Obec Tuněchody

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://tunechody.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tuněchody
Tuněchody 2
537 01 Tuněchody

Datová schránka: pfia5iy
E-mail: urad@tunechody.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Nařízení veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji.
14. 02. 2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019
11. 02. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 5. 2. 2020
07. 02. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 5. 2. 2020
29. 01. 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
28. 01. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 5. 2. 2020
08. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
28. 12. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2019
24. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
24. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
24. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. 12. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
17. 12. 2019 VAK a VS Chrudim - Vyhlášení cen vodného a stočného na rok 2020
14. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2020
11. 12. 2019 Aktuální rozpočet obce po schválení Rozpočtového opatření č. 5 dne 4. 12. 2019
11. 12. 2019 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
11. 12. 2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Tuněchody na rok 2020 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Tuněchody na roky 2021-2022
11. 12. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2019
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2019 Rozpočtové opatření 5, schválené zastupitelstvem obce 4. 12. 2019
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy - hospodaření v lesních porostech
09. 12. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Tuněchody na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-22, schválený rozpočet 2019, očekávané plnění rozpočtu 2019
09. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021-2022
06. 12. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 4. 12. 2019 v 18 hod. na OÚ.
06. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tuněchody na roky 2021 - 2022
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 12. 2019 VAK a VS Chrudim - Vyhlášení cen vodného a stočného na rok 2020
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tuněchody na roky 2021 - 2022
01. 12. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 11. 2019
28. 11. 2019 Oznámení záměru prodeje části pozemkové parcely č. 888/7 v k.ú.Tuněchody
27. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2020
26. 11. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 4. 12. 2019 v 18 hod. na OÚ.
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Tuněchody na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-22, schválený rozpočet 2019, očekávané plnění rozpočtu 2019
18. 11. 2019 Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15. 11. 2019
18. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2022
14. 11. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 11. 2019
12. 11. 2019 Oznámení záměru prodeje části pozemkové parcely č. 888/7 v k.ú.Tuněchody
08. 11. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva 6. 11. 2019
26. 10. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného 2. 10. 2019
26. 10. 2019 Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor v domě Tuněchody č. p. 64
22. 10. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva 6. 11. 2019
10. 10. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.
09. 10. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného 2. 10. 2019
09. 10. 2019 Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor v domě Tuněchody č. p. 64
08. 10. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu od Státního pozemkového úřadu ČR
04. 10. 2019 Pozvání za zasedání zastupitelstva obce - středa 2. 10. 2019 od 18 hod. na OÚ
04. 10. 2019 Rozpočtové opatření 4, schváleno zastupitelstvem 2. 10. 2019
04. 10. 2019 Aktuální rozpočet po schválení R. O. 4 - 2. 10. 2019

XML