Obec Pičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://picin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pičín
Pičín 154
262 25 Pičín

Datová schránka: xe2b49s
E-mail: obecpicin@picin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 05. 2023 NázevZákaz pálení
26. 05. 2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/11417 – od křižovatky se silnicí č. I/18 ke křižovatce se silnicí č.III/11553 Akce: “Pichce – křižovatka s I/18“ oprava povrchu silnice
24. 05. 2023 NázevZávěrečný účet 2022 návrh
24. 05. 2023 účetní závěrka návrh
24. 05. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022
24. 05. 2023 Rozvaha k 31.12.2023
24. 05. 2023 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
24. 05. 2023 příloha
24. 05. 2023 Výkaz FIN k 31.12.2022
24. 05. 2023 Inventarizační zpráva ke dni 31.12.2023
18. 05. 2023 NázevRozpočtové opatření č. 3
12. 05. 2023 NázevOznámení veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Stanovení místní úpravy provozu
10. 05. 2023 NázevOćkování psů
10. 05. 2023 Informace o konání Discoplesu v Pičíně
05. 05. 2023 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
28. 04. 2023 NázevRozpočtové opatření 2
27. 04. 2023 NázevPorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
24. 04. 2023 NázevVeřejná vyhláška
12. 04. 2023 NázevZápis dětí do mateřské školy v Pičíně
11. 04. 2023 NázevOznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/114/18, Pičín – kř. se silnicí č. III/11419 Buková u Příbramě “Úplná uzavírka silnice č. III/11418, Pičín – kř. se silnicí č. III/11419
05. 04. 2023 NázevInformace o uzavírce silnice č. III/11418, v úseku Pičín – křižovatka se silnicí č. III/11419 a k vedení objízdné trasy ve dnech 14.4. 2023 – 20.4. 2023.
05. 04. 2023 Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
24. 03. 2023 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
10. 03. 2023 NázevZápis do Základní školy Pičín
07. 03. 2023 NázevRozpočtové opatření č. 1
23. 02. 2023 NázevSeznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
23. 02. 2023 Brožura k informaci o nedostatečně identifikovaných vlastnících pozemků
23. 02. 2023 Zkoušky ze znalosti hub
21. 02. 2023 NázevInformace o termínech svozu nebezpečného a objemného odpadu
15. 02. 2023 NázevVeřejnoprávní smlouva se Spolkem pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín
10. 02. 2023 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
02. 02. 2023 NázevInformace o aplikaci pro oběti domácího násilí
31. 01. 2023 NázevOpis výsledků hlasování ve volebním okrsku Pičín
20. 01. 2023 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
16. 01. 2023 NázevVolba prezidenta České republiky konaná ve dnech 27. a 28. ledna 2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA II. KOLO
16. 01. 2023 Opis výsledku hlasování při 1. kole voleb prezidenta ČR Pičíně
13. 01. 2023 NázevRoupočtové opatření č. 11
12. 01. 2023 NázevZáměr prodeje dříví z obecního lesa
06. 01. 2023 NázevVeřejnoprávní smlouva se Spolkem pro podporu kulturního dědictví v obci Pičín
06. 01. 2023 Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Pičín, z.s.
05. 01. 2023 NázevInformace o konání akce Myslivecký ples
04. 01. 2023 NázevVýroční zpráva za rok 2022 o činnosti Obce Pičín v oblasti poskytování informací dle § 18 zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
04. 01. 2023 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
04. 01. 2023 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
03. 01. 2023 NázevUmístění volebních stanovišť ve Středočeském volebním kraji pro volby prezidenta České republiky pro občany v izolaci a karanténě
03. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání voleb
29. 12. 2022 NázevRozpis svozů popelnic v roce 2023
28. 12. 2022 NázevPozvánka na výroční valnou hromadu Honebního společenství Suchodol
20. 12. 2022 NázevPozvánka na valnou hromdu Honebního společenstva Pičín
09. 12. 2022 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín

XML