Město Blatná

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://mesto-blatna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Datová schránka: ih3bzwr
E-mail: mistostarosta@mesto-blatna.cz, starosta@mesto-blatna.cz, tajemnik@mesto-blatna.cz, mesto@mesto-blatna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2015 Ministerstvo zemědělství - Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
01. 04. 2015 Záměr prodeje pozemků p.č. st. 1398 a p.č. st. 1904
01. 04. 2015 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 584/10 a části pozemku p.č. 573
31. 03. 2015 ZÁMĚR UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY o nájmu nemovitosti
31. 03. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
31. 03. 2015 oznámení zahájení územního řízení-TM-BTA-Strakonice C Blatná-město-OK, pozemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací Blatná
26. 03. 2015 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/44 a odkoupení části pozemku p.č. 1264/31 k.ú. Blatná
26. 03. 2015 Záměr prodeje části pozemku p.č. 846/34 k.ú. Blatná
26. 03. 2015 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 03. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
18. 03. 2015 Záměr pronájmu kavárny v Komunitním centru aktivního života v Blatné, čp. 661
17. 03. 2015 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 25. března 2015 od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná
17. 03. 2015 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (ul. Purkyňova) v Blatné - veřejná vyhláška
06. 03. 2015 Závěr zjišťovacího řízení "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
02. 03. 2015 Závěr zjišťovacího řízení "Rozšíření závodu - Skladovací hala VII LEIFHEIT s.r.o. Blatná"
20. 02. 2015 Výběrové řízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených služeb v oboru: praktické lékařství pro děti a dorost
19. 02. 2015 Národní plán povodí Labe - závěr zjišťovacího řízení
12. 02. 2015 Informace FÚ k dani z příjmů fyzických osob
11. 02. 2015 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Blatná
10. 02. 2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Předmíř a data konání veřejného projednání
05. 02. 2015 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky - Mykhaylo Roshkanyuk
05. 02. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení - Skladovací hala VII LEIFHEIT s.r.o. Blatná
05. 02. 2015 Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany borba evropského
30. 01. 2015 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky - Mykhaylo Roshkanyuk
21. 01. 2015 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 21. ledna 2015 od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná
21. 01. 2015 Zpracování aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná 2012
21. 01. 2015 Zpracování aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná 2010
21. 01. 2015 Rekonstrukce lesních cest
21. 01. 2015 Ozdravné opatření ve veřejném vodovodu Čekanice
21. 01. 2015 Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod města Blatná
21. 01. 2015 Dotace v roce 2014
21. 01. 2015 Dotace v roce 2013
21. 01. 2015 Dotace v roce 2012
21. 01. 2015 Záměr směny pozemků v ul. Podskalská - Zahradnictví Bouše
21. 01. 2015 VV - oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
21. 01. 2015 Seznam obcí, které mají s Městem Blatná uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu na úseku evidence obyvatel
21. 01. 2015 Seznam obcí, které mají s Městem Blatná uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu na úseku přestupků
21. 01. 2015 Seznam obcí, které mají s Městem Blatná uzavřenu veřejnoprávní smlouvu ve věci výkonu silničního správního úřadu
21. 01. 2015 Schválený rozpočet města na rok 2015
21. 01. 2015 Informace k dani z nemovitých věcí
21. 01. 2015 Důležité - výzva majitelům nemovitostí
21. 01. 2015 Informace k dani z nemovitosti
21. 01. 2015 Informace k zasílání složenek FÚ Blatná
21. 01. 2015 Návrh koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
21. 01. 2015 Návrh koncepce "Národní plán povodí Labe"
21. 01. 2015 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky - Otto Martínek
21. 01. 2015 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení zásilky - Mykhaylo Roshkanyuk
21. 01. 2015 Zápis do I. ročníku ZŠ

XML