Obec Studenec (Třebíč)

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obecstudenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Studenec
Studenec 160
675 02 Studenec

Datová schránka: iczbvw9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2020 Pozvánka na 8. zasedání ZO Studenec, které se uskuteční 3.3. 2020 v 18:00 hodin v budově Pohostinství Pokorný.
24. 02. 2020 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby : ,,Oprava místní komunikace v obci Studenec".
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška- možnost převzetí písemnosti v rámci akce : Revitalizace Studeneckého rybníka.
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška- možnost převzetí písemnosti, v rámci akce: ,,III/3997 Okarec- Studenec"
16. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle §18 Zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
31. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška- rozhodnutí, schválení stavebního záměru ,,Silnice III/3997 Okarec- Studenec"
31. 01. 2020 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
31. 01. 2020 Protokol o zkoušce pitné vody - 06/2019 Místo odběru vzorku pitné vody: Studenec č.p. 123 - MŠ Studenec - kuchyň. Úplný rozbor.
31. 01. 2020 Protokol o zkoušce pitné vody - 06/2019. Místo odběru vzorku pitné vody: Studenec VDJ - odtok.
31. 01. 2020 Protokol o zkoušce pitné vody - 03/2019 Místo odběru vzorku pitné vody: Studenec č.p. 123 - MŠ Studenec - kuchyň.
31. 01. 2020 LESY - Opatření obecné povahy MZe ČR, které se týká hospodaření v lese v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.
31. 01. 2020 veřejná vyhláška- opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovéní §31odst. 6, §32 odst. 1 a §33 odst.1 až 3 lesního zákona.
31. 01. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
31. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
31. 01. 2020 Protokol o zkoušce pitné vody - 12/2018 Místo odběru vzorku pitné vody: Studenec č.p. 160. Odběr vzorku proveden dne 10.12.2018.
31. 01. 2020 Protokol o zkoušce pitné vody - 11/2018 Místo odběru vzorku pitné vody: Studenec 18, koupelna, směšovací baterie nad umyvadlem. Odběr vzorku proveden dne 6.11.2018.
31. 01. 2020 Kalkulace vodné, stočné 2018
31. 01. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
30. 01. 2020 rozpočtové opatření č. 10 prosinec 2019
25. 01. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ministerstva zemědělství
23. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Zápis ze 7.zasedání ZO konaného dne 16.12.2019
13. 01. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
13. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 obce Studenec o místním poplatku ze psů.
13. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č, 01/2019 obce Studenec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11. 01. 2020 Veřejná vyhláška. rozhodnutí- schválení záměru stavby vodního díla: ,,Studenec- výstavba vodovodu- I. etapa"
11. 01. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení: ,,Silnice III/3997 Okarec- Studenec"
11. 01. 2020 Veřejná vyhláška- rozhodnutí, schválení stavebního záměru ,,Silnice III/3997 Okarec- Studenec"
03. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
28. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Studenec na rok 2020
28. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce Studenec na rok 2020
28. 12. 2019 Návrh rozpočtu základní a mateřské školy na rok 2020
28. 12. 2019 Veřejná vyhláška oznámení řízení o návrhu Územního plánu studenec
28. 12. 2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Studenec na rok 2020
28. 12. 2019 Schválený rozpočet obce Studenec na rok 2020
28. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 obce Studenec o místním poplatku ze psů.
28. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č, 01/2019 obce Studenec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
23. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Horácko na rok 2019
23. 12. 2019 Rozpočtová opatření č. 6 - červen 2018
23. 12. 2019 Závěrečný účet obce Studenec za rok 2017
23. 12. 2019 Zpráva o hospodaření Služby obce Studenec s.r.o. za rok 2017 a rozpočet Služby obce Studenec s.r.o. na rok 2018
23. 12. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Studenec za rok 2017
23. 12. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2017, návrh rozpočtu 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2018 - 2022, zpráva auditora Svazku obcí pro komunální služby
23. 12. 2019 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ministerstva zemědělství
18. 12. 2019 Protokol o zkoušce pitné vody 9.12.2019 - odběr vzorku Studenec č.p. 9.
18. 12. 2019 Protokol o zkoušce pitné vody 9.12.2019 - vodojem na odtoku
18. 12. 2019 Pozvánka na 7. zasedání ZO Studenec, které se uskuteční 16.12. 2019 v 18:00 hodin v budově Pohostinství Pokorný.
18. 12. 2019 Usnesení z 6.zasedání ZO konaného dne 22.10.2019

XML