Obec Nové Sedlo

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://nove-sedlo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nové Sedlo
Farní 36
438 01 Nové Sedlo

Datová schránka: eyabpv3
E-mail: obec@nove-sedlo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Obec Libědice - Libědická neckyáda aneb Hry bez hranic
17. 07. 2019 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
12. 07. 2019 MěÚ Žatec - Opatření obecné povahy při nedostatku vody Zakazuje odběr vody z vodního toku LIBOC, včetně všech přítoků od 10.7.2019 do 31.10.2019
11. 07. 2019 Ministerstvo životního prostředí - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
07. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení -"VTL Plynovod DN 1400. RU Kateřinský potok - RU Přimda"
04. 07. 2019 USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo ze dne 27.6.2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019 - Mikroregion Žatecko
29. 06. 2019 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 24.6.2019
28. 06. 2019 Závěrečný účet Obce Nové Sedlo za rok 2018
28. 06. 2019 Zveřejnění záměru prodeje 3 ks automobilů z majetku obce
28. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnice č. III/22520 s místní komunikací v obci Žabokliky
27. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemků
27. 06. 2019 Záměr prodeje pozemků
25. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení -"VTL Plynovod DN 1400. RU Kateřinský potok - RU Přimda"
19. 06. 2019 INFORMACE o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo konaného dne 27.6.2019
14. 06. 2019 ČR - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
12. 06. 2019 Rozpočtové opatření 5/2019
12. 06. 2019 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 24.6.2019
11. 06. 2019 Zveřejnění záměru prodeje 3 ks automobilů z majetku obce
11. 06. 2019 Návrh-Závěrečný účet Obce Nové Sedlo za rok 2018
11. 06. 2019 Severočeská vodárenská společnost, a.s.- Informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
11. 06. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020
11. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnice č. III/22520 s místní komunikací v obci Žabokliky
10. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemků
10. 06. 2019 Záměr prodeje pozemků
07. 06. 2019 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo z 30.5.2019
06. 06. 2019 "DEN VŠECH DĚTÍ" 1. června v Sedčicích u Kontisu ve 13.30 hodin
31. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
30. 05. 2019 ZŠ a MŠ Nové Sedlo - Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
29. 05. 2019 Volby do EP - Informace o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
28. 05. 2019 VOLBY do EP - Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
28. 05. 2019 Finanční úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - Informace k dani z nemovitostí
26. 05. 2019 Volby do EP: Jmenování zapisovatelů OVK
26. 05. 2019 Volby do EP: Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
26. 05. 2019 Volby do EP: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
23. 05. 2019 POZVÁNKA na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo dne 30.5.2019 v 16.30 hod.na OÚ
21. 05. 2019 MPO: Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (VTL plynovod)
20. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
20. 05. 2019 "DEN VŠECH DĚTÍ" 1. června v Sedčicích u Kontisu ve 13.30 hodin
19. 05. 2019 MěÚ Žatec: OOP - úprava dopravního značení v obci Žabokliky
18. 05. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Žatecko za rok 2018
14. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
14. 05. 2019 Magistrát Kladno - Místní poplatky za rok 2016
13. 05. 2019 ZŠ a MŠ Nové Sedlo - Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
10. 05. 2019 Dokument "JUDr. Lukáš Jícha, Ex..." již není dostupný.
07. 05. 2019 Severočeská vodárenská společnost, a.s.- Informace o výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
07. 05. 2019 Ministerstvo životního prostředí - Informace o místě zpětného odběru pneumatik
07. 05. 2019 Volby do EP - Informace o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

XML