MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. R07/2019
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - Blažovická - RD, Inž. sítě
17. 09. 2019 Svolání VIII/05. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
17. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška: usnesení - zastavení řízení, vodovod Zlatá Pole - Bedřichovice
16. 09. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa - vedoucí úřadu MČ (tajemník/ce ÚMČ)
13. 09. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa sociální pracovník odboru sociálních služeb (pečovatelská služba)
13. 09. 2019 R8/041 - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku 12.9. - 30.9.2019
12. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 03/19
12. 09. 2019 Oznámení vyhlášení konkurzního řízení na ředitele MŠ Bulharská
12. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby, objekt SO 05.4/23.3a - soukromé parkoviště
05. 09. 2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ na roky 2021 - 2025
04. 09. 2019 VŘ - 12/2019 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička odboru stavebního
04. 09. 2019 Dokument "Výzva-RZ- 31/2019- ul..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
03. 09. 2019 Výběrové řízení - právník, referent přestupků
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Bedřichovická 19
30. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška USNE..." již není dostupný.
30. 08. 2019 R8/039 - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Slatinské hody 2019
29. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.09.2019
29. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
29. 08. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka: stavební technik
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení pět výběrových řízeních ÚMČ Brno-Žabovřesky
28. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-RZ- ..." již není dostupný.
23. 08. 2019 R8/038. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.9.2019
22. 08. 2019 B1/17-CM-SAKO_veřejné projednání - vyhláška
21. 08. 2019 Usnesení o přerušení řízení o odstranění komunikace - SO 23.2b Chodník Bučkova, na pozemcích par. čís. 2194/731 a 2194/756, oba k.ú. Slatina
21. 08. 2019 Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby: soukromého parkoviště, veřejného osvětlení, přípojek..., na pozemcích par. čís. 2060/1, 2060/2, 2194/731, 2194/756, 2194/872, 2194/42, vše k.ú. Slatina
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Budínská 17
20. 08. 2019 Usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina, obec Brno
19. 08. 2019 O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka Bytového odboru ÚMČ Brno-jih
19. 08. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
16. 08. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 11/2019 - vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
16. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
16. 08. 2019 OOP - Stanovení PÚP na silnici I/42 a I/50 Brno, Ostravská, rampy, GO-VO
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Za Kostelem, Blažovická
15. 08. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – pozemek p.č. 363/2 – zahrada v k. ú. Slatina.
15. 08. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 890/2 - zahrada v k. ú. Slatina.
15. 08. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemek pod garáží v soukromém vlastnictví, p.č. 885 v k. ú. Slatina.
14. 08. 2019 Dokument "Usnesení o přerušení ..." již není dostupný.
12. 08. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice - právník
12. 08. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa Zapisovatel/ka RMČ, ZMČ – Referent/ka bezpečnosti
09. 08. 2019 R8/036. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
09. 08. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁ..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hviezdoslavova (areál firmy PHARMOS)
08. 08. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hliník 3
05. 08. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁ..." již není dostupný.
31. 07. 2019 STANOVISKO k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice, k. ú. Jehnice, ul. Blanenská

XML