Město Hořovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://mesto-horovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
268 01 Hořovice

Datová schránka: yjmbxfn
E-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení - ČOV Komárov, kanalizační výtlačný řad
17. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Hořovice za rok 2018
16. 05. 2019 Telefonní seznam do volebních místností
10. 05. 2019 VV - Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Chaloupky
10. 05. 2019 1. Rozpočtové opatření
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
02. 05. 2019 KUSK - Posuzování vlivů na ŽP... Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2018 -28
30. 04. 2019 Výzva k odstranění nedostatků, přerušení řízení - Samoobslužná myčka OA
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
26. 04. 2019 VV - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2019
26. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25. 04. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1229/1
25. 04. 2019 Opatření obecné povahy - ochrana lesa - ohrožení kůrovcem
24. 04. 2019 Upozornění pro voliče v Hořovicích
23. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
11. 04. 2019 Poplatek za odstraňování komunálního odpadu
11. 04. 2019 Oznámení o nalezené věci
08. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hořovice
08. 04. 2019 Svoz objemového odpadu a železného šrotu 13.5. - 28.5. 2019
08. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
08. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
08. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
05. 04. 2019 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Skládka odpadů Hrádek-Rozšíření skládky
05. 04. 2019 Setkání občanů s vedením Středočeského kraje
04. 04. 2019 Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
04. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy - následující opatření - kůrovec
04. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
03. 04. 2019 Dokument "VV - Doručení návrhu ..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - samost.odborný referent/ka odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
28. 03. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí odvolání
28. 03. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
25. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - samost.odborný referent/ka OVŽP - úřad územního plánování
25. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - samost.odborný referent/ka OVŽP - vodoprávní úřad
25. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna stav. povolení - "BD 6,7,8"
25. 03. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Libomyšl - vodovod
22. 03. 2019 VV - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy - U Remízku, Višňová
22. 03. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisu do ISÚI - Obec Hvozdec
22. 03. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisu do ISÚI - Obec Otmíče
22. 03. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisu do ISÚI - Obec Chlustina
21. 03. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
21. 03. 2019 VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
21. 03. 2019 Upozornění pro voliče ohledně voleb do Evropského parlamentu
19. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
19. 03. 2019 VV - Návrh opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Hořovice
18. 03. 2019 Svoz nebezpečného odpadu pro občany - sobota 13.4.2019
15. 03. 2019 Dokument "Odročení dražby na ne..." již není dostupný.
15. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
13. 03. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Skládka odpadů Hrádek - Rozšíření skládky
13. 03. 2019 VV Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Cerhovice

XML