Obec Studenec (Třebíč)

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obecstudenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Studenec
Studenec 160
675 02 Studenec

Datová schránka: iczbvw9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 07. 2020 Protokol o zkoušce SUROVÉ vody 15.6.2020
07. 07. 2020 Protokol o zkoušce pitné vody 15.6.2020 - vodojem na odtoku
24. 06. 2020 Pozvánka na 9. zasedání ZO Studenec, které se uskuteční 23.6. 2020 v 18:00 hodin v budově Pohostinství Pokorný.
24. 06. 2020 Usnesení z 8.zasedání ZO konaného dne 3.3.2020
24. 06. 2020 Usnesení z 9.zasedání ZO konaného dne 23.6.2020
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- návrh na vyřazení majetku
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko-pozvánkja na VH
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- zpráva přezkumu hospodaření
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko-zpráva o hospodaření 2019
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- rozpočtové úpravy 2019
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko-návrh rozpočtu na rok 2020
19. 06. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- inventarizační zápis 2019
19. 06. 2020 Svazek obcí poro komunální služby- Návrh rozpočtu na rok 2020
19. 06. 2020 Svazek obcí poro komunální služby- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
19. 06. 2020 Svazek obcí poro komunální služby- Návrh závěrečného účtu za rok 2019
15. 06. 2020 Pozvánka na 9. zasedání ZO Studenec, které se uskuteční 23.6. 2020 v 18:00 hodin v budově Pohostinství Pokorný.
10. 06. 2020 rozpočtové opatření - květen 2020
10. 06. 2020 rozpočtová opatření č. 3 - květen 2020
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení opakovaného projednání návrhu Územního plánu Studenec
02. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
31. 05. 2020 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro koimunální služby za rok 2019.
31. 05. 2020 Pozvánka na Valnou hromadu Svazku pro komunální služby- 16.6.2020
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- návrh na vyřazení majetku
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko-pozvánkja na VH
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- zpráva přezkumu hospodaření
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko-zpráva o hospodaření 2019
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- rozpočtové úpravy 2019
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko-návrh rozpočtu na rok 2020
28. 05. 2020 Ekologický mikroregion Horácko- inventarizační zápis 2019
13. 05. 2020 rozpočtová opatření č. 2 - duben 2020
09. 05. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
03. 05. 2020 Porovnání ceny pro vodné a stočné za rok 2019
30. 04. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení opakovaného projednání návrhu Územního plánu Studenec
19. 04. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
19. 04. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
15. 04. 2020 rozpočtová opatření č. 1 březen 2020
15. 04. 2020 rozpočtová opatření č. 1 březen 2020
14. 04. 2020 Zápis ze 7.zasedání ZO konaného dne 16.12.2019
14. 04. 2020 Zápis z 8.zasedání ZO konaného dne 03.03.2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
23. 03. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška- mož..." již není dostupný.
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška- možnost převzetí písemnosti, v rámci akce: ,,III/3997 Okarec- Studenec"
14. 03. 2020 Usnesení vlády vydané v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem- uzavření obchodů
13. 03. 2020 Odpověď č.1/2020 na žádost dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
07. 03. 2020 Svazek obcí poro komunální služby- Návrh rozpočtu na rok 2020
07. 03. 2020 Svazek obcí poro komunální služby- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
07. 03. 2020 Svazek obcí poro komunální služby- Návrh závěrečného účtu za rok 2019
04. 03. 2020 Pozvánka na 8. zasedání ZO Studenec, které se uskuteční 3.3. 2020 v 18:00 hodin v budově Pohostinství Pokorný.
04. 03. 2020 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby : ,,Oprava místní komunikace v obci Studenec".
04. 03. 2020 Usnesení ze 7.zasedání ZO konaného dne 16.12.2019

XML