Obec Tuněchody

Město, městys, obec, MČ
Okres Chrudim

http://tunechody.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tuněchody
Tuněchody 2
537 01 Tuněchody

Datová schránka: pfia5iy
E-mail: urad@tunechody.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 04. 2020 Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.,č.j. 44/2017
01. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Chrudimsko
27. 03. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 3. 2020
24. 03. 2020 Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření - aviární influenza
15. 03. 2020 Usnesení č. 3 z Valné hromady Mikroregionu Chrudimsko dne 12. 12. 2019
10. 03. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 3. 2020
09. 03. 2020 Rozpočet obce na rok 2020, schválený zastupitelstvem 4. 3. 2020
09. 03. 2020 Schválený rozpočet Mikroregionu Chrudimsko na rok 2020
09. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregionu Chrudimsko
08. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva 1/2017 - dotace pro SK Tuněchody
06. 03. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 4. 3. 2020 v 18 hod. na OÚ.
06. 03. 2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019
05. 03. 2020 Nařízení veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji.
05. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva 1/2020 - dotace pro SK Tuněchody
05. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva 2/2020 - dotace pro ZO ČSCH Tuněchody
03. 03. 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
29. 02. 2020 Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.,č.j.28/2017
28. 02. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 5. 2. 2020
27. 02. 2020 Usnesení č. 3 z Valné hromady Mikroregionu Chrudimsko dne 12. 12. 2019
25. 02. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 4. 3. 2020 v 18 hod. na OÚ.
18. 02. 2020 Nařízení veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji.
14. 02. 2020 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019
11. 02. 2020 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 5. 2. 2020
07. 02. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 5. 2. 2020
29. 01. 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
28. 01. 2020 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 5. 2. 2020
08. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
28. 12. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2019
24. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
24. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
24. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. 12. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
17. 12. 2019 VAK a VS Chrudim - Vyhlášení cen vodného a stočného na rok 2020
14. 12. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2020
11. 12. 2019 Aktuální rozpočet obce po schválení Rozpočtového opatření č. 5 dne 4. 12. 2019
11. 12. 2019 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
11. 12. 2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Tuněchody na rok 2020 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Tuněchody na roky 2021-2022
11. 12. 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 12. 2019
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 1/2019 o místním poplatku ze vstupného
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
11. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Tuněchody č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2019 Rozpočtové opatření 5, schválené zastupitelstvem obce 4. 12. 2019
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy - hospodaření v lesních porostech
09. 12. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Tuněchody na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu na roky 2021-22, schválený rozpočet 2019, očekávané plnění rozpočtu 2019
09. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021-2022
06. 12. 2019 Pozvání na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu 4. 12. 2019 v 18 hod. na OÚ.
06. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tuněchody na roky 2021 - 2022
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu-Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
02. 12. 2019 VAK a VS Chrudim - Vyhlášení cen vodného a stočného na rok 2020
02. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tuněchody na roky 2021 - 2022

XML