Město Dubňany

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://dubnany.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dubňany
Nám. 15.dubna 1149
696 03 Dubňany

Datová schránka: dr5bejn
E-mail: sekretariat@dubnany.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2024 Město Dubňany : Rozpočet města Dubňany na rok 2024.Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03
16. 06. 2024 Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - F.A.T.R., z.s.
16. 06. 2024 Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK kuželky Dubňany
14. 06. 2024 Krajský úřad JMK, odbor územního plánování: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
13. 06. 2024 EG.D a.s.: Oznámení o přerušení dodávky el. energie - LIKOL s. r. o.
13. 06. 2024 EG.D a.s.: Oznámení o přerušení dodávky el. energie - TS Písky II
11. 06. 2024 Závěrečný účet města Dubňany za rok 2023 včetně příloh. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Hany Klimešové, MěÚ Dubňany
11. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 3 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Hany Klimešové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03
09. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 8 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03
09. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 4 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03
09. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 2 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Jany Grégrové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03
09. 06. 2024 Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek MUŽÁCI Dubňany
09. 06. 2024 Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SKST Dubňany
09. 06. 2024 Město Dubňany: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Baník Dubňany z. s.
04. 06. 2024 Krajský úřad JMK, odbor územního plánování: Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
30. 05. 2024 Městský úřad Dubňany, obecný stavební úřad: Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou
28. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na funkci PRÁVNÍKA
28. 05. 2024 Svolání na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dubňany
23. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 2 naleznete na webové stránce www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/. Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí u Ing. Hany Klimešové, ved. fin. Odboru MěÚ Dubňany. Adresa: Nám. 15. dubna 1149, 696 03
22. 05. 2024 Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad: Veřejná vyhláška - rozhodnutí - souhlas se stavebním záměrem MK Vrchlického, Dubňany
22. 05. 2024 Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad: Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení - stavební úpravy lesní cesty
20. 05. 2024 Město Dubňany, volby do EP: Informace k volbám do Evropského parlamentu 2024
20. 05. 2024 Město Dubňany, volby do EP: Oznámení - vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů
20. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města Dubňany za rok 2023 včetně příloh. Naleznete na webové adrese: www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta. Listinná podoba dokumentu k nahlédnutí u Ing. Hany Klimešové, MěÚ Dubňany
20. 05. 2024 Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad: Veřejná vyhláška - Opatření - Stanovení místní úpravy provozu na ul. Kyjovský řádek, Komenského, Za Stadionem
20. 05. 2024 DSO Mutěnka: Návrh závěrečného účtu DSO Mutěnka za rok 2023
17. 05. 2024 Krajský úřad JMK, odbor ŽP: Návrh opatření obecné povahy - regulace pajasanu žláznatého
14. 05. 2024 Vodovody a kanalizace Hodonín: Přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu dne 21.5.2024
13. 05. 2024 Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na pacht pozemku p.č. 3581/18
13. 05. 2024 Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na prodej pozemku p. č. 570/3
09. 05. 2024 Město Dubňany, starosta: Volby do EP - Pozvánka na I. zasedání okrskových volebních komisí
07. 05. 2024 Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na prodej majetku - pozemky pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě u ČOV, Dubňany
07. 05. 2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Aukční vyhláška č. EAS/BHO/034/2024
07. 05. 2024 Finanční úřad pro JMK: Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2024
07. 05. 2024 EG.D a. s.: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.5.2024
07. 05. 2024 EG.D a. s.: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.5.2024
07. 05. 2024 EG.D a. s.: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16.5.2024
07. 05. 2024 Městský úřad Hodonín, odbor ŽP: Upozornění na zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy
07. 05. 2024 Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na výpůjčku - část budovy na pozemku p. č. 1221/6
07. 05. 2024 Vodovody a kanalizace Hodonín: Kalkulace cen vodného a stočného za rok 2023
07. 05. 2024 Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na prodej části pozemku p. č. 3331/1
07. 05. 2024 Město Dubňany, odbor investic a správy majetku: Záměr města na pacht pozemku p.č. 3741/5
07. 05. 2024 Město Dubňany, starosta: Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků
07. 05. 2024 Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad: Veřejná vyhláška - Opatření - Stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Komenského
07. 05. 2024 Finanční úřad pro JMK: Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2024
07. 05. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
07. 05. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Prac..." již není dostupný.
07. 05. 2024 Město Dubňany, Rada města: Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města Dubňany - MŠ I Dubňany, MŠ II Dubňany, ZUŠ Dubňany
07. 05. 2024 Město Dubňany, starosta: Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
07. 05. 2024 Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí - schválený závěrečný účet za rok 2023 je zveřejněn na webové adrese: https://slovackyregion.cz/hodoninsko/dokumenty Listinná podoba dokumentu je k

XML