Obec Tuněchody

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://tunechody.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tuněchody
Tuněchody 2
537 01 Tuněchody

Datová schránka: pfia5iy
E-mail: urad@tunechody.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15. 11. 2019
10. 09. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva 4. 9. 2019
09. 09. 2019 Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen - sobota 7. 9. 2019 od 7,30 hod. střelnice Na Vyhlídce Kočí, parcela 1515
07. 09. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území - přírodní rezervaci Habrov
06. 09. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu dne 4. 9. 2019 v 18 hod. na OÚ.
06. 09. 2019 Rozpočtové opatření 3, schváleno zastupitelstvem 4. 9. 2019
06. 09. 2019 Aktuální rozpočet po schválení R. O. 3 - 4. 9. 2019
05. 09. 2019 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy (hospodaření v lesích)
29. 08. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 8. 2019
29. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 13
27. 08. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu dne 4. 9. 2019 v 18 hod. na OÚ.
26. 08. 2019 Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen - sobota 7. 9. 2019 od 7,30 hod. střelnice Na Vyhlídce Kočí, parcela 1515
24. 08. 2019 Veřejná vyhláška-nález 45 ks nábojů do ručních palných zbraní, různých ráží a různých výrobců.
20. 08. 2019 Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., č. j. 121/2019
13. 08. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 8. 2019
13. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 13
09. 08. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva 7. 8. 2019
08. 08. 2019 Rozpočtové opatření 2, schváleno zastupitelstvem 7. 8. 2019
08. 08. 2019 Aktuální rozpočet po schválení R.O. 2 - 7. 8. 2019
08. 08. 2019 Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Chrudim a Obcí Tuněchody platná od 20. 7. 2019 - projednávání přestupků
07. 08. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu od Státního pozemkového úřadu ČR
07. 08. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území - přírodní rezervaci Habrov
01. 08. 2019 Usnesení č. 3 Valné hromady Mikroregionu Chrudimsko ze dne 13. 6. 2019
29. 07. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva 7. 8. 2019
23. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Chrudim a Obcí Tuněchody platná od 20. 7. 2019 - projednávání přestupků
21. 07. 2019 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce víceúčelového hřiště Tuněchody
16. 07. 2019 Usnesení č. 3 Valné hromady Mikroregionu Chrudimsko ze dne 13. 6. 2019
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 1 Mikroregionu Chrudimsko
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
07. 07. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
03. 07. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu v obci Tuněchody - Státní pozemkový úřad, pracoviště Chrudim
02. 07. 2019 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce víceúčelového hřiště Tuněchody
29. 06. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 6. 2019
20. 06. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
15. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2018
13. 06. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 24. 5. - 25. 5. 2019 - volební výsledky v obci Tuněchody
12. 06. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 6. 2019
07. 06. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 5. 6. 2019 v 18 hod.
07. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
07. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
06. 06. 2019 Rozpočtové opatření 1, schváleno zastupitelstvem 5. 6. 2019
06. 06. 2019 Aktuální rozpočet po schválení R. O. 1- 5. 6. 2019
06. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválen zastupitelstvem 5. 6. 2019
04. 06. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitých věcí 2019
28. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. a 25. 5. 2019
28. 05. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 5. 6. 2019 v 18 hod.
27. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2018
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 24. 5. - 25. 5. 2019 - volební výsledky v obci Tuněchody

XML