MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva městské části Brno-Slatina pro volební období 2022-2026
27. 06. 2022 Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Tuřanka
24. 06. 2022 Dražební vyhláška DD/001/2022
24. 06. 2022 Závěrečný účet MČ za rok 2021
24. 06. 2022 Přechodné stanovení OOP - ul. Ondřeje Veselého
23. 06. 2022 OZNÁMENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ - BEMETT „Bytové domy Slatina III Inženýrské sítě “, umístění objekt SO 26 Rozvody NN. SO27b VO ulice Bučkova, SO 29 Rozvody SEK, na pozemcích parc. čís. 2060/1, 2060/2, 2060/7, 2060/8, 2194/731, 2194/668, 2194/871,
22. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.07. a 14.07.2022 na ulici Řípská, Drážní a Šmahova
22. 06. 2022 Stanovení místní úpravy provozu na ul. Za kostelem + 2, Brno, MK III, UK
20. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
20. 06. 2022 O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2022
20. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 07/2022
20. 06. 2022 O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2022
20. 06. 2022 R8/224. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
17. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-sever
16. 06. 2022 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: Tuřanka
15. 06. 2022 Svolání VIII/19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
15. 06. 2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy I/42 Brno – Velký městský okruh I/50 Brno – Slavkov u Brna – Uherské Hradiště – st. hranice (úsek „východní přivaděč“)
14. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ul. Mikulčická,
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na ul Šmahova, Křehlíkova
13. 06. 2022 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ul. Vlnitá,
10. 06. 2022 R8/223. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Rokytova, Bělohorská (VMO Tomkovo nám.)
09. 06. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka č. 06/2022
09. 06. 2022 Oznámení o vyvěšení čtyř Záměrů městské části Brno-Slatina
08. 06. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent majetkového odboru
08. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
08. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o podaném odvolání - Bemett, ul. Za Kostelem, „Bytové domy Slatina III“, umístění objektů SO 27 Veřejné osvětlení na pozemcích parc. čís. 2060/1, 2060/2, 2060/6, 2060/7, 2060/8, 2194/756 a 2194/731
08. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2021
08. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: „ul. Za Kostelem/Ondřeje Veselého – SO31 – prodloužení NTL plynovodu, 2x NTL přípojky plynu pro bytové domy E, F“, na pozemcích parc. č. 2060/1, 2111/1, 2194/731, 2194/756
07. 06. 2022 Dokument "ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ul...." již není dostupný.
03. 06. 2022 R8/222. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
02. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
01. 06. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 19/2022
31. 05. 2022 Přechodné stanovení OOP - ul. Tuřanka
30. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: vyhláška č.12/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání si
27. 05. 2022 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka:referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu)
26. 05. 2022 S D Ě L E N Í K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 23. a 24. září 2022: počet podpisů na peticích
26. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY:ul. Martinelliho, oplocení RD 9, pozemky parc. čís. 1217/61 a 1217/62
25. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Ivanovice
25. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení na ÚMĆ Brno-Černovice
25. 05. 2022 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VY..." již není dostupný.
25. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. R4/2022
25. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. R5/2022
25. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: vyhláška č.11/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
24. 05. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na sil. II/373, ul. Bělohorská, Brno
20. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení č. 10/2022, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, který
20. 05. 2022 Z8/38 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
18. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany č. 2/2022
18. 05. 2022 Návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení místní úpravy provozu na MKIII.tř.,ul.Černovičky, Brno
18. 05. 2022 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Přemyslovo nám. (Hasičské závody 2022)

XML