Město Slavkov u Brna

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://slavkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

Datová schránka: zrvbwe4
E-mail: mesto@meuslavkov.cz, podatelna@meuslavkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2020 Nařízení města č. 4/2020 Tržní řád
22. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č.3/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
22. 09. 2020 Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2021
21. 09. 2020 Společné územní a stavební řízení-rozhodnutí (+veřejná vyhláška)
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
17. 09. 2020 006 EX 2181/13-115-EP nem.,133-rozeslání
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
16. 09. 2020 Stavební řízení-stavební povolení
16. 09. 2020 Stavební řízení-stavební povolení
16. 09. 2020 Dopis
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
14. 09. 2020 prázdný vzor
14. 09. 2020 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 70
10. 09. 2020 Program 16. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna
10. 09. 2020 Stavební řízení-stavební povolení
09. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva-umístění, oznámení o uzavření
09. 09. 2020 Rozpočtová opatření č. 40 - 42, 43, 44 - 47, 48, 49
09. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva-umístění, oznámení o uzavření
08. 09. 2020 Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
07. 09. 2020 Svolání 33. zasedání ZJMK
04. 09. 2020 Jmenování členů okrskových volebních komisí
04. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí - jmenovaní členové
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu v obci Křenovice
04. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí - delegovaní členové
02. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
02. 09. 2020 Opatření obecné povahy
01. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
28. 08. 2020 Program 15. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna
26. 08. 2020 Dokument "Společné územní a sta..." již není dostupný.
26. 08. 2020 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - stanovisko
26. 08. 2020 Dokument "Společné územní a sta..." již není dostupný.
26. 08. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu Palackého náměstí
25. 08. 2020 Zveřejnění záměru pachtu - zahrádka č. 72 Polní
25. 08. 2020 Opatření obecné povahy
25. 08. 2020 Dopis
24. 08. 2020 Dokument "Stavební řízení-oznám..." již není dostupný.
20. 08. 2020 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu
20. 08. 2020 Dokument "Odvolání-vyrozumění o..." již není dostupný.
20. 08. 2020 Dokument "Dodatečné povolení st..." již není dostupný.
20. 08. 2020 Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, VD "Retence dešťových vod", k.ú. Slavkov u Brna
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v obci Otnice
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu

XML