Obec Stráž nad Ohří

Město, městys, obec, MČ
Okres Karlovy Vary

http://straznadohri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří 21
363 01 Stráž nad Ohří

Datová schránka: q4sb47y
E-mail: obecstrazno@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2024 Oznámení o konání 13. zasedání ZO Stráž nad Ohří v zasedací místnosti OÚ dne 31.01.2024 od 16.oo hodin
16. 01. 2024 Program 36. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 15. ledna 2024
08. 01. 2024 Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Ohří, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o regulaci používání zábavní pyrotechniky - č. 5/2023
08. 01. 2024 Program 36. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 15. ledna 2024
02. 01. 2024 Stanovisko k návrhu koncepce Regionální surovinová politika
02. 01. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 8/2023 (uplatnění pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného)
31. 12. 2023 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - leden 2024
23. 12. 2023 Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb. - koncepce "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
21. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Ohří o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - č. 4/2023
21. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
20. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Ohří o místním poplatku ze psů - č. 2/2023
20. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Ohří o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - č. 3/2023
20. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Ohří o místním poplatku ze psů
19. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky obce Stráž nad Ohří, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o regulaci používání zábavní pyrotechniky ve sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
17. 12. 2023 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Ohří dne 27.11.2023
16. 12. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
15. 12. 2023 Usnesení z 12. zasedání ZO Stráž nad Ohří dne 13.12.2023
15. 12. 2023 Rozpočet obce Stráž nad Ohří pro rok 2024
15. 12. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Stráž nad Ohří pro roky 2025-2026
06. 12. 2023 Veřejné vyhlášení záměru obce Stráž nad Ohří cíleně darovat část p.p.č. 1097/11 k.ú. Stráž nad Ohří
06. 12. 2023 Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb. - koncepce "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
05. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
04. 12. 2023 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Ohří dne 13.12. 2023 v 16.00 hodin
04. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
04. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
03. 12. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o zrušení zákazu odběru povrchových vod z vodních toků č.j. ŽP/37925/23
02. 12. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o omezení vstupu do honitby Liščí Kámen
02. 12. 2023 Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na rok 2024
01. 12. 2023 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - listopad 2023
30. 11. 2023 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Ohří dne 27.11.2023
30. 11. 2023 Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - prosinec 2023
29. 11. 2023 Program 35. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 11. prosince 2023
29. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
28. 11. 2023 Oznámení o konání 11. zasedání ZO Stráž nad Ohří v zasedací místnosti OÚ dne 27.11.2023 od 16.oo hodin
24. 11. 2023 Návrh rozpočtu obce Stráž nad Ohří pro rok 2024
24. 11. 2023 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Stráž nad Ohří pro roky 2025-2026
22. 11. 2023 Informace o oznámení o zahájení ZŘ AKTPOH KK
21. 11. 2023 Program 34. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 20. listopadu 2023
17. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod z vodních toků
16. 11. 2023 Oznámení o konání 11. zasedání ZO Stráž nad Ohří v zasedací místnosti OÚ dne 27.11.2023 od 16.oo hodin
16. 11. 2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce a.s.
16. 11. 2023 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Ohří dne 27.10.2023
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o zrušení zákazu odběru povrchových vod z vodních toků č.j. ŽP/37925/23
11. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
10. 11. 2023 Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na rok 2024
08. 11. 2023 Program 34. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 20. listopadu 2023
08. 11. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
08. 11. 2023 Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad
06. 11. 2023 Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o regulaci používání zábavní pyrotechniky, účinnost právního předpisu 7.11.2023
04. 11. 2023 Veřejné vyhlášení cíleného záměru obce Stráž nad Ohří prodat část p.p.č. 529/2 nově p.p.č. 529/4 k.ú. Boč

XML