Město Tanvald

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://tanvald.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Tanvald
Palackého 359
468 41 Tanvald

Datová schránka: 92zbxiu
E-mail: epodatelna@tanvald.cz, meu@tanvald.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 06. 2020 Aukční vyhláška
01. 06. 2020 Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města
01. 06. 2020 Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města
29. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Stanovisko k návrhu koncepce Strategie rozvoje Liberckého kraje 2021+
28. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald
27. 05. 2020 Obec Jiřetín pod Bukovou - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Jiřetín pod Bukovou
26. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, ul. Poštovní
25. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, Šumburk
25. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
25. 05. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Lov geograficky nepůvodních druhů živočichů
22. 05. 2020 Zastupitelstvo města Tanvald konané 13.5.2020
21. 05. 2020 Výpis usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald konaného dne 13. 05. 2020
20. 05. 2020 Mikroregion DSO Tanvaldsko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
20. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Plavy o zajištění činnosti obecní policie
20. 05. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tanvald a obcí Kořenov o zajištění činnosti obecní policie
20. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald
20. 05. 2020 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
18. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Desná, ul. Větrná
18. 05. 2020 Finanční správa obnovuje provoz pracovišť v režimu 2 + 2
12. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Velké Hamry
11. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "MěÚ Tanvald - Veřejná..." již není dostupný.
06. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného stavebního a územního řízení
06. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Velké Hamry
06. 05. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Haratice, Plavy
05. 05. 2020 Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Tanvald, které se bude konat ve velké zasedací síni Městského úřadu v Tanvaldě ve středu dne 13. května 2020 od 16.00 hodin
04. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019
29. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald-Šumburk
29. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, ul. Husova, ul. Protifašistických bojovníků
29. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Smržovka, ul. Sklářská
29. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Smržovka, ul. Rašelinová
29. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Smržovka, ul. Sklářská
28. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Velké Hamry
27. 04. 2020 Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
27. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Návrh Změny č. 1 Územního plánu Velké Hamry
27. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
27. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, ul. U Školky, ul. Vnitřní, ul. U Lesíka
24. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald-Šumburk, Bohdalovice-Velké Hamry
22. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Příchovice, Kořenov
22. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Veřejná vyhláška - Návrh Změny č. 3 Územního plánu Tanvald
22. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.
21. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici úředníka-úřednice v odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald s náplní práce zajišťování agendy stavebního úřadu
21. 04. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.
20. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřená mezi městem Harrachov a městem Tanvald
20. 04. 2020 Město Tanvald - Zveřejnění záměru města na prodej pozemku v majetku města
20. 04. 2020 Zveřejnění záměru města
17. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Velké Hamry
17. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Smržovka, ul. Komenského
15. 04. 2020 MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Tanvald, ul. Jiráskova, ul. Školní

XML