Město Veselí nad Lužnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://veseli.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí

Datová schránka: 3wpbyp9
E-mail: mesto@veseli.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Úřad pro civilní letectví, Praha 6 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Soběslav
08. 04. 2020 Dokument "ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘ..." již není dostupný.
07. 04. 2020 závěrečný účet města za rok 2019
07. 04. 2020 Čerpání rozpočtu za leden až prosinec 2019 v tis. Kč
07. 04. 2020 Návrh II. rozpočtové změny rozpočtu města za rok 2020 v tis. Kč
03. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
03. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha - VV, Opatření obecné povahy č. 1/2020
01. 04. 2020 I. rozpočtové opatření v roce 2020 v tis. Kč
30. 03. 2020 Pronájem vnitřních ploch autobusových zastávek
27. 03. 2020 MěÚ Soběslav , obecní živnostenský úřad - Zveřejnění zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu - ošetřovné pro OSVČ
18. 03. 2020 ZRUŠENÍ JEDNÁNÍ - výstavba vysokorychlostní pevné sítě elektrotechnických komunikací akce: RVDSL2005_C_C_VENL1HR_OK
16. 03. 2020 Pronájem NP - restaurace v KD
16. 03. 2020 Výpůjčka NP čp. 109
16. 03. 2020 Sdružení měst a obcí Bukovská voda - Pozvánka na valnou hromadu, která se koná 02.04.2020
12. 03. 2020 Pronájem částí pozemků
12. 03. 2020 Městský úřad Soběslav - VV, OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu "Provedení strojního čištění místních komunikací po zimní údržbě v roce 2020"
11. 03. 2020 OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Výstavba vysokorychlostní pevné sítě elektrotechnických komunikací akce: RVDSL2005_C_C_VENL13-VENL1HR_OK
11. 03. 2020 Krajský úřad Jihočeský kraj české Budějovice - Vyhlášení výběrového řízení - pro obor všeobecné praktické lékařství pro území správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Veselí nad Lužnicí
11. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Praha 2 - Mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem
10. 03. 2020 Nabídka zaměstnání - Strážník městské policie Veselí nad Lužnicí
09. 03. 2020 Návrh I. rozpočtového opatření rozpočtu města v roce 2020 v tis. Kč
04. 03. 2020 Nabídka zaměstnání - Strážník městské policie Veselí nad Lužnicí
04. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem
04. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o školských obvodech základních škol
04. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška města Veselí nad Lužnicí č. 2/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města
04. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Veselí nad Lužnic
02. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
02. 03. 2020 I. rozpočtová změna rozpočtu města v roce 2020 v tis. Kč
28. 02. 2020 Krajský úřad Jihočeský kraj - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 svazku Veselko, IČO 71183663 a Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Veselsko za rok 2019
28. 02. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Tábor , Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
27. 02. 2020 MUDr. Valentová, Veselí nad Lužnicí - Informace pro stávající pacienty MUDr. Soni Valentové
26. 02. 2020 Pacht zemědělských pozemků - JINOS AGRO s. r. o.
20. 02. 2020 DSO Veselsko - Oznámení o zveřejnění schváleného I. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí Veselsko na rok 2020
19. 02. 2020 Dokument "ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ..." již není dostupný.
18. 02. 2020 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí dne 26. 2. 2020
13. 02. 2020 Státní pozemkový úřad , pobočka J. Hradec - Oznámení o zamýšleném převodu uvedených pozemků, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu a vyzývá k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby
11. 02. 2020 Směna nemovitostí s E. a J. Č.
11. 02. 2020 JčK - Krajský úřad České Budějovice - Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočekého kraje dne 20.02.2020
11. 02. 2020 Státní pozemkový úřad, pobočka Tábor - Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemnkové úpravy v k.ú. Sviny s rozšířeným obvodem v k.ú. Dolní Bukovsko a Veselí nad Lužnicí
05. 02. 2020 Návrh I. rozpočtové změny rozpočtu města na rok 2020 v tis. Kč
04. 02. 2020 Dokument "OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ Ú..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Darování pozemku obci Zlukov
31. 01. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 11 - Chodov - VV - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
28. 01. 2020 ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - rozhodnutí o umístění stavby - rek. TS Chmelnice + VN +NN Veselí nad Lužnicí
24. 01. 2020 Nabídka zaměstnání - Pracovník odboru výstavby a životního prostředí
22. 01. 2020 Výroční zpráva o činnosti města v oblasti podávání informací za r. 2019
20. 01. 2020 Městský úřad Soběslav - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - "Rekonstrukce místní komunikace Žíšov - Bahenní ulice , vodovod, kanalizace"
15. 01. 2020 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště Soběslav - Informace k dani z nemovitých věcí (nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020)
06. 01. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Třeboň - OOP č. 1/2019 (výjimka ze základní ochrany bobra evropského)

XML