Město Slavičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://mesto-slavicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Datová schránka: jsub2vd
E-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2020 Výpis usnesení 45. schůze Rady města Slavičín
25. 01. 2020 Výpis usnesení 46. schůze Rady města Slavičín
24. 01. 2020 Výpis usnesení 45. schůze Rady města Slavičín
24. 01. 2020 Výpis usnesení 46. schůze Rady města Slavičín
24. 01. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou
24. 01. 2020 Dražební vyhláška
24. 01. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou
24. 01. 2020 Dražební vyhláška
24. 01. 2020 Usnesení o dražební vyhlášce
23. 01. 2020 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované veřejnou vyhláškou
23. 01. 2020 Dražební vyhláška
23. 01. 2020 Usnesení o dražební vyhlášce
22. 01. 2020 Usnesení o dražební vyhlášce
21. 01. 2020 Výběrové řízení č. 18451/19 - SSHR - na prodej hmotných nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství - 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice
21. 01. 2020 Výběrové řízení č. 18451/19 - SSHR - na prodej hmotných nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství - 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice
20. 01. 2020 Výběrové řízení č. 18451/19 - SSHR - na prodej hmotných nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství - 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice
19. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci
18. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci
16. 01. 2020 Prodej části pozemku parc. č. 2665/2 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Nevšová
16. 01. 2020 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy
16. 01. 2020 Prodej části pozemku parc. č. 2665/2 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Nevšová
16. 01. 2020 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy
15. 01. 2020 Prodej části pozemku parc. č. 2665/2 o výměře cca 75 m2 v k. ú. Nevšová
15. 01. 2020 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín a uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy
09. 01. 2020 Oznámení - zahájení územního řízení - "Hrádek na Vlárské dráze, úprava křižovatky silnic II/493 a II/495"
09. 01. 2020 Oznámení - zahájení územního řízení - "Hrádek na Vlárské dráze, úprava křižovatky silnic II/493 a II/495"
08. 01. 2020 Oznámení - zahájení územního řízení - "Hrádek na Vlárské dráze, úprava křižovatky silnic II/493 a II/495"
08. 01. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
08. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
08. 01. 2020 Vyhláška o určení data úmrtí
07. 01. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
07. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
07. 01. 2020 Vyhláška o určení data úmrtí
06. 01. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
06. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
06. 01. 2020 Vyhláška o určení data úmrtí
25. 12. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín
24. 12. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín
23. 12. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín
21. 12. 2019 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín
21. 12. 2019 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín
21. 12. 2019 Výpis usnesení 43. schůze Rady města Slavičín
21. 12. 2019 Výpis usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
21. 12. 2019 Výpis usnesení 44. schůze Rady města Slavičín
20. 12. 2019 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín
20. 12. 2019 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín
20. 12. 2019 Výpis usnesení 43. schůze Rady města Slavičín
20. 12. 2019 Výpis usnesení VIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
20. 12. 2019 Výpis usnesení 44. schůze Rady města Slavičín

XML