Obec Zlončice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://obeczloncice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zlončice
Zlončice 40
278 01 Zlončice

Datová schránka: h84ap4a
E-mail: ou.zloncice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 168: Nařízení vlády o použití Armády České republiky a usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření
14. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Stč. kraje č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
13. 10. 2020 Rozhodnutí hejtmanky Stč. kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu včetně informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí
13. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 166: Usnesení vlády ČR
12. 10. 2020 Program veřejného jednání zastupitelstva obce Zlončice 19. 10. 2020 od 18:30
11. 10. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
09. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 8/2020
09. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 162: Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření
06. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020
05. 10. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
02. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020
01. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 158: Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření
01. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020
01. 10. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu ul. Máslovická, Postřižín
01. 10. 2020 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy
26. 09. 2020 Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
24. 09. 2020 Závěrečný účet DSO Svazek měst a obcí VKM za rok 2019
24. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků
23. 09. 2020 Program veřejného jednání zastupitelstva obce Zlončice 21. 9. 2020 od 18:30
22. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020
22. 09. 2020 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 6/2020
19. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020
15. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020
15. 09. 2020 Program veřejného jednání zastupitelstva obce Zlončice 21. 9. 2020 od 18:30
09. 09. 2020 Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
05. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu při Zlončickém veselí 29. 8. 2020
27. 08. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín
20. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu při Zlončickém veselí 29. 8. 2020
13. 08. 2020 Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu ul. Máslovická, Postřižín
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín
24. 07. 2020 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 5/2020
02. 07. 2020 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 5. 6. 2020, 12:00 do 30. 6. 2020, 23:59
01. 07. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 - Svazek měst a obcí VKM
30. 06. 2020 Schválený závěrečný účet DSO Dolní Povltaví za rok 2019
25. 06. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava, ř. km 0,00 - 40,00, a výzva k podání připomínek
24. 06. 2020 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
23. 06. 2020 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření číslo 4/2020
23. 06. 2020 Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019
15. 06. 2020 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
15. 06. 2020 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
09. 06. 2020 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava, ř. km 0,00 - 40,00, a výzva k podání připomínek
05. 06. 2020 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 5. 6. 2020, 12:00 do 30. 6. 2020, 23:59
05. 06. 2020 Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
01. 06. 2020 Sbírka zákonů, částka 90: Zákon o pravomoci Policie ČR, nařízení vlády, sdělení Min. financí a Min. vnitra
29. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 87: Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
28. 05. 2020 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2020
27. 05. 2020 Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
24. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 83: Zákony
24. 05. 2020 Sbírka zákonů, částka 84: Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve šk. r. 2019/2020, vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání

XML