Město Dobřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://dobrany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobřany
Náměstí T. G. M. 1
334 41 Dobřany

Datová schránka: 9y9b44e
E-mail: dobrany@dobrany.cz, podatelna@dobrany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - JUNIORFEST
16. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Diakonie ČCE
16. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Dobřany
14. 06. 2024 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2433/110, k. ú. Dobřany, za účelem lehké výroby a skladování
14. 06. 2024 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2433/110, k. ú. Dobřany, za účelem lehké výroby a skladování
13. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 03.07.2024 (ul. K Lesoparku, Kamínek, Komenského - vybraná č.p. a ev.č.)
13. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.6.2024
12. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.07.2024
12. 06. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 03.07.2024
12. 06. 2024 Dražební vyhláška - Alan Bernklau
12. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Dobřany
11. 06. 2024 Opatření obecné povahy - bobr evropský
11. 06. 2024 Záměr pronájmu nebytových prostor prodejny v ul. Lipová, č. p. 155
10. 06. 2024 Darovací smlouva MX Kids Academy Dobřany z.s.
10. 06. 2024 Darovací smlouva TJ Dobřany, z.s.
10. 06. 2024 Darovací smlouva Junák český Skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z.s.
10. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Dobřany, z.s.
10. 06. 2024 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Hubert Dušák
10. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace JUNIORFEST, z.s.
10. 06. 2024 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru na stavbu "Dobřany, stavební úpravy MK ul. Sokolovská, Stromořadí"
10. 06. 2024 Zveřejnění dokumentů dle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
09. 06. 2024 Upozornění na možnost podávání žádostí občanů o zápůjčku z FRB
09. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Dobřany - oddíl fourcrossu
09. 06. 2024 Záměr nájmu nebytových prostor v ul.Žižkova 1020/5
09. 06. 2024 Výsledky hlasování místního referenda
06. 06. 2024 Záměŕ pachtu části pozemku parc. č. 1172/5, k.ú. Dobřany
06. 06. 2024 Důležité upozornění pro voliče volebního okrsku č. 3
04. 06. 2024 Záměr nájmu pozemků pod dopravní plochou letiště v k.ú. Dobřany a k.ú. Vodní Újezd v lokalitě letiště Líněkaliště
23. 05. 2024 Dokument "Usnesení- Dražební vy..." již není dostupný.
22. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.6.2024 č.110060954116
22. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.6.2024 č.110060955288
22. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.6.2024 č.11006055287
21. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
21. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání místního referenda
21. 05. 2024 Nájem nebytových prostor ul. Sokolovská č.p. 1007
20. 05. 2024 Záměr nájmu nebytových prostor v ul. Dragounů č.p. 1018
16. 05. 2024 Záměr nájmu pozemků v lokalitě letiště Líně
16. 05. 2024 Záměr nájmu zahrádky č. 5v ul. Stromořadí, Dobřany
14. 05. 2024 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství ze psa z důvodu mimořádné události
14. 05. 2024 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události
13. 05. 2024 Rozhodnutí - povolení změny stavby "Dobřany - Plzeňská ul. - obnova kanalizačního a vodovodního řadu"
13. 05. 2024 1. rozpočtová změna rozpočtu Mikroregionu Radbuza v roce 2024
13. 05. 2024 Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2023
13. 05. 2024 Oznámení o provádění stavby "IE-12-0008537; Dobřany, PJ, Stromořadí - obnova NN"
07. 05. 2024 Rozhodnutí - povolení změny stavby "Dobřany - obnova kanalizace v Chlumčanské ulici"
07. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
07. 05. 2024 Konkurz na ředitelku/ředitele Mateřské školy Dnešice
03. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.05.2024 - Šlovice
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí na rok 2024
30. 04. 2024 Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 29.04.2024

XML