Obec Dobrá Voda u Hořic

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://dobravodauhoric.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dobrá Voda u Hořic
Dobrá Voda u Hořic 131
507 73 Dobrá Voda u Hořic

Datová schránka: whfbktk
E-mail: oudobravoda@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 6.2020
20. 06. 2020 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumi za rok 2019 NAVRH
16. 06. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 22. 6.2020
02. 06. 2020 Porovnání všech položek výpočtu ( kalkulace )cen pro vodné a stočné v roce 2019 a dosažené skutečnosti
01. 06. 2020 Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumi za rok 2019 NAVRH
30. 05. 2020 FÚ - Veřejná vyhláška - DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
22. 05. 2020 Usnesení č.2-2020 ZO ze dne 27.dubna 2020
16. 05. 2020 Výluka vlaků 13. a 14.května 2020
07. 05. 2020 Výluka vlaků 13. a 14.května 2020
06. 05. 2020 Usnesení č.2-2020 ZO ze dne 27.dubna 2020
06. 05. 2020 Oznámení - schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019
06. 05. 2020 Oznámení - rozpočtové opatření č.1-2020
30. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu ( kalkulace )cen pro vodné a stočné v roce 2019 a dosažené skutečnosti
29. 04. 2020 Pozvánka za zasedání ZO dne 27.dubna 2020
23. 04. 2020 FÚ - Veřejná vyhláška - DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
20. 04. 2020 Pozvánka za zasedání ZO dne 27.dubna 2020
24. 03. 2020 1. Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019
24. 03. 2020 2. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 - zúžená verze
24. 03. 2020 3. přílohy č. 1-9 k závěrečnému účtu obce za rok 2019
12. 03. 2020 ÚZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2020
05. 03. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Dobrá Voda - vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
05. 03. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Dobrá Voda - vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
05. 03. 2020 1. Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019
05. 03. 2020 2. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019 - zúžená verze
05. 03. 2020 3. přílohy č. 1-9 k závěrečnému účtu obce za rok 2019
02. 03. 2020 2019 - Výroční zpráva zák. 106-1999 Sb., o svobodných informacích
01. 03. 2020 Usnesení č.1-2020 zasedání ZO ze dne 5.února 2020
17. 02. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Dobrá Voda - vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
17. 02. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Dobrá Voda - vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
14. 02. 2020 Usnesení č.1-2020 zasedání ZO ze dne 5.února 2020
07. 02. 2020 Pozvánka na zasedání ZO konané dne 5.února 2020
29. 01. 2020 Pozvánka na zasedání ZO konané dne 5.února 2020
11. 01. 2020 Dodatek č.1 Smlouvy o finanční návratné výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
08. 01. 2020 Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
02. 01. 2020 Oznámení o schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2020
31. 12. 2019 Usnesení č.6-2019 ZO ze dne 4.prosince 2019
28. 12. 2019 Usnesení č.7-2019 zasedání ZO ze dne 13.prosince 2019
19. 12. 2019 OZV č.1-2019 o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 OZV č.2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 Usnesení č.6-2019 ZO ze dne 4.prosince 2019
19. 12. 2019 Oznámení - rozpočtové opatření č.6-2019
19. 12. 2019 Oznámení - rozpočtové opatření č.7-2019
17. 12. 2019 SPÚ - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 o místním poplatku ze psů
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Dobrá Voda u Hořic č. 2-2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. 12. 2019 Pozvánka na zasedání ZO konané dne 13.prosince 2019
14. 12. 2019 Návrh rozpočtu 2020 - závazné ukazatele - včetně výkazu FIN 11-2019
10. 12. 2019 Návrh rozpočtu 2020 - závazné ukazatele - včetně výkazu FIN 11-2019
10. 12. 2019 Smlouva o návratné finanční výpomoci - Mikroregion a MAS
09. 12. 2019 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

XML