Obec Pičín

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://picin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pičín
Pičín 154
262 25 Pičín

Datová schránka: xe2b49s
E-mail: obecpicin@picin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 10. 2020 NázevKrizové opatření - usnesení vlády ze dne 26.10.2020
26. 10. 2020 NázevRozhodnutí hejtmanky č. 11/2020 - vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
26. 10. 2020 Územní plán Kotenčice - veřejná vyhláška
26. 10. 2020 Pozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
22. 10. 2020 NázevUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21.10.2020
20. 10. 2020 NázevKrizové opatření ze dne 19.10.202%
18. 10. 2020 NázevUzavřená kancelář Obce Pičín a Obecního úřadu a pobočka Pošty Partner
16. 10. 2020 NázevRozhodnutí hejtmanky č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
14. 10. 2020 NázevRozhodnutí hejtmanky - otevřené základní školy pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky policie ČR a IZS
14. 10. 2020 Usmesení vlády ČR - aktuální opatření do 14.10.2020
14. 10. 2020 Nařízení KHS
09. 10. 2020 NázevUsnesení vlády o přijetí krizového opatření
06. 10. 2020 Názevrozpočtové opatření č. 10
06. 10. 2020 NázevUPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
03. 10. 2020 NázevNařízení KHS
01. 10. 2020 NázevUsnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu
30. 09. 2020 NázevNabídka pracovních míst
20. 09. 2020 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
18. 09. 2020 NázevNařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020
18. 09. 2020 Rozpčtové opatření č. 9
11. 09. 2020 NázevZáměr uzavřít nájemní smlouvu na pronájem objektu č.p.195, Pičín, objekt občanské vybavenosti - restaurace a sál pro společenské akce
11. 09. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR ZE DNE 9.9.2020 PLATÍ OD 10.9.2020
11. 09. 2020 Záměr schválit Smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání
10. 09. 2020 NázevMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR ZE DNE 9.9.2020 PLATÍ OD 10.9.2020
09. 09. 2020 NázevZáměr schválit Smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání
03. 09. 2020 NázevSvolání prvního zasedání okrskové volební komise
02. 09. 2020 NázevAgenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
02. 09. 2020 Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Kuchyňka
31. 08. 2020 NázevMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR PLATNÉ OD 1.9.2020
30. 08. 2020 NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín
30. 08. 2020 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pičín za rok 2020
26. 08. 2020 NázevInformace o konání myslivecké zábavy
26. 08. 2020 Informace o konání mysliveckého dne
21. 08. 2020 NázevOZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
14. 08. 2020 NázevVolby do Senátu Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
12. 08. 2020 NázevRozpočtové opatření č. 8
28. 07. 2020 NázevVolby - počet a sídlo volebních okrsků
28. 07. 2020 Volby - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy
28. 07. 2020 NázevČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev - Nebezpečí vzniku požáru. Na území Středočeského kraje platí všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020
20. 07. 2020 NázevPozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva Obce Pičín
11. 07. 2020 NázevZáměr prodeje částí obecních pozemků
11. 07. 2020 Výzva k podání nabídky na zakázku Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace Vršek k lakovně v obci Pičín
11. 07. 2020 1. příloha č. 1 - Krycí list
11. 07. 2020 2. příloha č. 2 čestné prohlášení
11. 07. 2020 3. příloha č. 3 - Položkový rozpočet - slepý výkaz výměr
11. 07. 2020 4. příloha č. 4 návrh SOD
11. 07. 2020 Výzva k podání nabídky - technologický postup
10. 07. 2020 NázevVýzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Oprava hřbitovní zdi, okolí hřbitovní pumpy a přístupu ke hřbitovu
10. 07. 2020 1. příloha č. 1 Krycí list

XML