Město Slavkov u Brna

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://slavkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

Datová schránka: zrvbwe4
E-mail: mesto@meuslavkov.cz, podatelna@meuslavkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 07. 2020 Zveřejnění záměru prodeje
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
10. 07. 2020 Program 14. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna dne 20. 07. 2020
09. 07. 2020 Dokumenty 174 EX 50004/20-21-dražební vyhláška
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru propachtování
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru propachtování
09. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent stavebního úřadu
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zkušební komisař Odboru správních činností a ŽÚ
08. 07. 2020 Stavební řízení-oznámení o zahájení-bez jednání
03. 07. 2020 Žádost o stavební povolení k vodním dílům, veřejný vodovod a kanalizace, lok. Sadůvky, k.ú.Holubice
02. 07. 2020 Zveřejnění záměru propachtování
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
02. 07. 2020 Společné územní a stavební řízení-oznámení o zahájení-bez jednání (+veřejná vyhl
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
02. 07. 2020 Územní řízení-oznámení o zahájení-jednání (+ veřejná vyhláška)
02. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
01. 07. 2020 záměr pronájmu prostor vhodných pro archív
30. 06. 2020 081 EX 34851/12-136, Dražební vyhláška - MV
30. 06. 2020 Žádost o vyvěšení dokumentů na úřední desce
29. 06. 2020 Výzva k podání nabídky o účást na veřejné zakázce
29. 06. 2020 Žádost o zveřejnění inzerátu
29. 06. 2020 Výzva k podání nabídky
25. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
25. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 DSO ŽLaP
24. 06. 2020 zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 5 na poliklinice ve Slavkově u Brna
24. 06. 2020 Dokument "220 EX 8170/13-246-Us..." již není dostupný.
22. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
22. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
22. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
22. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavkov u Brna
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
17. 06. 2020 záměr pronájmu uvolněného bytu č. 2, Fugnerova 110
17. 06. 2020 výzva k podání nabídky
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 06. 2020 Výzva k podání nabídky
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
11. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok 2019
11. 06. 2020 Závěrečný účet města Slavkov u Brna za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
11. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. 20 - 21
11. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. 22 - 25, 26 - 27, 28, 29, 30
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
05. 06. 2020 Svolání 31. zasedání ZJMK

XML