MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 23 o výměře 1,5m2 a místnost č. 25 o výměře 16,45m2
18. 11. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa – referent odboru územního a stavebního řízení
18. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrové řízení
18. 11. 2019 Oznámení vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠS
18. 11. 2019 Návrhy Střednědobých výhledů na roky 2021-2022 zřízených příspěvkových organizací
18. 11. 2019 Návrhy rozpočtu na rok 2020 zřízených příspěvkových organizací
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška pro stanovení DZ - Blažovická - RD, Inženýrské sítě
18. 11. 2019 R8/050. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
18. 11. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23, I/41, I/42, I/43, I/50, I/52 v Brně, opravy VO
13. 11. 2019 STANOVISKO k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh změny Územního plánu města Brna B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova
13. 11. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 425/3 pod garáží v soukromém vlastnictví a pozemek p.č. 414/2
13. 11. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 1588
11. 11. 2019 Nabídkové řízení na prodej pozemku p.č. 513/2 k.ú. Stránice
11. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
11. 11. 2019 VŘ - 16/2019 - ÚMČ Brno-sever - sociální pracovník/pracovnice
11. 11. 2019 VŘ - 17/2019 - ÚMČ Brno-sever - referent/referentka odboru stavebního
07. 11. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti
07. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ: „Zlatá pole“ Dopravní stavby Etapa A, SO 101 Účelová komunikace, SO 301
07. 11. 2019 R8/049. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
06. 11. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2019
06. 11. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2019
06. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ: "REKO MS BRNO - TUŘANKA Č. STAVBY 7700073 226
06. 11. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Řípská (Kaufland)
04. 11. 2019 Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 7 o výměře 7,5m2
01. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Tuřanka
01. 11. 2019 R8/047. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
31. 10. 2019 Veřejná vyhláška: Usnesení - prodl. lhůty
30. 10. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2019
30. 10. 2019 VV: veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B2/19-CM – MČ Brno-střed, k.ú. Pisárky - multifunkční hala v areálu BVV
30. 10. 2019 Opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci Řípská
29. 10. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa – agenda životní prostředí a veřejné služby
29. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: „Referent/referentka stavebního úřadu“
29. 10. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – části pozemku p.č. 3417 v k.ú. Slatina s využitím jako vjezd ke garáži v soukromém vlastnictví.
25. 10. 2019 Aukční vyhláška
25. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. R09/2019
25. 10. 2019 Záměr obce pronajmout majetek ve vlastnictví města Brna, pronájem bytu s pohledávkou – Tilhonova 525/89, Brno, velikost bytu: 2+1, celková plocha: 53,76 m2.
25. 10. 2019 Návrh stanovení DZ - Budínská, Kovárenská - výjezd vozidel MP
24. 10. 2019 Dokument "V E Ř E J N Á V Y H L..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Prodloužení lhůty termínu podání přihlášek do VŘ č. 1/2019 - Medlánky
24. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení -Stavební úřad a administrativa
24. 10. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ: SO 23.2b Chodník Bučkova
24. 10. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ: ul. Bučkova, Za Kostelem, nepovolená stavba
24. 10. 2019 43 minus VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
23. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení dvou výběroých řízení
23. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: výz..." již není dostupný.
22. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče
21. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
18. 10. 2019 Oznámení o vystavení Územní studie Černovická terasa – areál DAIKIN
18. 10. 2019 B36/07-II - veřej. projednání - vyhláška
18. 10. 2019 R8/046. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku ,

XML