Město Šternberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://sternberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Datová schránka: ud7bzn4
E-mail: podatelna@sternberk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 Vyhlášení nálezu ze dne 26.01.2021
26. 01. 2021 Referent/referentka Odboru obecní živnostenský úřad
26. 01. 2021 Stanovení přechodné - Svoboda - Přednádraží Šternberk
23. 01. 2021 Oznámení pro Daniela Koudelku r. 1993 o možnosti vyzvednout si písemnost
23. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Stezka Lužice-Stádlo
21. 01. 2021 Stanovení vzorového DZ - Svoboda
21. 01. 2021 Dražební vyhláška
19. 01. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
18. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy v oboru zubní lékařství (ambulantní péče) pro území Šternberk
14. 01. 2021 Sdělení - oznámení rozhodnutí
12. 01. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
12. 01. 2021 Stanovení přechodné - Autobusové stanoviště -Sekne
07. 01. 2021 Finanční úřad Olomouckého kraje - provozní doba
07. 01. 2021 Přerušení dodávek elektřiny 26.01.2021
07. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pr
07. 01. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027"
04. 01. 2021 M.Beroun - Dukelská - stanovení DZ
30. 12. 2020 Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 31/18
29. 12. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení
29. 12. 2020 Malá Morávka - O vyměření místního poplatku
28. 12. 2020 Hnojice OOP 12 2020
21. 12. 2020 Zajištění lékárenské pohotovostní služby ve dnech 25.12., 26.12.2020 a 01.01.2021
18. 12. 2020 Zveřejnění návrhu - "Strategie Olomouckého kraje o vodě"
18. 12. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
18. 12. 2020 Záměr pronájmu pozemků 6012/1 a 6012/6, k.ú. Šternberk
18. 12. 2020 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1147/11 v k.ú. Těšíkov
17. 12. 2020 Návrh OOP
16. 12. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
14. 12. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Cyklostezka Hnojice - Stádlo
10. 12. 2020 Mimořádné hodiny pro veřejnost Balíkovny - 12. 12. 2020 a 19. 12. 2020
07. 12. 2020 Rozpočet města Šternberka na rok 2021
07. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška 2/2020
07. 12. 2020 Zveřejnění záměru Potoční
07. 12. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
07. 12. 2020 Informace Olomouckého kraje o záměru převést bezúplatně nemovitý majetek
07. 12. 2020 Záměr směny pozemků v k. ú. Lhota - Město Šternberk x společnost CANIMMO s.r.o.
04. 12. 2020 zveřejnění záměru - byty Komenského
04. 12. 2020 zveřejnění záměru - byty Komenského
04. 12. 2020 Stanovení DZ - Dvořákova - sídliště G. Svobody - M. Beroun
03. 12. 2020 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska
03. 12. 2020 Stanovení - průtah II/444 Šternberk
01. 12. 2020 Podání daňového přiznání k dani z nemovitosti
01. 12. 2020 Stanovení DZ- Na Valech Šternberk
26. 11. 2020 Stanovení - cyklostezka Pískoviště, Nábřežní - Šternberk
26. 11. 2020 Stanovení - Farní Šternberk
24. 11. 2020 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Stavební úpravy stávajících konstrukcí v katastrálním území Hn
23. 11. 2020 Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 02.12.2020
20. 11. 2020 Návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu Mikroregionu Šternbersko
20. 11. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
20. 11. 2020 Rozhodnutí - společné povolení (U+S)

XML