Město Letovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://www.letovice.net

Údaje orgánu veřejné moci

Město Letovice
Masarykovo náměstí 210/19
679 61 Letovice

Datová schránka: kzabc6k
E-mail: podatelna@letovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 06. 2023 Veřejnoprávní SMLOUVA - Město Letovice x Obec Zbraslavec/projednávání přestupků/č.j. MLE/04162/23/Taj
08. 06. 2023 Veřejnoprávní SMLOUVA - Město Letovice x Obec Skrchov/projednávání přestupků/č.j. MLE/02787/23/Taj
06. 06. 2023 EG.D: Oznámení vypnutí elektrické energie v Letovicích - dne 15.6.2023
06. 06. 2023 MěÚ Boskovice: VV/Oznámení o návrhu stanovení MÚP na MK v Letovicích/č.j. DMBO 6915/2023/DOP
02. 06. 2023 MěÚ Boskovice: VV/OOP - stanovení PÚP na MK Zboněk/č.j. DMBO 20619/2023/DOP
01. 06. 2023 Mikroregion Letovicko: Pozvánka na Valnou hromadu ML dne 14.6.2023
01. 06. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru - VZP/č.j. MLE/5156/23/FO
30. 05. 2023 MěÚ Letovice: Oznámení zahájení ÚŘ - Křetín, lok. RD, TS V lipkách/č.j. MLE/05146/23/OVŽP
30. 05. 2023 SVAK: Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání III. Valné hromady Svazku dne 15.6.2023
30. 05. 2023 DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
30. 05. 2023 DSO TSMH: Návrh závěrečného účtu za rok 2022
30. 05. 2023 DSO TS Malá Haná: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
30. 05. 2023 Informace o SVOLÁNÍ veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA města LETOVICE dne 7.6.2023
30. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR uzavření budoucí KS týkajících se prodeje části pozemku p.č. 2001/1 v k.ú. Letovice/MLE/05086/23/FO
29. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje stavebních pozemků pro výstavbu RD-lokalita "Komenského"/č.j. MLE/05078/23/FO
29. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č. 362/1 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/05051/23/FO
29. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č. 1839/1 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/05053/23/FO
29. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č. 11/1 a 994/1 v k.ú. Kochov/č.j. MLE/05055/23/FO
29. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 1583/1 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/05054/23/FO
26. 05. 2023 Mikroregion Letovicko: NÁVRH závěrečného účtu za r. 2022 a zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2022
25. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR - uzavření budoucích KS - prodej částí pozemku p.č. 2001/1 v k.ú. Letovice/MLE/05006/23/FO
25. 05. 2023 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č. 2047/87 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/05004/23/FO
22. 05. 2023 Dokument "KÚ JmK: VV/Oznámení o..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Dokument "MěÚ Letovice: VV/Územ..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: NÁVRH..." již není dostupný.
18. 05. 2023 Dokument "EG.D: Oznámení vypnut..." již není dostupný.
18. 05. 2023 Dokument "HS Kladoruby: Pozvánk..." již není dostupný.
17. 05. 2023 Dokument "MP Letovice: Výzva po..." již není dostupný.
09. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: VV/Oz..." již není dostupný.
09. 05. 2023 Dokument "MěÚ Boskovice: OOP - ..." již není dostupný.
05. 05. 2023 Dokument "EG.D: Oznámení vypnut..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: ZÁMĚR..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: ZÁMĚR..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: ZÁMĚR..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: ZÁMĚR..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: ZÁMĚR..." již není dostupný.
04. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: ZÁMĚR..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Dokument "MěÚ Boskovice: VV/OOP..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Dokument "Město Letotvice: Ozná..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Dokument "DSO TSMH: Návrh závěr..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Dokument "Město Letovice: Přehl..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Dokument "Veřejnoprávní SMLOUVA..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Dokument "Veřejnoprávní SMLOUVA..." již není dostupný.
28. 04. 2023 Dokument "EG.D: Oznámení vypnut..." již není dostupný.
28. 04. 2023 Dokument "SPÚ-KPÚ pro JmK: Ozná..." již není dostupný.
25. 04. 2023 Dokument "SMLOUVY o poskytnutí ..." již není dostupný.
25. 04. 2023 Dokument "FÚ pro JmK: VV- zpřís..." již není dostupný.
24. 04. 2023 Dokument "EG.D: Oznámení vypnut..." již není dostupný.
20. 04. 2023 Dokument "Město Letovice: Přehl..." již není dostupný.
20. 04. 2023 Dokument "Veřejnoprávní SMLOUVA..." již není dostupný.

XML