Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 „RÝCHLOSTNÁ CESTA R6 ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR - PÚCHOV“
20. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 - Napajedla
20. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 - 2025
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020
19. 11. 2019 Veřejnoprávní smlouva - OSPOD - Vsetín - Horní Lideč
19. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/54 - Strání, Květná
19. 11. 2019 Výzva občanským sdružením - povolení k vypouštění odpadních vod CEBES, a.s. Brumov - Bylnice
19. 11. 2019 Zlínský kraj pracuje na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021
19. 11. 2019 Návrh koncepce „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030“
18. 11. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Návrh Územního plánu Horní Bečva
18. 11. 2019 Výběrové řízení - fyzioterapeut - Zlín
15. 11. 2019 MVO - BRUCELLA - MÍŠKOVICE
15. 11. 2019 V417/817 - zdvojení vedení
15. 11. 2019 Výzva k odstranění reklamních zařízení
15. 11. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 11. 2019 Výzva k odstranění reklamních zařízení
15. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu I/57 Valašské Klobouky
15. 11. 2019 Oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Vsetína“
15. 11. 2019 Investiční dotace obci Jablůnka na nákup CAS pro JSDHO D/2050/2019/KH
15. 11. 2019 Integrovaná prevence - Výkrmna kuřecích brojlerů Klečůvka - BROLA, spol. s r.o. - Zahájení řízení o změně integrovaného povolení
14. 11. 2019 Výpis usnesení 26. zasedání RZK dne 04.11.2019
13. 11. 2019 Integrovaná prevence - DEZA, a.s. - Spalovna průmyslových odpadů 10 kt
13. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář hejtmana
13. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru ekonomickém
13. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář hejtmana
12. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na I/55 v k. ú . Ostrožská Nová Ves
11. 11. 2019 Oznámení MUDr. Zdeňky Horké o ukončení činnosti
08. 11. 2019 oznámení o zahájení správního řízení
07. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu I/35 Rožnov pod Radhoštěm
07. 11. 2019 Oznámení poskytovatele zdravotních služeb Levamen s.r.o. o ukončení činnosti
07. 11. 2019 Výzva občanským sdružením - Povoleník vypouštění odp.vod - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
07. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu I/49 Zlín ul. Vizovická
07. 11. 2019 Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 18.11.2019
06. 11. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí
06. 11. 2019 Oznámení DMR Dentist s.r.o. o ukončení činnosti
06. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář hejtmana
06. 11. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor
06. 11. 2019 Výpis usnesení 22. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 14.10.2019
06. 11. 2019 Posuzování vlivů na ŽP - vrácení dokumentace EIA - ZEVO Vsetín
06. 11. 2019 Ukončení zjišťovacího řízení záměru "Navýšení kapacity areálové betonárny"
06. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu I/57 Bystřička
05. 11. 2019 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Bystřička II EKO-061-19
05. 11. 2019 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Pravčice EKO-060-19
05. 11. 2019 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Karolinka EKO-059-19
05. 11. 2019 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Hovězí EKO-058-19
05. 11. 2019 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Němetice EKO-057-19
05. 11. 2019 Záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v k. ú. Němčice u Holešova EKO-056-19
04. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář ředitele
04. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru Kancelář ředitele
04. 11. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru sociálních věcí

XML