Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Výběrové řízení - ortopedická protetika - okres Zlín
22. 03. 2019 MUDr. Jitka Otáhalová - oznámení o ukončení činnosti
22. 03. 2019 Mimořádná veterinární opatření - Brucelóza zajíců - Tučapy
22. 03. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru zdravotnictví
22. 03. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru sociálních věcí
22. 03. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru zemědělství a životního prostředí
22. 03. 2019 I/57 OOP SDZ kácení dřevin_k.ú. Brňov
22. 03. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru územního plánování a stavebního řádu - PRODLOUŽENO
21. 03. 2019 I/57 OOP SDZ kácení dřevin_k.ú. Brňová
21. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0048/2019/KH
21. 03. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Rozšíření areálu firmy FILTRATION TECHNOLOGY s. r. o. v Nivnici"
20. 03. 2019 Integrovaná prevence - Aircraft Industries, a.s. - Linky povrchové úpravy kovových povrchů
20. 03. 2019 Integrovaná prevence - MORAVIA CANS a.s. - Rozhodnutí o změně integrovaného povolení
20. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu I/35 Zašová
20. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje - D/0249/2019/SOC
19. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/58, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm
19. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0046/2019/KH, D/0050/2019/KH, D/0072/2019/KH
19. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
19. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
19. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0049/2019/KH, D/0047/2019/KH, D/0086/2019/KH
19. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0106/2019/KH, D/0091/2019/KH, D/0051/2019/KH
19. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu I/49 k.ú. Zádveřice, u motorestu
18. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55
18. 03. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru sociálních věcí
18. 03. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru ekonomickém
18. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0040/2019/KH, D/0044/2019/KH, D/0067/2019/KH, D/0085/2019/KH
18. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na I/47
15. 03. 2019 AMP - MVO - ukončení - zamořená oblast
15. 03. 2019 AMP - ukončení - oblast - intenzivní odlov
15. 03. 2019 AMP - MVO - změna - odlov, trofeje, odpady
15. 03. 2019 Výpis usnesení 6. zasedání RZK dne 04.03.2019
15. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
15. 03. 2019 Výběrové řízení - návykové nemoci - okres Kroměříž
15. 03. 2019 Záměr pronájmu
14. 03. 2019 Výběrové řízení - psychiatrie - okres Kroměříž
14. 03. 2019 Integrovaná prevence - "TOMA odpady, s.r.o." – Zařízení na zpracování kapalných odpadů"- rozh o změně integrovaného povolení
14. 03. 2019 Integrovaná prevence - "VKS Kroměříž"- AFEED, a.s.- rozhodnutí o změně integrovaného povolení
14. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0071/2019/KH
14. 03. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0032/2019/KH, D/0034/2019/KH, D/0055/2019/KH, D/0087/2019/KH, D/0105/2019/KH
14. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
14. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
14. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
14. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
14. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu I/57 Valašské Klobouky
13. 03. 2019 Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie (laboratorní pracoviště) - Zlínský kraj

XML