MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Veřejná vyhláška: Bučkova,p.p.č. 2194/731,756 k.ú. Slatina-soukr.parkoviště-odv.proti přer.říz o odstr.stavby
20. 02. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 48_2020
19. 02. 2020 Vveřejná vyhláška - oznámení o podání odvolání proti usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina
19. 02. 2020 Návrh OOP -Žádost o dočasný ZSSV - Přemyslovo nám., Mikulčická, Tuřanka (blok. čištění Slatina 2020)
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování v řízení - nepovolená novostavba komunikace – SO 23.3a Soukromé parkoviště, SO 23.3b Soukromé parkoviště, SO 24b Přípojka kanalizační dešťová, SO 26 Distribuční rozvody NN, SO 27b Veřejné osvětlení Bučkova, SO 29
18. 02. 2020 Vyhláška č.1 a 2 Statutárního města Brna, kterýmis e stanoví spádové obvody MŠ a ZŠ
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování v řízení - nepovolená novostavba komunikace – SO 23.2b Chodník Bučkova, na pozemcích parc.č. 2194/731 a 2194/872,
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby- Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála - Líšeň, Holzova
17. 02. 2020 Aukční vyhláška
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Ondráčkova, Jateční, Zlámanky, Velatická
17. 02. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hviezdoslavova
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Novostavba komunikace – SO 23; SO 23.1 – prodloužení komunikace Za Kostelem a SO 23.2a – chodníky Za Kostelem na pozemcích parc.č. 2060/1, 2060/2
14. 02. 2020 R8/064. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
12. 02. 2020 Svolání VIII/07. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
12. 02. 2020 Registr - schválení žadatelé ze Seznamu žadatelů o byt pro rok 2020
12. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Za Kostelem
11. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. R02/2020
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška:Bučkova,Za Kostelem,p.p.č. 2194/731,756,..k.ú. Slatina- odvolání proti přeruš.říz. o odstr. st.
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška: Bučkova,p.p.č. 2194/731,756 k.ú. Slatina-odvolání proti přeruš.říz. o odstr.st. chodníku
11. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje
10. 02. 2020 Nabídkové řízení na prodej části pozemku pozemku p.č. 3077/3 v k.ú. Bystrc
10. 02. 2020 VŘ - 7/2020 - ÚMČ Brno-sever - vedoucí oddělení majetku odboru rozvoje, investic a majetku
10. 02. 2020 Výběrové řízení - referent přestupkového řízení
10. 02. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
07. 02. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 8/2020
07. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení tří výběrových řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
07. 02. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
07. 02. 2020 Dražební vyhláška
07. 02. 2020 R8/062. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
05. 02. 2020 Oznámení vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ŠJ
04. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška: roz..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Zveřejnění informací o kontrolách podle §26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2019
03. 02. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka : investiční technik
03. 02. 2020 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc - pozemek p.č. 825
31. 01. 2020 R8/061. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku
28. 01. 2020 Stanovisko k Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/19-CM – MČ Brno-střed, k. ú. Pisárky – multifunkční hala v areálu BVV
28. 01. 2020 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2020
24. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška: stanovení OOP - ul. Vlnitá
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška, rozhodnutí: „SO.03_01 – Vodovod pro novou zástavbu TLT DN 100 délky 208 m, TLT DN 80 délky 73 m“
24. 01. 2020 Dokument "Oznámení-zahájení říz..." již není dostupný.
24. 01. 2020 R8/060. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku,
22. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. R01/2020
22. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci úředníka stavebního úřadu
21. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ŕípská
20. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení čtyř výběrových řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
20. 01. 2020 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ Brno-Slatina na rok 2020
20. 01. 2020 Záměr - pronájem nebytového prostoru, místnost č. 7 o výměře 19,6m2
20. 01. 2020 VŘ - 4/2020 - ÚMČ Brno-sever - technik/technička odboru školství a kultury

XML