Město Letovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://www.letovice.net

Údaje orgánu veřejné moci

Město Letovice
Masarykovo náměstí 210/19
679 61 Letovice

Datová schránka: kzabc6k
E-mail: podatelna@letovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2020 MěÚ Boskovice: VV/Návrh MÚP - silnice II/ 365, Masarykovo nám., Letovice/č.j. DMBO 6315/20230/DOP
30. 03. 2020 MŠ Letovice: ZÁPIS do letovických mateřských škol pro školní rok 2020/2021 - informace
30. 03. 2020 Město Letovice: UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - omezení provozní doby Městského úřadu Letovice
27. 03. 2020 MěÚ Letovice: Usnesení- výrobní hala Lazinov/č.j. MLE/2799/20/OVŽP
27. 03. 2020 Ex.ú.Olomouc: Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání/č.j. 185EX 255/17-350
27. 03. 2020 Ex.ú.Litoměřice: Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě/č.j. 124 EX 9354/09-204
24. 03. 2020 E.ON: Oznámení vypnutí elektrické energie31.3.2020/ Letovice, Brahmsova 637/3/ od 7:00 do 14:00 hod.
24. 03. 2020 E.ON: Oznámení vypnutí elektrické energie 27.3.2020/ Letovice - Čistička/ od 7:00 do 16:00 hod.
24. 03. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č.2177 a p.č. 2176/1 v k.ú.Letovice/MLE/02672/20/FO
24. 03. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje částí pozemků p.č. 768/2 a 759/1 v k.ú. Novičí/MLE/02666/20/FO
24. 03. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č.31/3 v k.ú. Zábludov/ MLE/02660/20/FO
24. 03. 2020 Město Letovice: Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 2/2020/č.j. MLE/02605/20/Taj
24. 03. 2020 Město Letovice: Obecně závazná VYHLÁŠKA č. 1/2020/č.j. MLE/02604/20/Taj
24. 03. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje bytových jednotek v k.ú. Letovice /č.j. MLE/02636/20/FO
20. 03. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje - nařízení ochranných prostředků dýchacích cest
20. 03. 2020 USNESENÍ vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 247,248 a 249/o přijetí krizových opatření
20. 03. 2020 USNESENÍ vlády České republiky č. 69/vyhlášení nouzového stavu na území České republiky
20. 03. 2020 USNESENÍ vlády České republiky č. 70 - 74./o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a o přijetí krizových opatření
20. 03. 2020 Město Letovice: UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - omezení provozní doby Městského úřadu Letovice
13. 03. 2020 MěÚ Boskovice: VV/Oznámení o návrhu MÚP v Letovicích-ul. Komenského a Družstevní/č.j. DMBO 5272/2020/DOP
12. 03. 2020 Město Letovice: Oznámení o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na místo vedoucího úřadu - tajemník/tajemnice MěÚ Letovice
12. 03. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19
28. 02. 2020 ÚZSVM: VÝZVA občanům + seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizovaný k 1.2.2020
28. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 362/2 v k.ú. Letovice/MLE01759/20/FO
28. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 29/2 k.ú. Trávník u Kladorub/MLE/01753/20/FO
28. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje pozemku p.č. 404 v k.ú. Trávník u Kladorub/č.j. MLE/01752/20/FO
22. 02. 2020 FÚ pro JmK: Informace ke startu závěrečné fáze tzv. EET
22. 02. 2020 FÚ pro JmK: Výběr přiznání k daním z příjmů v Letovicích - 18.3.2020
22. 02. 2020 Mikroregion Letovicko: Pozvánka na Valnou hromadu 2.3.2020
20. 02. 2020 MěÚ Boskovice:OOP PÚP-oprava vodovodu ul. Čapkova, Nové Město/č.j. DMBO 3803/2020/DOP
20. 02. 2020 MěÚ Letovice: VV/ÚR-Vranová, nová TS Samoty, lokalita 10 RD/č .j. MLE/01498/20/OVŽP
19. 02. 2020 Informace o SVOLÁNÍ veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA města LETOVICE dne 4.3.2020
18. 02. 2020 Mikroregion Letovicko: Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Letovicko, IČ 70844160
13. 02. 2020 Město Letovice: Informace o zveřejněných rozpočtových opatřeních upravujících rozpočet na rok 2020
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR daru pozemků v k.ú. Podolí u Míchova/č.j. MLE/01174/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR uzavření souhlasného prohlášení - pozemky p.č. 758/34 a 2331/26 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/01175/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 461/4 v k.ú. Dolní Smržov/č.j. MLE/01176/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu části pozemku p.č. 713/1 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/01178/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu a pachtu pozemků v k.ú. Novičí/č.j. MLE/01180/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 274/2 v k.ú. Dolní Smržov/č.j. MLE/01180/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR prodeje části pozemku p.č. 706/1 v k.ú. Meziříčko/č.j. MLE/01192/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR pronájmu podílu - na pozemku p.č. 362/16 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/01193/20/FO
07. 02. 2020 Město Letovice: ZÁMĚR zrušení předkupního práva k bytu č.j. 894/3 v budově č.p. 894 v k.ú. Letovice/č.j. MLE/01194/20/FO
06. 02. 2020 ZŠ Letovice: Oznámení/ Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021 - 4.4.2020
04. 02. 2020 Informace o SVOLÁNÍ veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA města LETOVICE dne 13.2.2020
04. 02. 2020 MěÚ Boskovice: OOP PÚP - silnice II/365- MOST č. 365-12, Přehradní nádrž Křetínka u Letovic/DMBO 1700/2020/DOP
04. 02. 2020 MěÚ Letovice: VV/Oznámení - výrobní hala v k.ú. Lazinov/č.j. MLE/00938/20/OVŽP
04. 02. 2020 Dokument "Ex.ú.Plzeň-město: Usn..." již není dostupný.
04. 02. 2020 KPÚ pro JmK: Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - KPÚ v k.ú. Novičí
04. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva: Město Letovice x Obec Ústup/č.j. MLE/09252/19/Taj

XML