Město Slavkov u Brna

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://slavkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

Datová schránka: zrvbwe4
E-mail: mesto@meuslavkov.cz, podatelna@meuslavkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2021 Výroční zpráva 106 za rok 2020
24. 02. 2021 Společné územní a stavební řízení-oznámení o zahájení-bez jednání (+veřejná vyhl
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
24. 02. 2021 006 EX 2268/19-113-Dražební vyhláška
23. 02. 2021 Mimořádné opatření MZČR o nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest
23. 02. 2021 Územní řízení-oznámení o zahájení-jednání (+ veřejná vyhláška)
22. 02. 2021 Nabídka k odkoupení osobního automobilu
18. 02. 2021 Společné územní a stavební řízení-přerušení, výzva + usnesení
18. 02. 2021 oznámení veřejnou vyhláškou - možnost převzít písemnost
18. 02. 2021 Rozpočtová opatření č. 3 - 7
18. 02. 2021 Rozpočtové opatření č. 8
17. 02. 2021 Posuzování vlivů koncepce ?Plán dílčího povodí Dyje 2021 ? 2027? na životní prostředí podle zákona č
17. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
15. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
15. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 02. 2021 zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu č. 5, Palackého náměstí 123
11. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
09. 02. 2021 Výzva k podání nabídek
08. 02. 2021 Zveřejnění záměru směny
08. 02. 2021 Svolání 3. zasedání ZJMK
08. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
05. 02. 2021 Program 20. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna
05. 02. 2021 Dokument "160EX 1040/19-53 Draž..." již není dostupný.
03. 02. 2021 Ostatní vlastní písem. v daň. řízení zejména vyrozum. upozor. a potvrz.
03. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Slavkov u Brna na rok 2021
03. 02. 2021 Rozpočtová opatření č. 1 - 2
01. 02. 2021 Dokument "Společné územní a sta..." již není dostupný.
01. 02. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
29. 01. 2021 Zveřejnění záměru pronájmu
29. 01. 2021 Dokument "Oznámení o projednává..." již není dostupný.
28. 01. 2021 Dokument "Společné územní a sta..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Palackého náměstí 89
27. 01. 2021 Dokument "oznámení veř.vyhláško..." již není dostupný.
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
25. 01. 2021 Posuzování vlivů koncepce ?Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod ? CZ06Z: Aktualizace 2
22. 01. 2021 Dopis
21. 01. 2021 Nabídka k odkoupení osobního automobilu
21. 01. 2021 Zveřejnění záměru pachtu zahrádka 23 a 24 Polní
20. 01. 2021 Prodloužení lhůty pro podání přihlášky do výběrového řízení-Strážník Městské policie Slavkov u Brna
19. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - právník města
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 01. 2021 Dokument "120 EX 19423/14-177-O..." již není dostupný.
11. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
11. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
06. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
05. 01. 2021 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání)
30. 12. 2020 Dokument "Územní řízení-rozhodn..." již není dostupný.
30. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy a výzva
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

XML