MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 B4/19-CM-hřbitov, Soběšice - veřejná vyhláška
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Usnesení- Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
17. 09. 2020 R8/104. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
14. 09. 2020 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: ul. Křehlíkova, Moutnická, Za Kostelem
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hviezdoslavova 115
14. 09. 2020 Svolání VIII/10. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
11. 09. 2020 výběrové řízení na místo referenta přestupkové agendy
11. 09. 2020 Veřejná vyhláška: Bučkova,p.p.č. 2194/731,756 k.ú. Slatina-soukr.parkoviště-odv.proti přer.říz o odstr.stavby
10. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
09. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
09. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Žabovřesky
09. 09. 2020 Vyhlášení VŘ č. 20/2020
09. 09. 2020 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 2714/2 – zahrada v k. ú. Slatina.
09. 09. 2020 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – pozemky p.č. 822, 834, 837, 841, 850, 862 a 886
08. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. R12/2020
07. 09. 2020 Výběrové řízení na pozici právník
07. 09. 2020 Výběrové řízení na pozici investiční referent
07. 09. 2020 Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2603/2, k. ú. Slatina
07. 09. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 6/2020, ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA VYBRANÉ KE ZKRÁCENÉMU POSTUPU POŘÍZENÍ
04. 09. 2020 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
03. 09. 2020 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Brno - Slatina na období 2022-2026
03. 09. 2020 veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/19-CM, MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova - Rekreační
03. 09. 2020 R8/101. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
31. 08. 2020 Nařízení města Brna č. 24/2020
31. 08. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Bělohorská (Jedovnická - Ostravská)
28. 08. 2020 Aukční vyhláška: Podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 2605/18, k. ú. Slatina
28. 08. 2020 R8/100. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
27. 08. 2020 Výběrové řízení referent odboru životního prostředí a vnitřních věcí ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany
25. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: ul...." již není dostupný.
25. 08. 2020 Nařízení města Brna č. 22 a 23/2020
24. 08. 2020 Dokument "Rozhodnutí dodatečné ..." již není dostupný.
24. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
21. 08. 2020 Aukční vyhláška - Pozemek parc. č. 2605/9, k. ú. Slatina
21. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. R11/2020
21. 08. 2020 R8/098. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
20. 08. 2020 Dokument "ul. Podstránská - nov..." již není dostupný.
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška - dodotečné povolení stavby "Zlatá Pole - Minarovičovi, novostavba RD
19. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
19. 08. 2020 Rrozpočtové opatření č. R10/2020
14. 08. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Přemyslovo nám. - Slatinské hody
13. 08. 2020 Výběrové řízení na pozici právník přestupkového oddělení ÚMČ Brno-Královo Pole
13. 08. 2020 Výběrové řízení na pozici referent/ ka sociální péče odboru sociálního UMČ Brno-Královo Pole
13. 08. 2020 Výběrové řízení na pozici referent sociální péče UMČ Brno-Královo Pole
06. 08. 2020 Popis volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2020
05. 08. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02.09.2020 na ul. Stránská a Podstránskálatinka
05. 08. 2020 VŘ - 19/2020 - ÚMČ Brno-sever - referent/referentka odboru stavebního
05. 08. 2020 VV: rozhodnutí - umístění stavby: ul. Tuřanka - Žádost o vydání uzemního rozhodnutí pro stavbu REKO Brno
05. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: roz..." již není dostupný.
05. 08. 2020 Společné povolení - SSZ 4.15 Řípská-Šmahova
03. 08. 2020 Společné povolení - SSZ 4.15 Řípská-Šmahova

XML