Město Šternberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://sternberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Datová schránka: ud7bzn4
E-mail: podatelna@sternberk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2019 Oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace - MUDr. Hana Hackenwaldová
23. 01. 2019 ČEZ EC služby Chabičov OOP 1 2019
21. 01. 2019 Uložení opatrovníka - Čuri Rudolf, 1992
21. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - Čuri Rudolf, 1992
21. 01. 2019 Lužice - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SPOL - Společně pro obec Lužice
21. 01. 2019 Lužice - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Ženy pro Lužice
21. 01. 2019 Lužice - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany LUŽICE - MÍSTO PRO ŽIVOT
18. 01. 2019 Vyhlášení nálezu ze dne 18.01.2019
18. 01. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. st 42/2 v k. ú. Dalov
17. 01. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: III/44434 Domašov u Šternberka-průtah
16. 01. 2019 Vedoucí oddělení evidence a správy majetku
16. 01. 2019 Vedoucí oddělení správy bytů a nebytových prostor
15. 01. 2019 Vedoucí oddělení investic a místních komunikací
14. 01. 2019 Swietelsky Krakořice DZ 1 2019
12. 01. 2019 Informace o návrhu výroku - umístění stavby
11. 01. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Igor Baron
11. 01. 2019 Dřevostavby Haná NED s.r.o. - MK Ořechová, OOP přech.DZ
11. 01. 2019 Štarnov SEKNE OOP 1 2019
11. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník Pečovatelské služby města Moravský Beroun
10. 01. 2019 Porr Sekne Mor Ber DZ 1 2019
10. 01. 2019 Obec Babice DZ 1 2019
08. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby
08. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby
08. 01. 2019 Dokument "Oznámení pro Kolečáře..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Výběrové řízení na dvě pracovní místa - referent/referentka odboru vnitřních věcí
07. 01. 2019 Město - MK Dvorská, Světlov - B4, roz.
07. 01. 2019 Informace o návrhu výroku - umístění stavby
07. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška NV..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka stavebního úřadu
03. 01. 2019 Výběrové řízení - referent/referentka Úseku majetkoprávního
02. 01. 2019 Vyhlášení nálezu ze dne 02.01.2019
22. 12. 2018 Sekne Štarnov DZ 12 2018
21. 12. 2018 Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka
21. 12. 2018 Dražební vyhláška
20. 12. 2018 Výběrové řízení na pracovní místo - vedoucí oddělení účetnictví, rozpočtu a financování finančního odboru
19. 12. 2018 Vyhlášení nálezu ze dne 18.12.2018
19. 12. 2018 Záměr pronájmu - pohostinství v Chabičově
18. 12. 2018 Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
18. 12. 2018 Informace o příslušném pověřeném obecním úřadu, kterému se podávají kandidátní listiny
18. 12. 2018 Zveřejnění usnesení o opravě nesprávností úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
18. 12. 2018 Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 4643/3, parc. č. 4643/6 v k. ú. Šternberk
18. 12. 2018 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 217/105 v k. ú. Lhota u Šternberka
17. 12. 2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
13. 12. 2018 On Line Olin Svoboda Lužice BUS DZ 12 2018
11. 12. 2018 Výběrové řízení na pracovní místo - vedoucí odboru životního prostředí
11. 12. 2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Dalov
11. 12. 2018 COMMODU Svoboda Huzová DZ 12 2018
11. 12. 2018 On line Olin SvobodaDZ Lužice náves
11. 12. 2018 JR stavby Svoboda DZ Jívová bus 12 2018
11. 12. 2018 Rozhodnutí o umístění stavby

XML