Město Slavičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://mesto-slavicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Datová schránka: jsub2vd
E-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení
27. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 72/2020
27. 11. 2020 Vrácení dokumentace vlivů záměru "Vedení 110 kV Slavičín - Slušovice" na životní prostředí k přepracování
25. 11. 2020 Organizační opatření č. 2/2020 - Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Slavičín a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu
25. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 70/2020
25. 11. 2020 Veřejná vyhláška - doručení návrhu Změny č. 1B Územního plánu Slavičín
25. 11. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 223 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Slavičín
25. 11. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 152/4 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Divnice
25. 11. 2020 Oznámení - zahájení územního řízení
25. 11. 2020 Dražební vyhláška
25. 11. 2020 Výpis usnesení 76. schůze Rady města Slavičín
25. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - odborný referent/ka odboru ekonomického Městského úřadu Slavičín
25. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1A Územního plánu Slavičín
25. 11. 2020 Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
23. 11. 2020 Organizační opatření č. 2/2020 - Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Slavičín a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu
22. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 70/2020
22. 11. 2020 Veřejná vyhláška - doručení návrhu Změny č. 1B Územního plánu Slavičín
22. 11. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 223 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Slavičín
22. 11. 2020 Pronájem části pozemku parc. č. 152/4 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Divnice
22. 11. 2020 Oznámení - zahájení územního řízení
22. 11. 2020 Dražební vyhláška
22. 11. 2020 Výpis usnesení 76. schůze Rady města Slavičín
22. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - odborný referent/ka odboru ekonomického Městského úřadu Slavičín
22. 11. 2020 Usnesení - zastavení řízení č. 26/2020
22. 11. 2020 Usnesení - zastavení řízení č. 25/2020
22. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1A Územního plánu Slavičín
22. 11. 2020 Výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín
22. 11. 2020 Dotační program - "Podpora rozvoje kultury v roce 2021"
22. 11. 2020 Dotační program - "Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti v roce 2021"
22. 11. 2020 Dotační program - "Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 2021"
22. 11. 2020 Dotační program - "Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže v roce 2021"
22. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
22. 11. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
22. 11. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
22. 11. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
22. 11. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2020
22. 11. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2020
22. 11. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
22. 11. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
22. 11. 2020 Schválený rozpočet MLZ 2020
22. 11. 2020 Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
22. 11. 2020 Cena města Slavičín
22. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
22. 11. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2019
22. 11. 2020 Výzva
22. 11. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2019
22. 11. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
22. 11. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2018
19. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu č. 70/2020
16. 11. 2020 Veřejná vyhláška - doručení návrhu Změny č. 1B Územního plánu Slavičín

XML