Moravskoslezský kraj

Kraj
Morava

http://msk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Datová schránka: 8x6bxsd
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Bruntál Okres Frýdek-Místek‎ Okres Opava Okres Ostrava Okres Karviná Okres Nový Jičín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2020 zdravotnická dopravní služba
16. 07. 2020 nefrologie, ambulantní péče, vnitřní lékařství, ambulantní péče
16. 07. 2020 Právník/čka
16. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí - 13. změna IP - Brembo Czech s.r.o.
16. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 30 - Liberty Ostrava a.s. (Závod 10 - Koksovna)
16. 07. 2020 Rozhodnutí-I/46 Dvorce-průtah
16. 07. 2020 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy Ostrava - Horní Lhota
16. 07. 2020 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy Ostrava - Stará Ves nad Ondřejnicí
16. 07. 2020 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy Ostrava - Velká Polom
16. 07. 2020 Usnesení o přerušení řízení
15. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí - 19. změna IP - SUEZ CZ a.s.
15. 07. 2020 Osvědčení o konání veřejné sbírky - Postavíme Dominika opět na nohy z.s.
15. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva Jablunkov - Bukovec
15. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva Jablunkov - Písek
15. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva Jablunkov - Horní Lomná
15. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva Jablunkov - Dolní Lomná
14. 07. 2020 přeprava pacientů neodkladné péče
14. 07. 2020 logoped ve zdravotnictví, ambulantní péče
14. 07. 2020 výzva k vyjádření k odvolání
13. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí ČEZ EDĚ 26 zm (kotel K3, K4-ukončení PNP, EM.limity)
13. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef Krutílek
13. 07. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Cienciala
13. 07. 2020 Stanovení záplavového území vodního toku Olše v ř. km 55,526 - 56,360
11. 07. 2020 Osvědčení o konání veřejné sbírky - Odborová organizace MP Ostrava
10. 07. 2020 fyzioterapeut, ambulantní péče, rehabilitační a fyzikální medicína, ambulantní péče
10. 07. 2020 všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče
09. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí, TOZOS spol. s r.o.
09. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí ČEZ EDĚ 25.zm. (kotel K2-režim záložního zdroje)
09. 07. 2020 Infromace o vydání rozhodnutí, Třinecké Železárny,a.s.
09. 07. 2020 Rozhodnutí o odvolání (ZRUaVRA) - ÚR o umístění zpevněné plochy a kanalizačního řadu v k.ú. Krmelín
09. 07. 2020 Oznámení dle 56 ZOPK VV - sběr ZCHD - Kahánek
09. 07. 2020 Rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí stavby SEK - Rozšíření optické sítě Kopřivnice-Luhy
08. 07. 2020 Informace o vydání změny č. 1 integrovaného povolení společnosti GEMEC – UNION a.s. pro „ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU STAVEBNÍCH HMOT NA ODVALU DOLU JAN ŠVERMA V OSTRAVĚ“
08. 07. 2020 Informace o vydání změny č. 1 integrovaného povolení společnosti GEMEC – UNION a.s. pro „ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU STAVEBNÍCH HMOT BOHUMÍN“.
07. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí - 23. změna IP - ELIO Slezsko a.s.
07. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí ŽDB TND 27. zm. (úpravy IP+trvalý provoz LOI č.3)
03. 07. 2020 Referent/ka správy škol a personální agendy
03. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí - 14. změna IP - Varroc Lighting Systems, s.r.o.(NJ)
03. 07. 2020 zubní lékařství, ambulantní péče
03. 07. 2020 dokument
03. 07. 2020 chirurgie, ambulantní péče
02. 07. 2020 Oznámení o výběrovém řízení na úplatný převod majetku ČR č. j.: SVS/2020/075979-T
02. 07. 2020 Informace o vydání rozhodnutí - 27. změna IP - BOCHEMIE a.s.
02. 07. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/11
02. 07. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/57
01. 07. 2020 Osvědčení o konání veřejné sbírky - Římskokatolická farnost Louky n. Olší
30. 06. 2020 Vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče
30. 06. 2020 Vedoucí oddělení kultury a projektů
30. 06. 2020 Informace o vydání rozhodnutí, Vítkovice Steeel, a.s.
30. 06. 2020 Návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

XML