Město Hořovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://mesto-horovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
268 01 Hořovice

Datová schránka: yjmbxfn
E-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru výstavby a ŽP
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný odborný referent odboru technického a dopravního-projednávání přestupků
09. 07. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Samoobslužná myčka osobních automobilů Masarykova, Hořovice
09. 07. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Výrobní areál Sekyrka Hořovice
08. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru výstavby a ŽP
08. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný odborný referent odboru technického a dopravního-projednávání přestupků
04. 07. 2019 Výzva k odstranění automobilu - Peugeot, modré barvy, ulice Pod Dražovkou
03. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Oprava veřejného osvětlení Olešná u Hořovic
03. 07. 2019 Řád veřejného pohřebiště města Hořovice
02. 07. 2019 Dražební vyhláška - povinný Škarda Jaroslav
27. 06. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI - Obec Tlustice
27. 06. 2019 VPS o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI - Obec Praskolesy
26. 06. 2019 Omezený provoz úřadu v úřední dny po 14. hodině
25. 06. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce místních komunikací v obci Tlustice
24. 06. 2019 Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
21. 06. 2019 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2018
20. 06. 2019 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - k.ú. Hostomice pod Brdy
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
18. 06. 2019 2. Rozpočtové opatření
18. 06. 2019 Závěrečný účet Města Hořovice za rok 2018
17. 06. 2019 Výzva - vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí č.j. MUHO/12136/2019
14. 06. 2019 Dokument "VV - Oznámení o ulože..." již není dostupný.
10. 06. 2019 Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Březová - dostavba obce - komunikace
07. 06. 2019 Návrh územního plánu Osek
07. 06. 2019 VV opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
07. 06. 2019 Oznámení o nalezených věcech
06. 06. 2019 VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích
06. 06. 2019 Výzva k odstranění automobilu - Fiat Punto v ulici Vrbnovská
04. 06. 2019 Posuzování vlivů na ŽP-zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru "Výrobní areál Sekyrka Hořovice"
03. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hořovice
31. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Dokument "Usnesení o odročení e..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Výsledky hlasování Hořovice
29. 05. 2019 Oznámení o pokračování společného řízení - Samoobslužná myčka osobních automobilů
29. 05. 2019 Společné prohlášení SMO ČR a sdružení místních samospráv ČR
28. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - schválen..." již není dostupný.
27. 05. 2019 VV - Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo sekundárního radaru SSR na stanovišti kopec Písek
24. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2018
24. 05. 2019 Odvolání kandidátů
23. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2018
22. 05. 2019 Záměr města prodat nemovitou věc-část pozemku p.č. 501/2 k.ú. Hořovice
22. 05. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1229/1 - ul. Obránců míru
22. 05. 2019 Záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1154/1 - ul. Obránců míru
21. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení VŘ - odborný referent/ka odboru organizačního a OŽÚ - kontaktní místo CzechPoint
20. 05. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Obec Olešná - oprava VO
17. 05. 2019 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Hořovice za rok 2018
16. 05. 2019 Telefonní seznam do volebních místností
10. 05. 2019 VV - Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Chaloupky

XML