Moravskoslezský kraj

Kraj
Morava

http://msk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Datová schránka: 8x6bxsd
E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Bruntál Okres Frýdek-Místek‎ Okres Opava Okres Ostrava Okres Karviná Okres Nový Jičín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
17. 09. 2019 Referent/ka pro projekty v oblasti památkové péče
17. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí - 15. změna IP - MS UTILITIES & SERVICES a.s.
17. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
16. 09. 2019 zubní lékařství, ambulantní péče
16. 09. 2019 všeobecná sestra (domácí péče), zdravotní péče poskytovaná se vlastním sociálním prostředí pacienta
16. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí, Skladeko změna IP č. 22
16. 09. 2019 Veřejná vyhláška - výzva dotčeným osobám k vyzvednutí písemnosti č. j. MSK 128987/2019 datované dnem 16. 9. 2019
13. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva Hlučín - Hať
13. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva Havířov - Bílá
13. 09. 2019 Informace o konání příštího zasedání zastupitelstva kraje
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/11 x II/479
12. 09. 2019 „Prodloužení vodovodu v Bílovci - Staré Vsi“
11. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí o změně IP č. 24 - OKK Koksovny, a.s.
11. 09. 2019 Vyhlášení konkurzu - Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
11. 09. 2019 Rozhodnutí, zařízení ke sběru, výkupu a využívání opadů a ekologické likvidaci autovraků RL TRADE
11. 09. 2019 Navýšení kapacity plochy pro biologickou úpravu odpadů v rámci areálu skládky
10. 09. 2019 Referent/ka pro záležitosti stavebního řádu
10. 09. 2019 Dodatek č. 1 k návrhu programu
10. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí ve věci změny IP - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. (elektroocelárna)
10. 09. 2019 Návrh opatření obecné povahy
10. 09. 2019 Usnesení o prodloužení lhůty
09. 09. 2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
09. 09. 2019 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
09. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí ve věci 15. změny IP společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
09. 09. 2019 Rozhodnutí o odvolání
06. 09. 2019 pneumologie a ftizeologie, ambulantní péče, radiologie a zobrazovací metody, ambulantní péče
06. 09. 2019 fyzioterapeut, ambulantní péče
06. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí - 21. změna IP - ELIO Slezsko a.s.
06. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí_Likvidace odpadu CZ_7 zm. (vypouštění odl. vod)
06. 09. 2019 Zařízení k recyklaci průmyslových odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o. - Orlová
05. 09. 2019 Nařízení STÁTNÍ VETRINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
05. 09. 2019 Kontrolor/ka
05. 09. 2019 Info o vydání rozhodnutí_Baekart_9zm.
05. 09. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Rozvojová zóna Ostrava-Hrušov
04. 09. 2019 Informace o vydání rozhodnutí_ŽDB_provoz TPD_23 změna (PŘ, HP)
04. 09. 2019 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Dokument "Seznámení s podklady ..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Nařízení SVS/2019/102265-T- mor včelího plodu 34/2019, Palkovice, FM
02. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy na sil. I. třídy v MSK
02. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Mobis Automotive System Czech s.r.o.
30. 08. 2019 nutriční terapeut, ambulantní péče
30. 08. 2019 ergoterapeut, ambulantní péče
30. 08. 2019 ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambulantní péče
30. 08. 2019 ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambulantní péče
30. 08. 2019 Trochta Robert - veřejná vyhláška (změna právní moci)
29. 08. 2019 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva kraje
28. 08. 2019 ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambulantní péče
28. 08. 2019 Informace o vydání rozhodnutí o změně IP - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (Koksovna)
28. 08. 2019 Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol a školských zařízení

XML