MČ Brno - Slatina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://mcslatina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Slatina
Budínská 88/2
627 00 Brno

Datová schránka: bj9b3rx
E-mail: epodatelna@mcslatina.cz, info@mcslatina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 B7/18-CM - vyhláška - veřejné projednání
15. 07. 2019 Verejna_vyhlaska_vystaveni_OOP_bazen
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška vystaveni OOP SJ
12. 07. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka ÚMČ Brno-Královo Pole
12. 07. 2019 Výběrové řízení - referent sociální péče ÚMČ Brno-Černovice
12. 07. 2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkčního místa účetní
12. 07. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka ÚMČ Brno-Žabovřesky
12. 07. 2019 Nařízení č. 12/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška: návrh změny DZ VPS Mikulčická - Rousínovská - veřejná vyhláška
12. 07. 2019 R8/033. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
12. 07. 2019 Záměr MČ Brno-Vinohrady
10. 07. 2019 Územní rozhodnutí o u m í s t ě n í s t a v b y: "Ulice Langrova - Bezpečná cesta do škol"
10. 07. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka ÚMČ Brno-Kníničky
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška: oznámení o zahájení řízení: ŘOS - BEMETT - SO 23.2b Chodník Bučkova
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška:oznámení o zahájení řízení - jednání (b): ŘOS - BEMETT - SO 27a Veřejné osvětlení Za Kostelem, SO 23
03. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.08.2019
03. 07. 2019 Veřejná vyhláška: Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála-Líšeň, Holzova-rozhodnutí
02. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-RZ- ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-RZ- ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-RZ- ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška: oznámení o odvolání: umístění stavby 4x RD - Atriové domy
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. R05/2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. Z03/2019
01. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: ozn..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Závěrečný účet 2018
01. 07. 2019 Dokument "Výzva k seznámení se ..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška: Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby: Novostavba RD na pozemcích par. čís. 1217/79 a 1217/80, oba k.ú. Slatina, obec Brno
27. 06. 2019 OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka
27. 06. 2019 R8/032. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
27. 06. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina propachtovat hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 818/1
27. 06. 2019 Záměr města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou věc – část pozemku p.č. 3417 o výměře 12 m2
26. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.08.2019
26. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Černovická - objízdné trasy
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Tilhonova, Zlínská
21. 06. 2019 R8/031. - záměry prodeje, pronájmu aj. nemovitého majetku
19. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: vyr..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Záměr statutárního města Brna – městské části Brno- Slatina pronajmout hmotnou nemovitou vě pozemek pod garáží v soukromém vlastnictví, p.č. 425/3 o výměře 22 m² a pozemek p.č. 414/2
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Šmilovského
18. 06. 2019 Svolání VIII/04. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Slatina
18. 06. 2019 Vyhlášení VŘ. č. 10/2019
18. 06. 2019 Nové nařízení statutárního města Brna 07/2019, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
18. 06. 2019 Nařízení statutárního města Brna č. 8/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení
18. 06. 2019 Nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
17. 06. 2019 Dokument "Vyrozumění o účastens..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 09.07.2019
17. 06. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky - VŘ referent/ka metodiky a ekonomiky Odboru peč. služby
17. 06. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky - VŘ socální pracovnice(pracovník) Odboru pečovatelské služb
17. 06. 2019 ÚMČ Brno-Žabovřesky - VŘ referent/ka sociální péče Odboru sociálního
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška: veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna celoměstského významu B1/16-CM
14. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Hasičské slavnosti (Přemyslovo nám.)

XML