MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení : referent majetku
27. 03. 2020 VŘ - 12/2020 - ÚMČ Brno-sever - právník/právnička odboru stavebního
27. 03. 2020 R8/073. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
27. 03. 2020 Mimořádné opatření_vyjímky_z uzavření obchodů
24. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. R04/2020
24. 03. 2020 Návrh ÚPmB - veřejná vyhláška
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška: "Brno, Tuřanka I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
24. 03. 2020 Krizové opatření vlády ČR
20. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky č. 109, 110, 111, 112 Sb.
19. 03. 2020 SDĚLENÍ ZRUŠENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ: ul. Bučkova, nepovolená novostavba komunikace – SO 23.2b Chodník Bučkova
19. 03. 2020 SDĚLENÍ ZRUŠENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ: ul. Za Kostelem, novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem
19. 03. 2020 Nařízení č. 6/2020 - novela nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 R8/071. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
19. 03. 2020 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 870
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana – povinnost nosit roušku
19. 03. 2020 Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana JMK – regulace v dopravě
16. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.03.2020 na ul. Kobylnická
16. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.04.2020 na ul. Černovičky
16. 03. 2020 SDĚLENÍ ZRUŠENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ: ul. Bučkova, nepovolená novostavba komunikace
16. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. R03/2020
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy
13. 03. 2020 R8/068. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
13. 03. 2020 Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu
12. 03. 2020 Výběrové řízení - referent přestupkového řízení
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška, OOP, stanovení místní úpravy provozu na PK - BCDŠ, Brno
11. 03. 2020 O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2020: ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
11. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
11. 03. 2020 Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 26 o výměře 16,2m2
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška: "oznámení o pokračování územního řízení po odvolání" pro stavbu: "SO.03_01_Vodovod pro novou zástavbu TLT DN 100 délky 208 m TLT DN 80 délky 73 m"
09. 03. 2020 Stanovení DZ - Tilhonova - upřesnění směru dopravy
06. 03. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
06. 03. 2020 Konkurzní řízení na pozici: ředitel/ka Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno,
04. 03. 2020 Dokument "Rozhodnutí o prodlouž..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku - finanční referent (ÚMČ Brno-Bystrc)
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Tuřanka x Kikrleho
03. 03. 2020 Vyhlášení VŘ č. 09/2020, 10/2020, 11/2020
02. 03. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka : Matrika, referát školství
28. 02. 2020 R8/066. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
27. 02. 2020 Oznámení vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ j. Babáka
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - MČ Brno-Slatina - blokové čištění 2020
26. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. Z01/2020
21. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
21. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - úz..." již není dostupný.
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení Stavba komunikačního vedení veřejné komunikační sítě dle zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích - ul. Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem,
21. 02. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
20. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: Buč..." již není dostupný.
20. 02. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 48_2020
19. 02. 2020 Vveřejná vyhláška - oznámení o podání odvolání proti usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina
19. 02. 2020 Návrh OOP -Žádost o dočasný ZSSV - Přemyslovo nám., Mikulčická, Tuřanka (blok. čištění Slatina 2020)

XML