Město Kravaře

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://kravare.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře

Datová schránka: iv5bfnz
E-mail: posta@kravare.cz, mesto@kravare.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000274/KU/2021
21. 07. 2021 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí
20. 07. 2021 Dražební vyhláška
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kravaře, Březová
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bolatice
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Štěpánkovice
12. 07. 2021 Veřejná vyhláška – OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Třebom
12. 07. 2021 Informace o konání akce
10. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. MUKR/SML/000180/FI/2018
07. 07. 2021 Nález č. 7/2021 – svazek klíčů s kapsičkou a šroubováčkem.
07. 07. 2021 Informace o kontrolách
07. 07. 2021 stanovisko o posuzování vlivů na životní prostředí
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - Milan Brož
01. 07. 2021 Záměr Města Kravaře prodat pozemek parc.č. 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
28. 06. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 - Jednotná kanalizace
28. 06. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 - Splašková kanalizace
28. 06. 2021 Záměr Města Kravaře prodat pozemek parc.č. 2735/9 v k.ú. Kravaře ve Slezsku
26. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. MUKR/SML/000181/FI/2018
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Sudice
24. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
24. 06. 2021 Informace o konání akce - Kutské slavnosti
24. 06. 2021 Smlouva o poskytnutí návratní finanční výpomoci MUKR/SML/000249/KU/2021
24. 06. 2021 Smlouva o poskytnutí návratní finanční výpomoci MUKR/SML/000250/KU/2021
23. 06. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kravaře
23. 06. 2021 Závěr zjišťovacího řízení VTE Sudice
23. 06. 2021 Závěr zjišťovacího řízení VTE Třebom
22. 06. 2021 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, ČR SPÚ
22. 06. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000243/KU/2021
16. 06. 2021 ROZHODNUTÍ_ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
15. 06. 2021 pozvánka na 18 ZM
08. 06. 2021 Návrh - Závěrený účet města Kravaře za rok 2020
08. 06. 2021 Dokument "VYROZUMĚNÍ O POKRAČOV..." již není dostupný.
08. 06. 2021 Závěrený účet města Kravaře za rok 2020
03. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
02. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ ODRY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
02. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kravaře, Cihelní
28. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000230/KU/2021
28. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000229/KU/2021
21. 05. 2021 Vyhlášení nálezu č. N6/2021 - Svazek klíčů - klíč od motorového vozidla a 3 klíče
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kravaře, Kostelní
20. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000170/KU/2021
17. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
17. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. MUKR/SML/000090/OS/2021
14. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Štěpánkovice
14. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000167/KU/2021
14. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci MUKR/SML/000168/KU/2021
12. 05. 2021 Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ - OZNÁMENÍ

XML