MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 Z á m ě r obce pronajmout pozemek pronajmout pozemek p.č. 858 v k.ú. Slatin
06. 12. 2023 Svolání IX/06. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
06. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 24/2023, o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
06. 12. 2023 V.V. PDZ - Černozemní 7 - vodovodní přípojka
06. 12. 2023 Z á m ě r obce pronajmout pozemek pronajmout pozemek p.č. 2952/5 v k.ú. Slatina
06. 12. 2023 Výběrové řízení na pozici strážník městské policie města Modřice
05. 12. 2023 Výběrové řízení na pozici „Právník/právnička Odboru majetkového"
05. 12. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici „Podatelna“
05. 12. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici „Kronikář/ka“
05. 12. 2023 Veřejné projednání návrhu Změny Územního plánu města Brna (ÚPmB
04. 12. 2023 VŘ - 40/2023 - referent/ka hospodaření s majetkem ORIM
04. 12. 2023 VŘ 39/2023 - kurátor/ka OSPOD
04. 12. 2023 R9/061. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
30. 11. 2023 R9/060. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 24.11. - 11.12.2023žka
29. 11. 2023 Výběrové řízení na pozici „Sociální pracovník/sociální pracovnice OSPOD“
28. 11. 2023 Rozhodnutí o odvolání proti přerušení územního řízení: Bytové domy Slatina III, veřejné osvětlení
27. 11. 2023 Návrh rozpočtu městské části na rok 2024
24. 11. 2023 VŘ 38/2023 soc. pracovník OSPOD ÚMČ Brno-sever
24. 11. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka Úřadu městské části Brno-Líšeň : stavební technik
24. 11. 2023 R9/060. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
23. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. R17/2023
22. 11. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení: „Referent/referentka Odboru majetkového" Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole“
22. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Nařízení č. 23/2023, kterým se mění nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“
22. 11. 2023 Záměr pronájmu bytu s pohledávkou Rousínovská 24
22. 11. 2023 Záměr pronájmu bytu bez pohledávky Rousínovská 20
20. 11. 2023 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
20. 11. 2023 Návrh SVR na roky 2025-2026 - zřízené p.o.
20. 11. 2023 Návrhy rozpočtu na rok 2024 - zřízené p.o.
15. 11. 2023 Usnesení o o přerušení řízení o odstranění stavby: "ul. Bučkova, odstranění nepovolené veřejně přístupné účelové komunikace – soukromé parkoviště
15. 11. 2023 V.V. PDZ - MČ Brno-Slatina, blokové čištění 2024 ÚK
14. 11. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 37/2023
13. 11. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení: „Právník/právnička Oddělení vnitřních věcí Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole“
13. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. R 16/2023
13. 11. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 36/2023
13. 11. 2023 Rozhodnutí, společné povolení č.j.: MCBSLA/08339/23/OVÚR/POKI, „Kulturně společenský sál“ včetně napojení na inženýrské sítě a stávající dopravní systém, na pozemcích par. čís. 2793, 2877, 2878, 2879/1, 2953/1, 2953/5, 2491, 2882/1,
13. 11. 2023 Za Kostelem, BD Slatina III, stavba SO 27,27a, 27.11 p.p.č. 2060/1,..- veřejné osvětlení
08. 11. 2023 Výběrové řízení na pozici Referent-referentka agendy mistnich poplatku a silničního správního úřadu
06. 11. 2023 Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
03. 11. 2023 Oznámení o zahájení řízení: Ul. Křehlíkova, umístění stavby, kolnana p. č. 2194/638 k.ú. Slatina
03. 11. 2023 Rozpočtové opatření č. R15/2023
03. 11. 2023 B342_p159_22_Zidenice_VP_vyhlaska
01. 11. 2023 VŘ 35/2023 - referent OS, ÚMČ Brno-sever
01. 11. 2023 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení: Sestavování rozpočtu, rozborová činnost v účetnictví a hospodaření městské části dle organizační struktury
01. 11. 2023 Veřejná vyhláška: veřejné projednání návrhu Změny ÚPmB – B343_POR_1_22
01. 11. 2023 Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Podstránská
01. 11. 2023 Návrh opatření obecné povahy - výjimka z ochrany bobra evropského
01. 11. 2023 R9/044.-dodatek - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 1.11.-17.11.2023
31. 10. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení na stavbu: Ul. Za Kostelem, dále pak za ulicemi Křehlíkova a Moutnická, umístění stavby, komunikační vedení
30. 10. 2023 Veřejná vyhláška: rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Stavba pro bydlení - novostavba rodinného domu"
26. 10. 2023 R9/056. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,

XML