Obec Přepychy

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://prepychy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC PŘEPYCHY
Přepychy 5
517 32 Přepychy

Datová schránka: afrbw8w
E-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 13.8.2020
28. 07. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
28. 07. 2020 PŘÍLOHA
28. 07. 2020 STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPRAVU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
28. 07. 2020 OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
23. 07. 2020 OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
21. 07. 2020 OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
21. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
10. 07. 2020 OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
29. 06. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 9.7.2020
29. 06. 2020 OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
22. 06. 2020 OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
22. 06. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 23.6.2020
19. 06. 2020 OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
19. 06. 2020 ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 1/2020
19. 06. 2020 - Příloha záměru č. 1/2020
19. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ POŘÍZENÍ 5. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
19. 06. 2020 - Příloha č. 1_SEZNAM PLÁNOVANÝCH JEVŮ ÚAP
19. 06. 2020 - Příloha č. 2_PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ
10. 06. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 18.6.2020
08. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
03. 06. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 16.6.2020
01. 06. 2020 OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
18. 05. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO VRCHY ZA ROK 2019
18. 05. 2020 OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
18. 05. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY OBCE 28.5.2020
13. 05. 2020 OZNÁMENÍ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH DSO VRCHY
11. 05. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2019
11. 05. 2020 - PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
06. 05. 2020 ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ PŘEPYCHY
06. 05. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2019
06. 05. 2020 -PŘÍLOHA č. 1 - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 2 - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ 2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 3 - PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZA ROK 2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 4 - VÝKAZ FIN 2-12 M OPLNĚNÍ ROZPOČTU
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 5 - ROZVAHA K 31.12.2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 6 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 7 - PŘÍLOHA K 31.12.2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 8 - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA K 31.12.2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 9 - ROZVAHA ZŠ A MŠ PŘEPYCHY K 31.12.2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 9 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZŠ A MŠ PŘEPYCHY K 31.12.2019
06. 05. 2020 - PŘÍLOHA č. 9 - PŘÍLOHA ZŠ A MŠ PŘEPYCHY K 31.12.2019
23. 04. 2020 OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
23. 04. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
23. 04. 2020 INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY
23. 04. 2020 INFORMAČNÍ LETÁK PRO POPLATNÍKY
23. 04. 2020 OZNÁMENÍ CENY PRO VODNÉ PLATNÉ OD 1.5.2020
21. 04. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - PROVOZ ÚŘADU A POŠTY PARTNER OD 20.4.2020
20. 04. 2020 OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
20. 04. 2020 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 28.4.2020

XML