Obec Hůry

Město, městys, obec, MČ
Okres České Budějovice

http://hury.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hůry
Na sadech 155
373 71 Hůry

Datová schránka: zfnbyr7
E-mail: ou-hury@hury.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO POD BABOU
10. 05. 2024 Oznámení o zahájení řízení - jednání Oplocení pozemku IV. etapa
09. 05. 2024 Členové OVK, zasedání okrskové volební komise
09. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08. 05. 2024 Svolání zastupitelstva obce Hůry
06. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO Budějovisko - Sever
30. 04. 2024 ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2024 Dispozice s majetkem obce Hůry záměr směny
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška
22. 04. 2024 Informace voličům a volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
22. 04. 2024 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Hůry
22. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 04. 2024 Svolání zastupitelstva Jihočeský kraj
13. 04. 2024 Veřejná vyhláška daň z nemovitostí
08. 04. 2024 Stanovení počtu členů OVK EP
27. 03. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Hůry za rok 2023
01. 03. 2024 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023
01. 03. 2024 STANOVENÍ přechodné úpravy provozu Rekonstrukce silnice č. III10577
01. 03. 2024 Vrácení dokumentace obalovna
27. 02. 2024 3.kolo - zveřejnění EA na úřední desce obcí
27. 02. 2024 Zápis do 1. ročníku ZŠ VŠTE s.r.o.
20. 02. 2024 Dopis-vyvěšení návrhu OOP-výjimka vlk evropský a kříženci
20. 02. 2024 Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků
15. 02. 2024 STANOVENÍ přechodné úpravy provozu Hůry - ulice Adamovská, výstavba chodníku
13. 02. 2024 Dokument "Rozhodnutí Závěr zjiš..." již není dostupný.
13. 02. 2024 Oznámení zaháj. spr. říz. - Výjimka ZCHD (čmeláci) - Výzkum čmeláků, Perlík
12. 02. 2024 Svolání zastupitelstva Jihočeský kraj
07. 02. 2024 Svolání zastupitelstva obce Hůry
06. 02. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu 13. AZÚR (SMR)
06. 02. 2024 Dokument "Oznámení o konání veř..." již není dostupný.
30. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie23.2.2024
22. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22. 01. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
16. 01. 2024 Opatření obecné povahy č. 22023OZZL-odchylný postup-kormorán
12. 01. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - Intenzifikace a modernizace výroby kompostů na kompostárně Hůry
12. 01. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - Výstavba obalovny živičných směsí včetně technického zázemí společnosti Obalovna Úsilné s.r.o.
10. 01. 2024 Dokument "Rozhodnutí Závěr zjiš..." již není dostupný.
10. 01. 2024 Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2024
08. 01. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4a. AZÚR
04. 01. 2024 Informace o výskytu ptačí chřipky
03. 01. 2024 Rozpočet schválený MŠ Hůry na rok 2024
03. 01. 2024 Informace k novele zákona DNV na rok 2024
18. 12. 2023 Daň z nemovitých věcí - novela na rok 2024
18. 12. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška Z Si..." již není dostupný.
14. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška 3-2023
13. 12. 2023 Vyvěšení opatření obecné povahy - kormorán
04. 12. 2023 Svolání zastupitelstva obce Hůry
04. 12. 2023 Informace o konání zastupitelstva kraje
03. 12. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
03. 12. 2023 Vyrozumění o prodeji majetku

XML