Město Slavičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://mesto-slavicin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

město Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Datová schránka: jsub2vd
E-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 3/2020
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 16/2020
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí č. 16/2020
30. 06. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
30. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
30. 06. 2020 Výpis usnesení 63. schůze Rady města Slavičín
30. 06. 2020 Výpis usnesení 62. schůze Rady města Slavičín
30. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
29. 06. 2020 Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
29. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019
26. 06. 2020 Výpis usnesení 63. schůze Rady města Slavičín
26. 06. 2020 Výpis usnesení 62. schůze Rady města Slavičín
26. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
25. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019
25. 06. 2020 Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
25. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín - místnosti č. 37 o výměře 7 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
25. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 148 v Hrádku na Vlárské dráze - místnosti č. 102 o výměře 46 m2, za účelem provozování osobních a skupinových tréninků a činností s tím spojených, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
25. 06. 2020 Výpis usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
25. 06. 2020 Výpis usnesení 61. schůze Rady města Slavičín
25. 06. 2020 Pacht pozemku parc. č. 2967/4 o výměře 894 m2 v k. ú. Slavičín
25. 06. 2020 Směna pozemků v k. ú. Divnice: - část pozemku parc. č. 2108/11 o výměře 39 m2, vlastník město Slavičín, - za část pozemku parc. č. 11/2 o výměře 40 m2
25. 06. 2020 Dražební vyhláška
25. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2019 - návrh
25. 06. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2020
25. 06. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2020
25. 06. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2021 - 2022
25. 06. 2020 Rozpočet města Slavičín rok 2020
25. 06. 2020 Schválený rozpočet MLZ 2020
25. 06. 2020 Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023
25. 06. 2020 Cena města Slavičín
25. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
25. 06. 2020 Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2018
25. 06. 2020 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2018
25. 06. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2019
25. 06. 2020 Výzva
25. 06. 2020 Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2019
25. 06. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
25. 06. 2020 Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2018
24. 06. 2020 Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
24. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín - místnosti č. 37 o výměře 7 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
24. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 148 v Hrádku na Vlárské dráze - místnosti č. 102 o výměře 46 m2, za účelem provozování osobních a skupinových tréninků a činností s tím spojených, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
22. 06. 2020 Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
22. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín - místnosti č. 37 o výměře 7 m2, jako zkušebny hudební skupiny, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
22. 06. 2020 Pronájem nebytových prostor v budově čp. 148 v Hrádku na Vlárské dráze - místnosti č. 102 o výměře 46 m2, za účelem provozování osobních a skupinových tréninků a činností s tím spojených, na dobu neurčitou, s minimálním nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
22. 06. 2020 Výpis usnesení X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
22. 06. 2020 Výpis usnesení 61. schůze Rady města Slavičín
22. 06. 2020 Pacht pozemku parc. č. 2967/4 o výměře 894 m2 v k. ú. Slavičín
22. 06. 2020 Směna pozemků v k. ú. Divnice: - část pozemku parc. č. 2108/11 o výměře 39 m2, vlastník město Slavičín, - za část pozemku parc. č. 11/2 o výměře 40 m2
22. 06. 2020 Dražební vyhláška
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

XML