Obec Řeka

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://obecreka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Řeka
Řeka 73
739 55 Řeka

Datová schránka: ggxaxtb
E-mail: obecreka@cbox.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 5. zasedání zastupitelstva obce Řeka
18. 04. 2019 Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška KÚ MSK povolení vyjímky
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí
09. 04. 2019 Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řeka
09. 04. 2019 6. zasedání zastupitelstva obce Řeka
09. 04. 2019 Schválený závěrečný účet obce Řeka za rok 2018
08. 04. 2019 Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané dne 5. a 6. 10. 2018
08. 04. 2019 Oznámení o změně územního plánu obce Řeka
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povah Ministerstava změdělství týkajícího se lesů zasažených kůrovcem
04. 04. 2019 Oznámení o počtu volebních okrsků volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 24. -25. května 2019
29. 03. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu bytových prostor
29. 03. 2019 Oznámení o počtu volebních okrsků volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 24. -25. kvtna 2019
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání
18. 03. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 + střednědobý výhled obce Řeka
18. 03. 2019 Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará ves nad Ondřejnicí
18. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Sdružení obcí povodí Stonávky - Návrh rozpočtu na rok 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu
12. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Řeka včetně příloh
18. 02. 2019 Návrh rozpočtu pro 2019 na návrh střednědobého výhledu rozpočtu
13. 02. 2019 Rozsvícení stromečku
13. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
06. 02. 2019 Obce Řeka zve na Mikulášské odpoledne
06. 02. 2019 Rozpočet SOPS 2019
23. 01. 2019 1. zasedání zastupitelstva obce Řeka v roce 2019
03. 01. 2019 8. Slezský sraz dvoutaktu v Řece
03. 01. 2019 Nařízení MÚ Třinec 5/2017 a 7/2017
03. 01. 2019 Návrh rozpočtu SOPS 2018 a střednědobý výhled SOPS
03. 01. 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2018
03. 01. 2019 Volby prezident 2018 - stanovení volebního okrsku
03. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2017
03. 01. 2019 SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
03. 01. 2019 Nařízení města Třinec č. 9/2017
03. 01. 2019 Stanovení volebního okrsku a jmenování zapisovatele
03. 01. 2019 Informace k volbám do obecních zastupitelstev konaných 5. a 6. 10. 2018
03. 01. 2019 Dokument "Rozhodnutí, Veřejná v..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Státní pozemkový úřad, nabídky pozemků k pronájmu
03. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 1. 2017
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
03. 01. 2019 Rozpočtové opatření Sdružení obcí povodí Stonávky č. 1. 2017, Závěrečný účet 2016
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
03. 01. 2019 Závěrečný účet za rok 2016
03. 01. 2019 Rozpočet obce Řeka na rok 2017, rozpočtový výhled do roku 2021, zvěřejňování na úřední desce
03. 01. 2019 Záměr pronájmu obecního majetku
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Ministersva zemědělství
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí
03. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
03. 01. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu OOP a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek
03. 01. 2019 MÚ Třinec, odbor dopravy, VV OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu

XML