MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
03. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Tuřany
03. 12. 2021 stanovení OOP ul. Zlínská
02. 12. 2021 ul. Bučkova, SO 23.3a Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 23.3b Veřejně přístupná účelová komunikace (soukromé parkoviště), SO 24b Přípojka kanalizační dešťová (příslušenství komunikace), na pozemcích parc. č. 2194/42, 2194/731,
02. 12. 2021 Oznámení o podaném odvolání k územnímu rozhodnutí pro BEMETT investiční, a.s., Ul. Za Kostelem / Ondřeje Veselého - SO31 - prodloužení NTL plynovodu, 2x NTL přípojky plynu pro bytové domy E, F, na pozemcích parc. č. 2111/1, 2060/1, 2194/756, 2194/731, vše
02. 12. 2021 R8/185. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
01. 12. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrovýého řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
01. 12. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí pro umístění stavby nazvné "Brno, Slatina, st. úprava kVN 1356. 1216. 1256", ul Hviezdoslavova, Vlárská Langrova.
30. 11. 2021 “Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“
30. 11. 2021 Návrh rozpočtu MČ na rok 2022
30. 11. 2021 Oznámení o zvěřejnění návrhů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací na rok 2022 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací na roky 2023-24
26. 11. 2021 R8/183. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku, 25.11. - 13.12.2021
26. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. R14/2021
25. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
24. 11. 2021 Novolíšeňská-OS "Bydlení Panorama", k.ú. Líšeň- rozhodnutí
24. 11. 2021 Návrh OOP - ul. Vlárská
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Zlínská
23. 11. 2021 R8/182. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
22. 11. 2021 Návrhy rozpočtu zřízených příspěvkových oganizací na rok 2022
22. 11. 2021 Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu zřízených p.o. na roky 2023-2024
22. 11. 2021 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
18. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 19/2021
17. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního místa úředníka - referát vnitřních věcí
17. 11. 2021 Prodloužení termínu pro podávání přihlášek k výběrovému řízení na obsazení funkčního místa Investiční technik/čka_ÚMČ Brno-Medlánky
17. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2021 -„referent/referentka správy majetku a administrace veřejných zakázek“, ÚMČ Brno-Medlánky
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hviezdoslavova
14. 11. 2021 Výběrové řízení č.6/2021 - sociální pracovník - kuratela pro děti a mládež ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
11. 11. 2021 , konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
11. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrovýého řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
11. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. R13/2021
10. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení 2 výběrových řízení na ÚMČ Brno-Bystrc
10. 11. 2021 Záměr změnit nájemní smlouvu č. MO/PZ/197/06754/2013, a to doplněním dalšího nájemce.
10. 11. 2021 Záměr změnit pachtovní smlouvu č. MO/PACHT/00910/2016.
10. 11. 2021 Záměr na pacht hmotné nemovité věci – pozemku p.č. 581 – zahrada v k.ú. Slatina.
09. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 16/2021
08. 11. 2021 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
05. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláškač. j..." již není dostupný.
05. 11. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Za Kostelem
05. 11. 2021 2.opak. veřejné projednání nový ÚPmB - vyhláška
05. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. R12/2021
04. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 345
04. 11. 2021 R8/179 - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
03. 11. 2021 Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
02. 11. 2021 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2021
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ÚMČ Brno-Královo Pole
01. 11. 2021 R8/178. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku,
01. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na PK - S III/15283, ul. Tuřanka, Brno
01. 11. 2021 Dokument "Rozhodnutí o povolení..." již není dostupný.
29. 10. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: investiční referent-ka
29. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Tilhonova 30

XML