Slavičín
20. 12. 2023 RP18-24 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji
20. 12. 2023 Integrovaná prevence - DEZA, a.s. - Spalovna průmyslových odpadů 10 kt
20. 12. 2023 Program RP 12-24 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje a Žádost o poskytnutí dotace
20. 12. 2023 RP17-24 Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích
20. 12. 2023 Sdělení občanským sdružením – MAGNETON, a.s., Kroměříž – sanační práce – změna povolení k nakládání s vodami
20. 12. 2023 RP07-24 Program na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2024
20. 12. 2023 RP06-24 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
20. 12. 2023 Program MaS03-24 Činnost a rozvoj mládežnického sportu
20. 12. 2023 Program MaS02-24 Podpora sportu v obcích do 3 000 obyvatel
20. 12. 2023 Program MaS01-24 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu
20. 12. 2023 RP04-24 Program Podpora ekologických aktivit v kraji
20. 12. 2023 Program RP19-24 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence a rizikových situací
20. 12. 2023 RP08-24 Program Podpora včelařství ve Zlínském kraji
20. 12. 2023 Změna č. 1 Programu MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje
20. 12. 2023 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství (VZP) - Vsetín
20. 12. 2023 SOC01-24 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
19. 12. 2023 Referent odboru investic (Odbor investic, uzávěrka 4. 1. 2024)
19. 12. 2023 Zaměstnanec oddělení stavebního řádu (Odbor územního plánování a stavebního řádu, uzávěrka 15. 1. 2024)
19. 12. 2023 Metodik rozvoje sociálních služeb (Odbor sociálních věcí, uzávěrka 15. 1. 2024)
19. 12. 2023 Referent pro vnější vztahy (Odbor Kancelář hejtmana, uzávěrka 3. 1. 2024)
19. 12. 2023 KUL03-24 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu
19. 12. 2023 KUL07-24 Program na podporu odborné činnosti v památkové péči
19. 12. 2023 KUL04-24 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji
19. 12. 2023 KUL06-24 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu
19. 12. 2023 KUL01-24 Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu
19. 12. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
19. 12. 2023 Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě - RÚIAN - Bílovice - Zlámanec
19. 12. 2023 Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě - RÚIAN - Bílovice - Částkov
19. 12. 2023 RP02-24 Program na podporu obnovy venkova
19. 12. 2023 RP01-24 Podpora vodohospodářské infrastruktury
19. 12. 2023 Integrovaná prevence - Valasškokloboucké služby s.r.o. - Skládka odpadů S-OO3 Smolina
19. 12. 2023 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Stáje Soláň – vrty pro tepelné čerpadlo"
19. 12. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4605/2023/ŠK

XML