Město Šternberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://sternberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Datová schránka: ud7bzn4
E-mail: podatelna@sternberk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2019 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lužice
16. 03. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo – vedoucí oddělení opatrovnictví a sociální práce odboru sociálních věcí
16. 03. 2019 Volné pracovní místo - průvodce v muzeu, pokladní
16. 03. 2019 Volné pracovní místo - knihovník, kulturní pracovník
14. 03. 2019 HOCHTIEF CZ - III/44311, III/44434, III/44443, III/44436, OOP
12. 03. 2019 Výběrové řízení na pozici referenta/referentky životního prostředí, silničního správního úřadu
12. 03. 2019 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 3/14
12. 03. 2019 Vyhlášení nálezu ze dne 11.03.2019
12. 03. 2019 Hasiči radí - nebezpečí při vypalování trávy
12. 03. 2019 LINDAUR STAVBY - MK Světlov, OOP přech.
12. 03. 2019 Silnice Morava - III/4468 - OOP přech.
12. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
11. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku parc. č. 15/1 v k. ú. Těšíkov
11. 03. 2019 Záměr prodeje pozemků parc. č. 414/4 a parc. č. 415/4 v k. ú. Šternberk
08. 03. 2019 Veřejná nabídka pro oprávněné osoby
07. 03. 2019 210EX 1604/04-285 Usnesení
06. 03. 2019 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Huzová
06. 03. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Martin Doubrava
05. 03. 2019 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2019/2020
05. 03. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
05. 03. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
05. 03. 2019 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - Spennerová Darina, 1994
04. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - změna příjmení nezletilé
04. 03. 2019 Nabídka pronájmu - pohostinství v kulturním domě, Chabičov
04. 03. 2019 Nabídka pronájmu - prostor sloužící k podnikání, Krakořice
28. 02. 2019 Uložení rozhodnutí - Čuri Rudolf, 1992
28. 02. 2019 Dokumenty Sdružení obcí střední Moravy - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2018, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha
27. 02. 2019 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků
27. 02. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - seznam poplatníků místního poplatku za odpady v období 01.01.2016 - 31.12.2016 - Magistrát města Brna
25. 02. 2019 Vyhlášení nálezů ze dne 25.02.2019
25. 02. 2019 Záměr směny pozemků na ulici Svatoplukova, Šternberk
25. 02. 2019 Záměr prodeje pozemků parc. č. 3198/1 a parc. č. 3197/2 v k. ú. Šternberk
25. 02. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1327 v k. ú. Šternberk
25. 02. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1730/32 v k. ú. Šternberk
25. 02. 2019 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3924 v k. ú. Šternberk
25. 02. 2019 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemku parc. č. 3407/4 v k. ú. Šternberk
22. 02. 2019 Záměr prodeje bytové jednotky - Masarykova 22, Šternberk
22. 02. 2019 Záměr prodeje bytové jednotky - Nám. Svobody 11 a 12, Šternberk
22. 02. 2019 Záměr prodeje bytové jednotky - Uničovská 47, Šternberk
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění seznamu poplatníků za komunální odpad
22. 02. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4342 v k. ú. Šternberk
21. 02. 2019 Telefonní číslo do volební místnosti v Lužicích: 585 011 912
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města Šternberka
21. 02. 2019 Dokument ""Obytná zóna v lokali..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města Šternberka
19. 02. 2019 Vyhlášení nálezu ze dne 19.02.2019
19. 02. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
19. 02. 2019 Oznámení o zahájení řízení
18. 02. 2019 Vyhlášení nálezu ze dne 18.02.2019

XML