Obec Horní Tošanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://hornitosanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Tošanovice
Horní Tošanovice 129
739 53 Horní Tošanovice

Datová schránka: 3ufaxns
E-mail: htosanovice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 10. 2019 36/2019 - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/2019 obce Horní Tošanovice
10. 10. 2019 Usnesení o vydání dražební vyhlášky a oznámení dražebního roku
10. 10. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
10. 10. 2019 Oznámení o místě a době konání II.kola volby prezidenta republiky
10. 10. 2019 15/2018 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017
10. 10. 2019 32/2018 Výzva - vyjádření k podanému odvolání
10. 10. 2019 45/2018 - návrh rozpočtu na rok 2019
10. 10. 2019 11/2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
10. 10. 2019 23/2019 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
10. 10. 2019 35/2019 - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení správního řízení
08. 10. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Horní Tošanovice za rok 2016
08. 10. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled Sdružení obcí povodí Stonávky -návrh
08. 10. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
08. 10. 2019 Sdělení - seznámení s podklady
08. 10. 2019 13/2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
08. 10. 2019 29/2018 - Veřejná vyhláška - Lesní hospodářské osnovy
08. 10. 2019 45/2018 - Oznámení o konání 2.zasedání zastupitelstva obce
08. 10. 2019 10/2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - medvěd hnědý
08. 10. 2019 22/2019 Oznámení o konání 6.zasedání zastupitelstva obce
08. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu
01. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu
25. 09. 2019 Oznámení o konání 18.zasedání zastupitelstva obce
25. 09. 2019 Odstávka vody část Vyrubaná, Za lesem, Hnojník u evangelického hřbitova
25. 09. 2019 Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21.10.2017
25. 09. 2019 Oznámení o konání 21. zasedání zastupitelstva obce
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí PZ
25. 09. 2019 27/2018 Informace volby do zastupitelstev obcí, konané 5. a 6. 10.2018
25. 09. 2019 44/2018 - veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy
25. 09. 2019 7/2019 Volby do EP- stanovení počtu členů OVK, počet vol.okrsků a sídla, jmenování zapisovatele
25. 09. 2019 21/2019 Zveřejnění záměru obce Horní Tošanovice - prodej techniky
25. 09. 2019 33/2019 - Oznámení o konání 8.zasedání zastupitelstva obce
23. 09. 2019 9/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23. 09. 2019 35/2019 - veřejná vyhláška, oznámení o zahájení správního řízení
18. 09. 2019 34/2019 - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu " Beskydský folklor " (reg.č.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001734)
16. 09. 2019 Oznámení zveřejnění Rozpočtu obce na r.2017 a Střednědobého rozpočtového výhledu na r.2018 - r.2020
16. 09. 2019 Oznámení o konání 19.zasedání zastupitelstva obce
16. 09. 2019 Záměr obce o prodeji automobilu AVIA N2
16. 09. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled - návrh - Sdružení obcí povodí Stonávky
16. 09. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
16. 09. 2019 26/2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
16. 09. 2019 43/2018 Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice
16. 09. 2019 Dokument "6/2019 Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
16. 09. 2019 Dokument "19/2019 Návrh závěreč..." již není dostupný.
16. 09. 2019 31/2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
12. 09. 2019 33/2019 - Oznámení o konání 8.zasedání zastupitelstva obce
09. 09. 2019 Uzavření matriky v Hnojníku
09. 09. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
09. 09. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2018 - Sdružení obcí povodí Stonávky

XML