Obec Třebušín

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://trebusin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Třebušín
Třebušín 33
412 01 Třebušín

Datová schránka: q2ia36h
E-mail: obec@trebusin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 02. 2018 Záměr pachtu pozemků p.č. 346/3 a p.č. 745/53 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Pacht části budovy č.p. 115, 2 NP s podmínkou provozování prostor ke školní výuce v Třebušíně
05. 02. 2018 Pacht pozemků p.č. 584 a p.č. 591/8 v k.ú. Řepčice
05. 02. 2018 Pacht pozemku p.č. 755 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Pacht pozemku p.č. 210 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Záměr prodeje pozemku p.č. 754/1 v k.ú. Horní Týnec
05. 02. 2018 Záměr směny části z pozemku p.č. 589 s částmi pozemků st.p.č. 15, p.č. 585 a p.č. 204/2 v k.ú. Horní Týnec
05. 02. 2018 Záměr pachtu části budovy č.p. 115, 2. NP s podmínkou provozování prostor ke školní výuce v Třebušíně
05. 02. 2018 Záměr pachtu pozemku p.č. 210 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Záměr pachtu pozemku p.č. 755 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Záměr pachtu pozemků p.č. 584 a p.č. 591/8 v k.ú. Řepčice
05. 02. 2018 Záměr pronájmu pozemku p.č. 755 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Záměr pronájmu pozemku p.č. 210 v k.ú. Třebušín
05. 02. 2018 Seznam zveřejněných dokumentů rok 2017
05. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018
05. 02. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Třebušín na roky 2018-2022
05. 02. 2018 Seznam zveřejněných dokumentů rok 2017
05. 02. 2018 Seznam zveřejněných dokumentů rok 2017
05. 02. 2018 Seznam zveřejněných dokumentů rak 2017
05. 02. 2018 Seznam zveřejněných dokumentů rok 2017
05. 02. 2018 Zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín
05. 02. 2018 Zápis 18. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín
05. 02. 2018 Seznam rozpočtových opatření rok 2017
05. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 1
05. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 1
05. 02. 2018 Návrh rozpočtu MŠ k požadavku na rok 2017
05. 02. 2018 Návrh rozpočtu MŠ na rok 2018
05. 02. 2018 Střednědobý výhled na roky 2019 až 2020
05. 02. 2018 20.1.2018 kino Kalich v Třebušíně promítá od 15.00 a 17.30 hodin
05. 02. 2018 Informace o konání mimořádného 28.veřejného zasedání ZO
05. 02. 2018 Tříkrálová sbírka 2018
05. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
05. 02. 2018 Jmenování zapisovatele
05. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 02. 2018 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
05. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR
05. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
05. 02. 2018 Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny konané ve dnech 20. a 21. října 2017
05. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
05. 02. 2018 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
05. 02. 2018 Severská filmová zima - Kino Kalich Třebušín 24. 2. 2018
05. 02. 2018 Svobodná základní škola srdečně zve na Dny otevřených dveří 7. února a 6. března 2018
05. 02. 2018 Likvidace odpadních vod v jímce na vyvážení
05. 02. 2018 SONO - Rozpočtové opatření
05. 02. 2018 SONO - Oznámení o zveřejnění zápisu z jednání členské schůze svazku obcí
05. 02. 2018 Termíny odvozu komunálního odpadu v zimním období 2017-2018
05. 02. 2018 Mobilní rozhlas - služba pro občany
05. 02. 2018 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
05. 02. 2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
05. 02. 2018 Seznam zveřejněných dokumentů rok 2017

XML