Město Hronov

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://mestohronov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO HRONOV
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov

Datová schránka: cspbd24
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz, podatelna@mestohronov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
01. 04. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí č. 1038
26. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
26. 03. 2020 Opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy provozu
20. 03. 2020 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
10. 03. 2020 Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví
03. 03. 2020 Aukční vyhláška čj. UZSVM/HNA/786/2020-HNAM
03. 03. 2020 Oznámení zahájení stavebního řízení
28. 02. 2020 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
22. 02. 2020 Opatření obecné povahy
20. 02. 2020 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
20. 02. 2020 Opatření obecné povahy
18. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - úz..." již není dostupný.
13. 02. 2020 Dotační program města Hronova pro rok 2020
13. 02. 2020 Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
13. 02. 2020 HC Wikov Hronov - smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
11. 02. 2020 Oznámení o záměru prodeje
10. 02. 2020 Aukční vyhláška čj. UZSVM/HNA/346/2020-HNAM
07. 02. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti v majetku města
06. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 02. 2020 Dotační program města Hronova pro rok 2020
09. 01. 2020 Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník městské policie
07. 01. 2020 Záměr prodeje stavby občanské vybavenosti - hrobky
01. 01. 2020 9/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
01. 01. 2020 10/2019 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
01. 01. 2020 4/2019 - Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
21. 12. 2019 Oznámení o záměru uzavření smlouvy
21. 12. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - 0..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
21. 12. 2019 Opatření obecné povahy - ministerstva zemědělství
21. 12. 2019 Aukční vyhláška
21. 12. 2019 Tělocvičná jednota Sokol Hronov - smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
28. 11. 2019 Přechodná úprava provozu
21. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2020
14. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
05. 11. 2019 Záměr prodeje nemovitostí z majetku města Hronova
29. 10. 2019 Veřejná vyhláška -stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, ul. Žižkova
23. 10. 2019 Přechodná úprava provozu - kanalizační přípojka
23. 10. 2019 Přechodná úprava provozu při rekonstrukci železničních přejezdů v Havlíčkově a Smetanově ulici
21. 10. 2019 Stanovení místní úpravy provozu v Palackého ulici

XML