Město Veselí nad Lužnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Tábor

http://veseli.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí

Datová schránka: 3wpbyp9
E-mail: mesto@veseli.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2020 Výroční zpráva o činnosti města v oblasti podávání informací za r. 2019
20. 01. 2020 Městský úřad Soběslav - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - "Rekonstrukce místní komunikace Žíšov - Bahenní ulice , vodovod, kanalizace"
15. 01. 2020 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Rekonstrukce místní komunikace v obci Žíšov - Bahenní ulice, Objekt SO - 500 Plyn
15. 01. 2020 Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště Soběslav - Informace k dani z nemovitých věcí (nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020)
06. 01. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Třeboň - OOP č. 1/2019 (výjimka ze základní ochrany bobra evropského)
03. 01. 2020 Pronájem NP - Třída Čs. armády 477
20. 12. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-komunální odpad r. 2019
19. 12. 2019 Městský úřad Soběslav - VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK ve Veselí nad Lužnicí - ul. Nádražní - z důvodu výluky SŽDC od 01.01.2020 do 31.12.2020
18. 12. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - rek. TS Chmelnice + VN +NN Veselí nad Lužnicí
18. 12. 2019 DSO Veselsko - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Veselsko na roky 2021 a 2022 a schváleného rozpočtu svazku obcí na rok 2020
17. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 a 2022
17. 12. 2019 Rozpočet města na rok 2020 v tis. Kč
17. 12. 2019 V. rozpočtová změna rozpočtu města v roce 2019 v tis. Kč
16. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Veselí nad Lužnicí č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Veselí nad Lužnicí č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška města Veselí nad Lužnicí č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Státní pozemkový úřad, pobočka Tábor - Kopmlexní pozemkové úpravy v k.ú. Sviny s rozšířeným obvodem v k.ú. Dolní Bukovsko a Veselí nad Lužnicí - oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků KoPÚ
13. 12. 2019 Státní pozemkový úřad , pobočka Tábor - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sviny s rozšířeným obvodem v k.ú. Dolní Bukovsko a Veselí nad Lužnicí - KoPÚ - oznámení o vystavení zpracovaného návrhu KoPÚ
12. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o m..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Krajský úřad Jihočeský kraj, České Budějovice - Opatření obecné povahy č. 1/2015
10. 12. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - rozhodnutí o umístění stavby - Žíšov - rekonstrukce v.NN Náves Žíšov
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství Praha1 VV - Opatření obecné povahy - lesy na území ČR - kůrovcová kalamita
09. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství Praha1 VV - Opatření obecné povahy
05. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
04. 12. 2019 Dokument "JUDr. Juraj Podkonick..." již není dostupný.
03. 12. 2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí dne 11. 12. 2019
03. 12. 2019 KÚ JČK České Budějovice - Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 12.12.2019 od 10:00 hodin, Návrh programu
29. 11. 2019 Oznámení o uzavření věřejnoprávní smlouvy - Inovace stávajícího ustajení koní Farma Mažice
28. 11. 2019 Ministerstvo obrany, odd. státního dozoru, České Budějovice - VV - OOP - Zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Buděovice
26. 11. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Třeboň - VV - OOP č. 1/2019 a OOP č. 1/2015 (aktualizovaná verze ve znění OOP č. 1/2019) - bobr evtopský
22. 11. 2019 KÚ JČK České Budějovice - OOP č. 1/2015 (změna) - udělení výjimky k lovu bobra evropského - úřední desky - vyvěšení
20. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021 a 2022
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu města na rok 2020 v tis. Kč
20. 11. 2019 Návrh V. rozpočtové změny rozpočtu města v roce 2019 v tis. Kč
19. 11. 2019 Městský úřad Soběslav - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/603 a MK č. III/14c - třída Čs. armády a nám. T.G. Masaryka, Veselí n.L. "Rozsvícení vánočního stromku a umístění betlému"
19. 11. 2019 Městský úřad Soběslav - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - II/603 ve Veselí n.L. (oprava živičných vrstev silnice I/24)
18. 11. 2019 Prodej částí pozemků
18. 11. 2019 Městský úřad Soběslav - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - MK III/14c (Zvonkový průvod)
15. 11. 2019 DSO Veselsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Veselko na roky 2021 a 2022 v Kč
15. 11. 2019 DSO Veselsko - Návrh rozpočtu svazku obcí Veselko na rok 2020 v Kč
12. 11. 2019 Městský úřad Soběslav - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu "MK - náměstí T.G. Masaryka, Veselí n.L."
12. 11. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
06. 11. 2019 INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Inovace stávajícího ustajení koní na Farmě Mažice
01. 11. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
30. 10. 2019 Dokument "ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘ..." již není dostupný.
23. 10. 2019 DSO Veselsko - Oznámení o zveřejnění IV. rozpočtového opatření k rozpočtu svazku obcí za rok 2019

XML