Zlínský kraj

Kraj
Morava

http://kr-zlinsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín

Datová schránka: scsbwku
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Kroměříž Okres Vsetín Okres Uherské Hradiště Okres Zlín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Oznámení MUDr. Lenky Franckové o ukončení činnosti
24. 05. 2019 Výpis usnesení 12. zasedání RZK dne 13.05.2019
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 - k. ú. Napajedla
24. 05. 2019 Výsledky výběrových řízení ze dne 22.05.2019
23. 05. 2019 MVO - ZRUŠENÍ - MASO - BRAZÍLIE
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu I/57 Valašská Polanka
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/69, I/57, I/49
23. 05. 2019 Výběrové řízení - fyzioterapeut - Zlín
22. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1390/2019/STR
22. 05. 2019 I/49 OOP_SDZ_Filmový půlmaratón Zlín
22. 05. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022“
22. 05. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení
22. 05. 2019 Výběrové řízení - ergoterapeut - okres Kroměříž
22. 05. 2019 Výběrové řízení - dětská kardiologie - Zlín
21. 05. 2019 Návrh plánu péče - Přírodní rezervace Uhliska
20. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1173/2019/STR
20. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - RÚIAN - Koryčany - Střílky
20. 05. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru zdravotnictví
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška
20. 05. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0035/2019/KH
20. 05. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru životního prostředí a zemědělství
17. 05. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí "Nová Štěpnice - II. etapa, ul. Zahrádky"
17. 05. 2019 RP02-19DT1 smlouvy D/0785/2019/STR, D/0759/2019/STR, D/0757/2019/STR, D/0778/2019/STR, D/0775/2019/STR, D/0767/2019/STR
17. 05. 2019 RP02-19DT2 smlouva D/0749/2019/STR, RP02-19DT3 smlouva D/0761/2019/STR, RP02-19DT4 smlouva D/0763/2019/STR
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu I/49 Zlín
17. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu I/57 Valašské Klobouky
16. 05. 2019 RP02-19DT1 Smlouvy D/0790/2019/STR, D/0789/2019/STR, D/0762/2019/STR
15. 05. 2019 Sdělení účastníkům řízení - Novostavby ul. Lorencova, Zlín
15. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Most ev.č. 47-027 přes Bratřejovku za obcí Bratřejov
15. 05. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství - Zdounky
15. 05. 2019 Záměr prodeje nemovitých věcí
15. 05. 2019 Integrovaná prevence - Porážka jatečné drůbeže - RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. - Změna integrovaného povolení
15. 05. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Retenční vodní plochy v polní trati Kopánky a revitalizace části Zlechovského..."
15. 05. 2019 Výběrové řízení - všeobecná sestra (925) - okres Vsetín, okres Zlín
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - vyrozumění Krajský soud Brno - SZP Těšnovice
14. 05. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru dopravy a silničního hospodářství
14. 05. 2019 Integrovaná prevence - Technické služby Zlín, s.r.o. - Centrum nakládání s odpady Zlín - Suchý důl
14. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1174/2019/STR
13. 05. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo
13. 05. 2019 MVO - mor včelího plodu - pásma ZL a UH
13. 05. 2019 Výpis usnesení 11. zasedání RZK dne 29.04.2019 a dne 30.04.2019
13. 05. 2019 Výběrové řízení na volné pracovní místo na odboru strategického rozvoje kraje
10. 05. 2019 Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Bystřička II EKO-020-19-1
10. 05. 2019 Záměr převodu nemovitých věcí v k. ú. Těšánky EKO-019-19-1
10. 05. 2019 Rozhodnutí o odvolání
10. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/50
10. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na I/55 - Napajedla
10. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1320/2019/STR
09. 05. 2019 Dotace obcím na základě Programu RP12-19 - D/0068/2019/KH
09. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1112/2019/STR

XML