Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“
15. 01. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace D/0013/2019/ŠK
15. 01. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
14. 01. 2019 Návrh úpravy č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 - 2023
12. 01. 2019 Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů dle zákona EIA, seznámení s podklady - ÚŘ Plavební komora Bělov
12. 01. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru dopravy a silničního hospodářství
12. 01. 2019 Oznámení o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách
12. 01. 2019 Integrovaná prevence - ZEAS Bánov a.s.- Výkrm brojlerů Králov - rozh. o změně integrovaného povolení
12. 01. 2019 Přerušení odvolacího řízení "Dálnice R49 stavba 4901 Hulín - Fryšták Přeložka Přílepského potoka"
11. 01. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Skládka odpadů Kuchyňky - VI. a VII. etapa"
11. 01. 2019 Rozhodnutí o odvolání
09. 01. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru investic
08. 01. 2019 Výpis usnesení 16. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 17.12.2018
08. 01. 2019 Integrovaná prevence - Rovina Energy a.s. - Sklad olejů Chropyně
07. 01. 2019 Závod Plasty - provoz Vstřikování
07. 01. 2019 Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie - okres Zlín
04. 01. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru zemědělství a životního prostředí
04. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Kroměříž - Dřínov
04. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Zlín - Želechovice nad Dřevnicí
04. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - Zlín - Březůvky
04. 01. 2019 Výpis usnesení 34. zasedání RZK dne 21.12.2018
04. 01. 2019 Výzva občanským sdružením - Sanace podzemních vod v MAGNETONU a.s. Kroměříž
28. 12. 2018 Výpis usnesení 33. zasedání RZK dne 17.12.2018
27. 12. 2018 Výpis usnesení 32. zasedání RZK dne 10.12.2018
27. 12. 2018 Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 07.01.2019
27. 12. 2018 Investiční dotace obci Kaňovice v rámci spolufinancování programu MV-GŘ HZS ČR, D/3913/2018/KH
21. 12. 2018 Výsledky výběrového řízení ze dne 19.12.2018
21. 12. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace D/1480/2017/ŘDP/1
21. 12. 2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace D/1432/2016/ŘDP/2
21. 12. 2018 I/69 Stanovení dopravního značení_ul. Štěpská_Vizovice
21. 12. 2018 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru investic
21. 12. 2018 Výzva k předložení žádosti o dotaci z Fondu Zlínského kraje, sekce kultura, Program Otevřené brány na období 2019-2021
21. 12. 2018 Veřejná vyhláška - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, SZP Těšnovice
21. 12. 2018 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v roce 2019
21. 12. 2018 Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019
21. 12. 2018 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019
20. 12. 2018 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL 03-19
20. 12. 2018 RP19-19 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ
20. 12. 2018 Program MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU
20. 12. 2018 Program MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL
20. 12. 2018 Program MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU
20. 12. 2018 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - RÚIAN - Holešov - Přílepy
20. 12. 2018 Veřejnoprávní smlouva-přestupky-Holešov-Přílepy
20. 12. 2018 Africký mor prasat - MVO - konzumace masa divokých Su - podmínky
20. 12. 2018 Africký mor prasat - MVO - úplné znění - populace volně žijící zvěře
20. 12. 2018 Africký mor prasat - MVO - výjimka použití antiparazit. přípravků
19. 12. 2018 Program RP01-19 Podpora vodohospodářské infrastruktury
19. 12. 2018 Program RP11-19 BESIP Zlínského kraje
19. 12. 2018 Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50
19. 12. 2018 RP02-19 Program na podporu obnovy venkova

XML